| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Netwerken voor duurzaamheid, duurzame innovatie en MVO in of voor het Noorden.

Bent u lid van Noorden Duurzaam dan kunt u op uw profielpagina aangeven bij welke netwerken u bent aangesloten. Gebruik daarvoor de tab "Verbinden".

Gebruik de filters rechts om een selectie te maken.

Netwerk voor duurzaamheid toevoegen (inloggen vereist).

Netwerk Leden In Logo Samenvatting
Assen voor Assen
Stichting
Bedrijven
Overheid
NGO's
Professionals
De stichting "Assen voor Assen" richt zich lokaal op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) – op de drie P’s van Planet, People en Profit. De stichting bevordert sociale cohesie, sociale economie en duurzaamheid.
Biobased Society
Bedrijvencluster
Bedrijven Platform dat de biobased economy wil stimuleren
BouwProfs
Informeel
Bedrijven
Professionals
Netwerk waarin professionele bouwers informatie uitwisselen
Carbon Disclosure Project
Stichting
Bedrijven
Overheid
NGO's
CDP heeft duizenden bedrijven en steden over de wereld geactiveerd om hun milieuinformatie te meten en te ontsluiten. CDP beheert deze informatie in een grote database ten behoeve van bedrijven, investeerders en politiek.
Cleanbits
Commercieel
Bedrijven
Overheid
NGO's
Organisatie voor verduurzamen van websites en hosting services door compensatie voor CO2-uitstoot en inkoop van groene energie.
Club van Dertig
Informeel
Bedrijven
Overheid
NGO's
Professionals
Consumenten
Duurzaam nieuws voor het bedrijfsleven
COGEN Nederland
Vereniging
Bedrijven Belangenvereniging van WKK-bedrijven.
Connekt
Consortium
Bedrijven
Overheid
Professionals
Netwerk voor duurzame mobiliteit
Copernicus
Informeel
NGO's CoOperation Programme in Europe for Research on Nature and Industry through Coordinated University Studies
Cradle to Cradle leercommunity
Informeel
Bedrijven Leercommunity van SenterNovem, in opdracht van VROM, om in de toenemende behoefte en vraag naar C2C-kennis vanuit het bedrijfsleven te voorzien.
CSR Chicks
Informeel
Bedrijven
NGO's
Professionals
Consumenten
Netwerk van vrouwen op het gebied van MVO en duurzaamheid
De Groene Telefoongids
Commercieel
Bedrijven Niet meer actief: Online telefoongids voor duurzame bedrijven.
De Groene Zaak
Vereniging
Bedrijven Ondernemersvereniging met als doel versnellen van de omslag naar een duurzame economie, o.a. door politieke lobby.
Designers Accord
Stichting
Professionals Coalition of designers, educators, researchers, engineers, business consultants, and corporations, who are working together to create positive environmental and social impact.
Drentse KEI
Coöperatieve vereniging
NGO's Coöperatie van Drentse energie-initiatieven.
Dutef
Bedrijvencluster
Bedrijven Samenwerkingsverband van installatiebedrijven en installateurs met verstand van duurzame energie, werkzaam binnen Friesland.
Duurzaam Gebouwd
Informeel
Bedrijven
Professionals
Kennisplatform over duurzaam bouwen
Duurzaam MBO
Convenant
NGO's Adviesgroep, stuurgroep en werkgroep uit verschillende MBO-instellingen
Duurzaam Onderwijs
Overheid
NGO's Platform in het leven geroepen door Agentschap NL en partners om inzichtelijk te maken welke basisscholen in Nederland werk maken van duurzaamheid.
Duurzaam Onderwijs Coalitie
Stichting
NGO's Koepelorganisatie voor duurzame ontwikkeling en onderwijs
Duurzame Buren
Informeel
Bedrijven
Professionals
Consumenten
Forum voor uitwisseling van duurzame kennis in huis
Duurzame Renovatie Netwerk
Bedrijvencluster
Bedrijven
Overheid
NGO's
Professionals
Consumenten
Samenwerkingsverband voor integrale duurzame energieconcepten
Duurzame Scholen
Stichting
Overheid
Anders
Ketensamenwerking van bedrijven naar een duurzame school
Earth Charter
Handvest
Professionals Handvest dat wereldwijd wordt onderschreven door mensen die zich inzetten voor een rechtvaardige, duurzame en vreedzame toekomst.
Earth Recovery Open Platform (E.R.O.P.)
Gesponsord
Bedrijven Daken en wegen kunnen een grote bijdrage leveren aan oplossing klimaatvraagstukken. E.R.O.P. propageert een “Klimaat Transitie” rondom daken, wegen, dijken en bitumen.
EcoChain
Commercieel
Bedrijven Netwerk voor ketenpartners die LCA-gegevens willen delen.
Ecologieforum
Online
Professionals
Consumenten
Internetforum over ecologie en energie. "We bespreken de wereldproblemen, maar je kunt ook bij ons terecht als je wilt weten hoe je het best een blok hout in brand steekt"
Educohof
Overheid
Bedrijven
Overheid
NGO's
Professionals
Consumenten
Informatie over biodiversiteit, afval, water, lucht, bouwen en energie
EemsdeltaGreen
Stichting
Bedrijven
Overheid
NGO's
Samenwerkingsverband voor verduurzaming en vergroening van de bedrijvigheid in de Eemsdelta.
Energie voor Scholen
Consortium
NGO's Landelijke energie-inkoopcombinatie van besturenorganisaties in het onderwijs, regelt 70% van de energie-inkoop van onderwijsinstellingen in Nederland.
Energiebesparing Noord-Nederland
Consortium
Overheid
NGO's
Consumenten
Consortium van energiebesparingsspecialisten, gespecialiseerd in begeleiding en advies van blokken van eengezinswoningen, buurten en Verenigingen van Eigenaren.
Energy Valley
Stichting
Bedrijven
Overheid
NGO's
Stichting van overheden, bedrijven en kennisinstituten voor ontwikkeling van de noordelijke energie-economie en -werkgelegenheid.
European Sustainable Development Network
Informeel
Overheid Informal network of public administrators and other experts dealing with sustainable development (SD) strategies in Europe.
FrEsteem
Vereniging
Bedrijven
Overheid
NGO's
Professionals
Consumenten
Vereniging van telers
Friese bond van binnenvissers
Vereniging
Bedrijven
Overheid
Verduurzamen zoetwatervisserij met duurzame bedrijven
Gemeentelijk Inkoopoverleg Noord (GIN)
Informeel
Overheid Inkoopplatform van circa 30 gemeenten in Noord-Nederland
Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO)
Vereniging
Overheid Vereniging voor lokale milieu- en natuurcommunicatie.
Goede Vissers
Stichting
Bedrijven Stichting voor duurzame visserij. Visvolgsysteem voor aangesloten vissers.
Greendrinks Groningen
Informeel
Bedrijven
Overheid
NGO's
Professionals
Consumenten
Studenten
Netwerk van mensen die zich bezighouden met duurzaamheid of zich hierbij betrokken voelen
Greenlincs
Bedrijvencluster
Bedrijven
Overheid
NGO's
Clusterorganisatie voor Agrifood en de Biobased Economy in Noord-Nederland
Groene Offerte
Online
Bedrijven
Professionals
Website voor de ontwerpbranche voor duurzaam ontwerpen en duurzaam ondernemen
Groenezaken.com
Online
Bedrijven
Overheid
NGO's
Professionals
Bedrijven presenteren zichzelf bij GroeneZaken aan de hand van hun milieubeleid en de wijze waarop zij hun producten en diensten produceren. Ze worden verder gekwalificeerd met andere kenmerken, zoals milieukeurmerken. Hiermee laten bedrijven zien dat ze daadwerkelijk bijdragen aan een duurzame samenleving.
Grunneger Power
Coöperatieve vereniging
Bedrijven
NGO's
Consumenten
Energiecoöperatie voor de stad Groningen
Happy Energy
Informeel
Bedrijven
Overheid
NGO's
Professionals
Consumenten
Anders
Universeel symbool voor duurzaamheid.
Hier
Informeel
Bedrijven
Overheid
NGO's
Klimaatcampagne van ruim 30 maatschappelijke organisaties die gezamenlijk werken aan de oplossing van het klimaatprobleem.
Hooghalen Duurzaam
Stichting
Bedrijven
Overheid
Consumenten
Lokaal initiatief om als dorp een bijdrage te leveren aan de strijd tegen klimaatverandering door bewustwording, kennis delen en gezamenlijke aanpak van duurzame initiatieven.
Inkoop Platform Groningen
Informeel
Bedrijven
Overheid
NGO's
Inkoopsamenwerkingsverband van grote instellingen in de gemeente Groningen.
Innovation Labs | Design Strategy
Online
Professionals LinkedIn discussiegroep voor duurzame innovatie, gestart door Andreas Knol, Bluelarix, Bolsward.
ISO 26000 in het Nederlands
Online
Professionals Nederlandstalige LinkedIn group voor ISO 26000, een subgroup van Duurzaam ondernemen / maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) professionals Duurzaam ondernemen / maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) professionals
IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie
Vereniging
Professionals IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving.
Socials