| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

intro

In een proef in de wijk Hoogkerk zijn 25 woningen met elkaar verbonden en uitgerust met microwarmtekrachtkoppeling (HRe-ketels), hybride warmtepompen, slimme energiemeters, PV-panelen, elektrisch vervoer en slimme huishoudelijke apparatuur.

body

Zo treedt de wasmachine in werking wanneer de elektriciteitsprijs het laagst is als er bijvoorbeeld een overschot aan zonne-energie beschikbaar is. Gezamenlijk vormen deze woningen een virtuele energiecentrale. De woningen wekken niet alleen hun eigen elektriciteit op maar zijn ook aangesloten op een windpark. Aangezien het aanbod van duurzaam opgewekte energie niet altijd aansluit op de vraag – het kan immers windstil of bewolkt zijn op het moment dat veel energie nodig is – wordt gebruik gemaakt van een coördinatiemechanisme: de PowerMatcher. Dit apparaat stemt de vraag en aanbod op elkaar af.

PowerMatching City is een proefproject waarbij 22 inwoners van Hoogkerk zijn aangesloten op een intelligent energienetwerk. In de tweede fase van het project zullen nog eens 20 tot 50 Hoogkerkers op dit net worden aangesloten. Daarnaast krijgt de buurt er 20 elektrische voertuigen bij.

Lees verder op:

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst