| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

intro

In de ALV van 21 november 2017 heeft de vereniging Noorden Duurzaam een nieuwe richting gekozen en is het bestuur en de RvT vernieuwd. Het accent gaat verschuiven naar praktische dienstverlening voor de tafels en naar maatschappelijk profileren van tafelnetwerken.

body

Sinds de bestuurswisseling van juli had de vereniging niet van zich laten horen. Achter de schermen was weliswaar veel gedaan om te onderzoeken hoe de innovatieve maar noodlijdende vereniging verder moest, maar zowel in het bestuur als in de RvT leidde dat niet tot eenduidigheid. De keuze werd uiteindelijk bij de ALV gelegd: opheffen (wegens geldgebrek, imagoprobleem en visieverschillen) of doorontwikkelen (als dienstencentrum voor tafels en als wegbereider voor de democratische functie van tafelnetwerken).

Na toelichting en discussie over financiën en keuzeopties sprak de ALV zich in grote meerderheid (89%) uit voor voortzetting van de vereniging. Het vertrekpunt hierbij is een uitgebreide conceptvisie. De hoofdlijn hiervan is dat de vereniging zich toelegt op de ondersteuning van tafels en aangesloten netwerken, met diensten die ook vanuit een vrijwilligersorganisatie geboden kunnen worden, zoals websitevermelding, contributieadministratie en penvoerderschap bij projecten. Het gaat om ontzorgen, onderling verbinden en makkelijk maken van krachtenbundeling van netwerken. Daarnaast gaat de vereniging zich, samen met andere regionale netwerken en het rijksprogramma DuurzaamDoor, zich sterk maken voor de maatschappelijke positie en democratische rol van tafelnetwerken in het algemeen. Hierbij worden ook de banden met de wetenschap en de politiek aangehaald.

Na de stemming vond een wisseling van de wacht plaats. Meindert Krijnsen, Michiel Verbeek en Marco Agema hebben hun functies neergelegd en werden door de ALV bedankt voor hun inzet voor de vereniging. Niels Faber werd benoemd als bestuurslid en Jack van der Palen als lid van de RvT. De RvT bestaat nu uit Jan de Boer, Henk Hadders en Jack van der Palen. Het bestuur wordt voorlopig gevormd door Peter Bootsma en Niels Faber. Er is een vacature voor een derde bestuurslid.

Het nieuwe bestuur gaat direct aan de slag om vóór 2018 de eerste veranderingen in het contributiemodel klaar te hebben. Die houden in dat de contributie voortaan hoofdzakelijk bij de tafels terecht komt, waardoor die slagvaardiger worden. Verder komt er een discussienota voor de leden waarin de hoofdlijnen van de conceptvisie praktisch worden, waarmee de aandacht weer gericht kan worden op duurzame ontwikkeling, en waarmee het gesprek over de vereniging weer in de breedte gevoerd kan worden.

Bestuur Noorden Duurzaam

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst