| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

intro

De vereniging Noorden Duurzaam heeft een nieuw bestuur en een nieuwe Raad van Toezicht.

body

In de Algemene Ledenvergadering van 19 juli 2017 hebben de bestuursleden, de leden van de Raad van Toezicht en de coördinator hun functies neergelegd, met inachtneming van de beschikbaarheid van nieuwe kandidaten. De ALV heeft deze kandidaten unaniem benoemd als nieuw bestuur en nieuwe RvT.

Het nieuwe bestuur bestaat uit Meindert Krijnsen (voorzitter), Peter Bootsma (secretaris) en Michiel Verbeek (penningmeester). De nieuwe RvT bestaat uit Marco Agema, Jan de Boer en Henk Hadders. De vertrekkende bestuursleden zijn Elly Pastoor, Maud Diemer, Rianne Schuurman, Johan Bodde en Ko Henneman. De RvT bestond uit Diane Keizer-Mastenbroek, Jaap Bosma en Anne Jan Zwart. In de ALV is dank en waardering uitgesproken voor hun inzet in de eerste jaren van de vereniging.

Het bestuur gaat na de vakantieperiode aan de slag met een verkenning bij alle betrokkenen en belanghebbenden. Begin september volgt een uitgebreider bericht.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst