| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

intro

VPRO Tegenlicht zoekt opvallende vernieuwers die voor vernieuwing kunnen zorgen in de samenleving. Twee van de kandidaten op de kieslijst van de VPRO zijn ook binnen Noorden Duurzaam actief. Het zijn Hilda Feenstra en Peter van Vliet. Hierna worden ze kort geïntroduceerd.

body

Hilda Feenstra is adviseur, trainer en spreker op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ze begeleidt organisaties bij het ontwikkelen van hun visie, strategie en route op weg naar een duurzame toekomst.

Deze geboren en getogen Friezin is afgestudeerd communicatiedeskundige met als specialiteiten verandercommunicatie ( communicatie op het gebied van maatschappelijke veranderingen) en sociale marketing ( het inzetten van kennis uit de sociale wetenschappen en marketingtechnieken om mensen te verleiden tot maatschappelijk gewenste gedragsveranderingen.

Ze is verder oprichtster en eigenaar van Local Works , een adviesbureau dat werkt volgens de slogan 'Local' is het nieuwe 'global.' Hilda streeft naar een sterke lokale economie als startpunt voor sociale duurzaamheid. Hierbij wordt de commercie gekoppeld aan welzijnsgroei in de gemeenschap. Ze gelooft sterk in de kracht van bottom-up: verandering door krachtenbundeling van de lokale gemeenschap.

Hilda Feenstra is daarnaast adviseur van The Natural Step ,een organisatie die wereldwijd ondernemingen traint in hun proces naar volledige duurzaamheid.

Voorts is ze teamlid van De Friese Dorpentop , een burgertop waar 1000 Friezen met elkaar in gesprek zijn over de toekomst van het Friese platteland.

Tot slot is ze adviseur bij The PROBE Network, een organisatie die zichzelf omschrijft als een ‘worldwide alliance of people and organisations who share a commitment to the promotion and support of Business Excellence’.

Binnen Noorden Duurzaam is Hilda betrokken bij ThemaTafel Wijk- en dorpseconomie. Deze Tafel houdt zich bezig het ontwikkelen en uitwisselen van kennis, concepten en pilots om de lokale samenleving op een duurzame manier economisch en sociaal sterk en veerkrachtig te maken.

Ze heeft onlangs haar boek "Duurzaam zijn moet je durven" (Uitgever: Booklight, november 2016. ISBN : 9789491472985 ) gepubliceerd. Doel van dit boek is om de lezer te leren bewuste, proactieve en effectieve keuzes te maken, waarmee deze vanuit persoonlijk leiderschap bijdraagt aan een betere, duurzame wereld. Ze verdedigt in dit boek haar adagium If it is to be, it is up to me !

Peter van Vliet is ook een ware duizendpoot op duurzaamheidsterrein. Peter is onder meer eigenaar van de iNSnet -Foundation , hoofdredacteur van Duurzaamnieuws.nl en bestuurslid van Coöperatie Duurzame Regio Haren UA, mede- oprichter, bestuurslid van Repair Cafe. Dit is een gratis toegankelijke club die bijeenkomsten organiseert waar goederen worden gerepareerd die anders op de vuilnisbelt terecht komen. Doel hiervan is om de bestaande reparatiekennis te behouden en te verspreiden om zodoende de sociale cohesie te bevorderen. Dit gebeurt door buurtgenoten met heel verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen.

Daarnaast is hij mede- initiator van Battle for Transition ( een nationaal platform om alle initiatieven op gebied van duurzaamheid te bundelen) en stichter / hoofdredacteur van Tranzitioner.com ( onderdeel van de iNSnet Foundation gericht op het bevorderen van de transitie via uitgebreide, betrouwbare informatie).

Binnen Noorden Duurzaam in Peter lid van twee tafels, te weten:

-de Transitietafel Aquaponics Noord- Nederland, die zich bezighoudt met het delen, ontwikkelen en toepassen van kennis over aquaponics en het bevorderen van de toepassing van deze kennis. Aquaponics is een moderne, ?exibele en schaalbare methode om duurzaam voedsel te produceren, zowel in de stad als op het land.

- de TT Stadslandbouw Noord-Nederland. Deze transitietafel houdt zich bezig met het ontwikkelen, ontsluiten en toepassen van de kennis over stadslandbouw in Noord-Nederland.

Peter omschrijft zijn missie op het gebied van het oplossen van duurzaamheids- vraagstukken als volgt: ‘Het willen overtuigen en helpen van mensen om blijvende waarde toe te voegen met de dingen die ze doen. Voor zichzelf, voor hun omgeving en voor de samenleving. Dat creëert wederkerigheid: als je waarde bijdraagt, krijg je waardering terug. Zo leg je een sterke basis voor geluk, welzijn en stabiliteit en help je om de wereld eerlijker, veiliger en dus duurzamer te maken. Om dat goed te kunnen doen hebben mensen betrouwbare informatie nodig over wat duurzaamheid helpt en wat haar tegenhoudt. Die informatie bieden we aan op Duurzaamnieuws.nl, waarbij we duidelijk zijn in wat we wel en niet duurzaam vinden, en waarom. Dat doen we niet om te winnen; dat doen we om te blijven."

Heb je zin om op een van hen of beide te stemmen, doe dit dan voor 1 maart a.s. via http://uitdagers.op.vpro.nl/

De VPRO zal de meest bijzondere kandidaten via hun sociale mediakanalen extra gaan promoten.

De verkiezingsavond is op woensdag 15 maart a.s.in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De VPRO zal dan alle Uitdagers & Aanpakkers uitnodigen voor de landelijke Tegenlicht Meet Up. De favorieten krijgen daar de mogelijkheid hun ideeën aan het publiek te presenteren.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst