| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

intro

Beste leden en volgers, We hopen dat jullie fijne kerstdagen, een ontspannen vakantie en een gezellige jaarwisseling hebben gehad, en net als wij met frisse energie aan het nieuwe jaar beginnen. Alle goeds gewenst!

body

2018 wordt opnieuw een jaar waarin duurzame ontwikkeling wereldwijd hoog op de agenda zal staan. Iedere organisatie en ieder huishouden krijgt ermee te maken en kan keuzes maken. Het ziet er naar uit dat de urgentie verder toeneemt en er zal meer en beter moeten worden samengewerkt om transities vorm en vaart te geven. Niet alleen op gebied van energie waar de ontwikkelingen nu snel gaan, maar ook voor grondstoffen, emissies, biodiversiteit, bodemkwaliteit, circulaire businessmodellen, sociale rechtvaardigheid, mobiliteit, sociale cohesie, democratie en bevolkingsomvang. Het hangt allemaal samen.

Deze behoefte aan integrale transitie is de bestaansreden van onze vereniging. We zitten nog altijd in een tijdperk van terugtredende en faciliterende overheden, en tegelijk veel initiatief van bedrijven en burgers. Dat is een mooi transitiemodel als de markt of de publieke opinie beweegt, zoals bij zonnepanelen, biologische voeding en elektrisch rijden. Maar werkt de onzichtbare hand niet mee, zoals bij BTW op kerosine, statiegeldsystemen en windenergie op land, dan is democratie ongeveer het enige alternatief. Want alleen met democratische steun kan de overheid de meest effectieve prikkels geven (via onder andere belasting en wetgeving) en ondertussen het speelveld vlak houden. Of zoals een ondernemer het eens zei in een ketentafel: “In mijn eentje begin ik er niet aan, maar we willen best gezamenlijk gedwongen worden.” Hier ligt een frontlinie. Dit deel van het transitielandschap zal belangrijker worden: vernieuwing van democratie voor versnelling van duurzame ontwikkeling. Als democratische vereniging kunnen we daar een laboratorium voor zijn.

De vereniging heeft een enerverend 2017 achter de rug, met financiële tekorten, twee bestuurswisselingen, en imagoschade. Ook 2018 zal spannend worden, en dat vergt dus uithoudingsvermogen. Maar we zijn een vereniging van mensen en organisaties die de grote vraagstukken willen aanpakken, en de bijbehorende risico’s durven nemen. Zolang we voor ogen houden dat we dit allemaal doen voor de wereld als geheel en voor de wereld na ons, en daarmee voor de waardigheid van onze generatie, vinden we mekaar.

De vereniging heeft weer richting en functioneert. Na de ALV zijn we als vernieuwd bestuur stevig aan de slag gegaan om een nieuwe basis te leggen en weer met iedereen in gesprek te kunnen gaan. We praten jullie als leden en volgers nu even bij met het onderstaande puntenlijstje. De leden ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de volgende ALV waarin deze onderwerpen uitgebreider aan de orde komen. Met de tafelvoorzitters gaan we op korte termijn apart in gesprek.

Genoeg redenen voor nieuw contact hopen we, en voor nieuwe samenwerking voor een duurzame economie en samenleving.

Hartelijke groet,

Peter Bootsma en Niels Faber (bestuur Noorden Duurzaam)
Jan de Boer en Jack van der Palen (Raad van Toezicht)

(mail naar info@noordenduurzaam.nl voor de bijlage)

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst