| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Netwerken voor duurzaamheid, duurzame innovatie en MVO in of voor het Noorden.

Bent u lid van Noorden Duurzaam dan kunt u op uw profielpagina aangeven bij welke netwerken u bent aangesloten. Gebruik daarvoor de tab "Verbinden".

Gebruik de filters rechts om een selectie te maken.

Netwerk voor duurzaamheid toevoegen (inloggen vereist).

Netwerk Leden In Logo Samenvatting
Kennisnetwerk Duurzaam Inkopen
Informeel
Overheid Netwerk voor iedereen die bij duurzaam inkopen betrokken is vanuit de overheid. Het kennisnetwerk is voornamelijk gericht op inkopers en beleidsadviseurs van lagere overheden, maar geïnteresseerden van andere aanbestedende diensten zijn zeker welkom.
Kennisnetwerk Duurzaam Lijmen
Online
Bedrijven
Overheid
Professionals
Consumenten
Een onafhankelijk platform voor uitwisseling van inhoudelijke kennis op het gebied van lijmtechnologie
Kennisnetwerk Duurzaam Verpakken
Informeel
Bedrijven
Professionals
Stimuleren en ondersteunen bij het duurzaam innoveren en optimaliseren van het verpakken
Leaders for Nature
Vereniging
Professionals International network for the current and future business leaders of 20 companies.
Lean and Green netwerk
Informeel
Bedrijven
Overheid
Professionals
Consumenten
Netwerk Duurzame Logistiek
LinkedIn Group BouwProfs / subgroep Duurzaam Bouwen
Online
Professionals Online netwerk voor duurzaam bouwen.
LinkedIn Group Duurzaam Innoveren
Online
Professionals Duurzaam Innoveren
Meer met Minder
Convenant
Bedrijven
Overheid
NGO's
Consumenten
Initiatief van de overheid, woningcorporaties, bouwbedrijven, de installatiesector en de energiebedrijven. Biedt informatie en hulp bij subsidies, financiering en uitvoering. Bedrijven kunnen zich inschrijven als Meer Met Minder aanbieder.
Meerjarenafspraken energie-efficiency
Convenant
Bedrijven
Overheid
Overeenkomsten tussen overheid en bedrijven, instellingen en gemeenten over effectiever en efficiënter inzetten van energie.
Milieu Platform Zorgsector
Vereniging
Anders Milieu Platform Zorgsector streeft actief naar milieuverbeteringen in de zorg en de behartiging van het milieubelang van instellingen, medewerkers en patiënten
Morgen
Vereniging
NGO's Parapluorganisatie voor alle duurzame studentenorganisaties van Nederland die actief zijn in of voor het hoger onderwijs.
MVO Nederland
Stichting
Bedrijven Kennis- en netwerkorganisatie die het bedrijfsleven stimuleert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE)
Vereniging
Bedrijven Brancheorganisatie, vertegenwoordigt circa 1.000 bedrijven en energiecoöperaties.
Netwerk Nieuw Bouwen
Informeel
Bedrijven
Overheid
NGO's
Professionals
Consumenten
Netwerk voor duurzaam renoveren
NLD Energie
Coöperatieve vereniging
NGO's Gezamenlijk energiebedrijf van lokale energiecoöperaties in Groningen, Friesland en Drenthe: Grunneger Power, Fryske Enerzjy Koöperaasje en de Drentse Kei.
Noordenwind
Vereniging
Bedrijven
NGO's
Consumenten
Vereniging voor collectief bezit van windmolens in Noord-Nederland.
Nudge
Stichting
Consumenten Landelijke online consumentenplatform voor uitwisseling en versterking van duurzame initiatieven.
O2 Nederland
Vereniging
Professionals Nederlandse vereniging van productontwikkelaars, gericht op Ecodesign, Cradle to Cradle, Duurzaam ontwerpen. Onderdeel van O2 Global Network.
Opnieuw!
Vereniging
Bedrijven Vereniging van OEM-bedrijven en (kennis)instellingen die hergebruik van productdelen en grondstoffen willen toepassen of bevorderen.
Organisatie voor Duurzame Energie (ODE)
Vereniging
Professionals
Consumenten
Samenwerken aan duurzame energie
Passief Bouwen
Stichting
Bedrijven
Overheid
NGO's
Samenwerkingsverband van overheden, koepelorganisaties en bedrijven voor stimuleren van passief bouwen in Nederland.
PET-ketenoverleg (Closing the loops)
Ketenoverleg
Bedrijven
Overheid
NGO's
Professionals
Projectidee, geregistreerd tbv de Friese Grondstoffenagenda.
Platform Duurzaam Fryslân
Informeel
NGO's Platform voor duurzame energie van diverse organisaties in Friesland/Noord-Nederland
Platform Duurzame Huisvesting
Convenant
Bedrijven
Overheid
Platvorm voor duurzame samenwerking in de huisvestingsketen
Platform duurzame overheden
Overheid
Overheid Platform van gemeenten voor een duurzaam beleid
Platform verduurzaming voedsel
Informeel
Bedrijven
Overheid
Professionals
Consumenten
Verduurzaming van de voedselketen
Prikbord Duurzaam Onderwijs Noord-Nederland
Informeel
Bedrijven
Overheid
NGO's
Professionals
Het Prikbord Duurzaam Onderwijs Noord-Nederland laat projecten, organisaties, netwerken en certificaten zien die kunnen helpen om onderwijs duurzamer te maken.
Projectbureau Duurzame Mobiliteit (DuMo)
Informeel
Bedrijven Duurzame mobiliteit in Noord-Nederland. Uitvoering van het 100.000 voertuigenplan.
Rijksduurzaamheidsnetwerk
Online
Bedrijven
Overheid
NGO's
Professionals
Netwerk voor Nederlandse ambtenaren (en hun counterparts)
Scholen voor Duurzaamheid / netwerk voor professionals
Informeel
Professionals Netwerk van professionals die door scholen uitgenodigd kunnen worden bij onderwijsprojecten voor duurzaamheid.
Stichting Co2ntramine
Stichting
Anders Platform van tegenstanders van CO2 opslag onder het grondgebied van Noord Nederland
Stifting Elektrysk Farre Frylân (SEFF)
Stichting
Bedrijven
Overheid
Consumenten
Onafhankelijke stichting ter bevordering van elektrisch en hybride varen in de provincie Fryslân.
Studenten Milieuoverleg Groningen (SMOG)
Informeel
Studenten Milieu- en duurzaamheidsorganisatie voor studenten in Groningen.
The Natural Step
Stichting
Bedrijven
Overheid
NGO's
Professionals
Anders
The Natural Step ondersteunt organisaties om volledig en integraal te verduurzamen.
Timmerselekt
Bedrijvencluster
Bedrijven
Overheid
Consumenten
Optimaliseren van de duurzaamheid van kozijnen en deuren
United Nations Global Compact
Handvest
Bedrijven Strategic policy initiative for businesses that are committed to aligning their operations and strategies with ten universally accepted principles in the areas of human rights, labour, environment and anti-corruption.
Urgenda
Stichting
Bedrijven
Overheid
NGO's
Professionals
Consumenten
Urgenda is de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren.
Verantwoorde Veehouderij
Online
Professionals Ondersteunt transitie naar een duurzame landbouw
Vereniging Milieu Platform Zorgsector (MPZ)
Vereniging
NGO's Branchevereniging van intramurale zorginstellingen voor kennisuitwisselingen en kennisopbouw voor een duurzame bedrijfsvoering.
Vereniging Noorden Duurzaam
Vereniging
Bedrijven
Overheid
NGO's
Professionals
Consumenten
Studenten
 
VVM Netwerk van Milieuprofessionals
Vereniging
Professionals Kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals in Nederland met circa 2000 leden.
Warmtenetwerk
Stichting
Bedrijven
Overheid
Professionals
Consumenten
Platform, dat het gebruik van fossiele energie en de uitstoot van broeikasgassen wil verminderen door bevordering van collectieve warmte- en koudenetten
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
Vereniging
Bedrijven A CEO-led, global association of some 200 companies dealing exclusively with business and sustainable development.
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst