| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Stichting van overheden, bedrijven en kennisinstituten voor ontwikkeling van de noordelijke energie-economie en -werkgelegenheid.

Werkgebied

Noord-Nederland

Beschrijving

De stichting Energy Valley is in 2003 opgericht door overheden, bedrijven en kennisinstituten om de noordelijke energie-economie en -werkgelegenheid uit te bouwen via duurzame innovaties die aansluiten bij de regionale kansen. Hierbij ondersteunt de stichting initiatiefnemers bij de uitwerking van een projectvoorstel, het vinden van samenwerkingspartners en het verkrijgen van toegang tot bestaande financieringsopties.

Noord-Holland Noord, Fryslan, Groningen en Drenthe kennen een stevige energiesector met 400 bedrijven, 25.000 banen en 350 projecten in ontwikkeling bij zowel publieke en private partijen. Samen vormen zij de Energy Valley regio. De focus ligt op de ontwikkeling van duurzame mobiliteit, energiebesparing, schoon fossiele energie en nieuwe energietechnologieen. Hiermee loopt de Energy Valley regio voorop met de ontwikkeling van een duurzame energie-economie. De Energy Valley regio geeft invulling aan het nationale energietransitiebeleid en is een van de speerpunten van het economische programma Koers Noord. Gezien de bijzondere positie hebben de Energy Valley provincies een energieakkoord afgesloten met het Rijk. Dit akkoord vormt een belangrijke basis om de groeiambities vorm te geven, geeft richting aan de beleidsvoornemens, verbindt hier concrete doelstellingen aan en biedt daarmee houvast voor langdurige inspanningen. Dit is cruciaal om samen met het bedrijfsleven invulling te geven aan een duurzame energie-economie. Doelstelling is om in 2011 40 tot 50 Petajoule duurzame energie en 4,5 Megaton CO2-emissiereductie te realiseren. Hiermee levert de Energy Valley regio een forse bijdrage aan de nationale klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 in het werkprogramma 'Nieuwe energie voor het klimaat' dat op Prinsjesdag 2007 is gepubliceerd. Ook wordt de economische ontwikkeling van het noorden gestimuleerd door het uitbouwen en versterken van innovatieve energieactiviteiten. De missie van Energy Valley is: Energy Valley heeft als doel de economie en werkgelegenheid te versterken door energieactiviteiten in het noorden van Nederland verder te stimuleren. De Energy Valley regio beschikt over de fysieke mogelijkheden en faciliteiten en een positief ondernemersklimaat om nieuwe energieactiviteiten tot bloei te laten komen. De aanwezige energiesector biedt prima aanknopingspunten voor de realisatie van een duurzame energie-economie.

Kerngroep
Mark de la Vieter Business Developer
Maxim Romashuk functienaam
Vorm

Stichting

Status

Actief

Bestanden

     
    Socials