| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen

intro

Anne Venema is duurzaamheidsadviseur bij Gemeente Haren. Hij houdt zich bezig met de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente, adviseert het college over duurzaamheid en is betrokken bij de realisatie van projecten.

body

Duurzaamheid bij Gemeente Haren
In 2014 is gemeente Haren voorzien van een nieuw college, welke concreet in wilde zetten op duurzaamheid. Er is besloten dat er iemand aangenomen moest worden om hiermee aan de slag te gaan. Anne Venema solliciteerde en werd aangenomen voor deze deeltijdfunctie. Inmiddels is hij 1,5 jaar werkzaam als duurzaamheidsadviseur bij de gemeente en werkt daarnaast ook nog bij energiecoöperatie Grunneger Power. Sinds zijn aanstelling bij de gemeente Haren is hij betrokken geweest bij het actualiseren van het duurzaamheidsbeleid, adviseert hij het college op gebied van duurzaamheid, houdt hij zich bezig met de uitvoering van het beleid en de projecten die daar uit voortkomen. Duurzame ontwikkelingen zijn van belang voor de toekomst. De hulpbronnen; fossiele grondstoffen raken op. We gebruiken eindige grondstoffen met grote gevolgen voor het klimaat en het milieu. Anne: “We gaan van de oude niet-duurzame economie naar een nieuwe circulaire economie, waarbij producten en grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt worden. Het is een hele andere maar zeker noodzakelijke denkwijze, die heel van kansen gaat bieden.”

Actualisering Duurzaamheidsbeleid
In 2015 heeft gemeente Haren haar duurzaamheidsbeleid geactualiseerd. “Voorheen werd er gericht op klimaatbeleid, met name gericht op CO2-besparing. Binnen dat beleid waren er twee doelstellingen: de gemeentelijke organisatie klimaatneutraal in 2015 en in gehele gemeente 25% CO2 besparing in 2030 ten opzichte van de nulmeting in 2009. Voor de eerste doelstelling zijn alle projecten afgerond of in gang gezet. Alle acties die opgepakt konden worden, zijn uitgevoerd” vertelt Anne. Gemeente Haren is nu bezig met het in kaart brengen van de mogelijke duurzame ontwikkelingen, welke projecten daar aan te koppelen zijn om vervolgens te kijken of er budget voor beschikbaar is. Anne: “Het is nu tijd voor gemeente Haren om keuzes te maken en nieuwe doelstellingen te formuleren. In eerste instantie lag het idee er om een congres te organiseren om met lokale kantelaars, koplopers, verbinders, friskijkers en dwarsdenkers op het gebied van duurzaamheid een nieuwe duurzaamheidsambitie te formuleren. Toen hoorden we van vereniging Noorden Duurzaam, waar al vele partijen bij aangesloten zijn met kennis en ervaring over het onderwerp duurzaamheid.”

Platform Duurzaam Haren wordt gebiedstafel
De gemeente Haren heeft eerder met lokale partijen om tafel gezeten binnen het platform Duurzaam Haren. Daarin werd besproken waar de verschillende partijen zich mee bezighouden en ze vullen elkaar aan en proberen samen te werken. Anne: “Jeroen Niezen vertrok als voorzitter. Er kwam geen vervanger voor hem in de plaats. We hebben gekeken hoe we deze samenwerking verder konden voortzetten en toen kwam vereniging Noorden Duurzaam op ons pad. We hebben besproken hoe we het lidmaatschap vorm konden geven en kwamen bij een gebiedstafel terecht.” Het Platform Duurzaam Haren wordt in de vorm van een gebiedstafel voortgezet en bovendien geprofessionaliseerd. De komende maanden gaat een kwartiermaker van Noorden Duurzaam lokale partijen benaderen om bij de gebiedstafel aan te sluiten. Uiteraard is het ook mogelijk om op eigen initiatief aan te sluiten bij de gebiedstafel. Gemeente Haren heeft voor het eerste jaar een budget beschikbaar gesteld om tafelacties te kunnen ondernemen.

Door aan te sluiten bij Noorden Duurzaam – en de opstart van een gebiedstafel - heeft de gemeente Haren veel kennis tot haar beschikking met daarbij professionele begeleiding. De vereniging faciliteert door verschillende partijen – met verschillende visies - bij elkaar te brengen. Om vervolgens samen nieuwe ambities te formuleren met een daarbij passend duurzaamheidsbeleid.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst