| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Code voor kleding die geproduceerd zijn onder goede arbeidsomstandigheden

De gedragscode (arbeidsnormen) die de Fair Wear Foundation hanteert, is gebaseerd op de internationaal erkende normen van de ILO:
- vrije keus van arbeid;
- geen discriminatie van werknemers;
- geen kinderarbeid;
- vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen;
- betaling van een acceptabel loon;
- geen excessieve werktijden;
- veilige en gezonde arbeidsomstandigheden;
- een wettige arbeidsovereenkomst.

(Bron: www.pwg.nl)

 
 
Socials