| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Netwerk Duurzame Logistiek

Werkgebied

Noord-Nederland

Beschrijving

Netwerk Duurzame Logistiek is hét toonaangevende netwerk van 250 koplopers in duurzame logistiek in Nederland. Het netwerk is bedoeld voor die bedrijven die tot de koplopers willen behoren. Het programma ondersteunt vraaggestuurd de ambities en initiatieven van de koplopers in Nederland (verladers en vervoerders).

Het netwerk is:
- een open netwerk waarin koplopers komen 'brengen en halen'. Door samenwerking en kennisuitwisseling wil het netwerk komen tot verbreding en opschaling van duurzame logistiek in Nederland.
- een lerend netwerk van personen en bedrijven om tot de koplopers in duurzame logistiek te komen.
- een netwerk dat een duurzaamheidsvisie uitdraagt naar andere bedrijven in Nederland en deze aan wil zetten tot een duurzame logistiek.

(Bron: www.duurzamelogistiek.nl)

Vorm

Informeel

Website

http://lean-green.nl/nl-NL/

Bestanden

     
    Socials