| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Werkgebied

Noord-Nederland

Beschrijving

De kascommissie controleert voorafgaand aan een ALV de jaarrekening van de vereniging en brengt hierover verslag uit aan de ALV. De kascommissie wordt in een voorafgaande ALV gekozen uit en benoemd door de ALV.
Zie voor algemene informatie en taakstelling van kascommissies Wat is de taak van een kascommissie.

Kerngroep
Simon de Vos , Rick Posthumus , Max van der Veen Lid
Vorm

Intern Orgaan Noorden Duurzaam

Status

Actief

Associaties
Logo Vereniging Noorden Duurzaam
Lidmaatschap criteria
Bestanden

     
    Socials