| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Online meetinstrument van de stichting Stimular om milieukosten en milieubelasting van een bedrijf of instelling zichtbaar te maken.
Wie audit wie: 
Ik audit mezelf
Kosten: 
Abonnement
Beschrijving: 

De "Milieubarometer is een online meetinstrument dat de milieuscore en milieukosten van uw bedrijf of instelling eenvoudig en snel zichtbaar maakt. U vult uw gegevens over energie, water, afval, emissies, transport en eventueel papierverbruik in. Het programma toont daarna:

* de totale milieuscore in één staafdiagram (of taartdiagram),
* een kostengrafiek
* een CO2 meter
* efficiency-indicatoren.

U ziet in één oogopslag welke milieuaspecten, zoals energie, afval, emissies of papierverbruik, het meest bijdragen aan de totale milieuscore en milieukosten van uw bedrijf. De CO2 meter berekent en toont de CO2-uitstoot van uw bedrijfsactiviteiten. Met de grafieken kunt u prioriteiten stellen bij het nemen van milieumaatregelen en het terugdringen van de CO2-uitstoot en milieukosten. Bovendien maakt de Milieubarometer de communicatie over de milieuprestatie makkelijk, zowel intern met medewerkers als extern met bijvoorbeeld de milieudienst.

Door het gebruik van de barometer kunt u fors op milieukosten besparen. Dit kan oplopen tot duizenden euro's. Een licentie voor de Milieubarometer bedraagt € 181,- voor de eerste twee kalenderjaren. Daarna kost een onderhoudslicentie slechts € 53,- per jaar. Het instrument verdient zich dus zeer snel terug.

Met de Milieubarometer is de milieuscore voor diverse branches bepaald. Gemiddelden en soms ook ranges van milieubelasting en kengetallen."

(Bron: Milieubarometer)

Afwegingskader Monitoringsinstrumenten, 2003, door NovioConsult in opdracht van de provincie Utrecht. Novio vergelijkt in dit onderzoek drie methodieken: Efficiency-indicatoren, de Milieubarometer en de Schoner Produceren Meting. Uit de conclusies en aanbevelingen: "De milieubarometer van Stimular is voor bedrijven een instrument voor de basisregistratie van relevante milieugegevens. Deze basisregistratie biedt bedrijven diverse mogelijkheden (zoals het uitrekenen van efficiency-indicatoren). De toepassingsmogelijkheden voor bedrijven zijn groter dan sec het toepassen van de efficiency-indicatoren. De milieubarometer komt als beste methodiek naar voren voor toekomstige (preventie en/of duurzaam ondernemen) projecten".

(Bron: Milieubarometer)

Gerelateerde pagina's op noordenduurzaam.nl
Organisatieprofiel: Mr. BonBon
Organisatieprofiel: Zetstra bouw
 
Socials