| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen

Werkgebied

Noord-Nederland

Beschrijving

De kascommissie controleert voorafgaand aan een ALV de jaarrekening van de vereniging en brengt hierover verslag uit aan de ALV. De kascommissie wordt in een voorafgaande ALV gekozen uit en benoemd door de ALV.
Zie voor algemene informatie en taakstelling van kascommissies Wat is de taak van een kascommissie.

Kerngroep
Henk de Vries Lid
Vorm

Intern Orgaan Noorden Duurzaam

Status

Actief

Associaties
Logo Vereniging Noorden Duurzaam
Lidmaatschap criteria
Bestanden

     
    Vereniging Noorden Duurzaam
    Nieuws
    Evenementen
    Over Noorden Duurzaam
    Ledenlijst