| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Ketentafel Beton Groningen
Kengegevens
TafelsoortKetentafel
OnderwerpBeton Groningen
WerkgebiedProvincie Groningen
StatusActief. De tafel heeft een kerngroep, organiseert met enige regelmaat uitwisseling of bijeenkomsten voor de leden, en heeft actuele overzichten van kwesties, campagnes en cijfers.
BeheerZelfmelding
Manifest
Missie
Stapsgewijs verduurzamen van de lokale betonketen en onderling duurzaam zaken doen.
Onze missie is -of komt neer op- versnellen van duurzame ontwikkeling.
Binnen ons geografische gebied willen we de democratische vertegenwoordiger zijn voor ons onderwerp.
We hebben geen winstoogmerk.
We bestaan voor onbepaalde tijd.
Werkstijl en ambitie
We richten ons op onderlinge uitwisseling en samenwerking.
Interne democratie
Wij zijn een vereniging of een informeel netwerk zonder rechtspersoonlijkheid.
We zijn open: we hanteren lidmaatschapscriteria die uitsluitend bedoeld zijn als afbakening van ons geografische gebied en ons thema, onze sector of onze keten. Ieder die aan deze criteria voldoet en onze doelen en werkwijze onderschrijft, kan lid worden. We kennen geen numerus fixus.
We zijn onafhankelijk: we zijn geen uitvoerend orgaan van een hogere organisatie, of we zijn zelfstandig in het maken van keuzes ten aanzien van kwesties, campagnes en cijfers.
We zijn democratisch: we hebben een plenaire vergadering als hoogste orgaan, we hebben een gekozen woordvoerder, en alle leden kunnen meebeslissen over kwesties, campagnes en cijfers.
Kerntaken
We willen duurzaamheidskwesties signaleren en openbaar agenderen.
We willen campagnes die deze kwesties aanpakken initiƫren en/of steunen.
We willen cijfers van deze kwesties en campagnes bijhouden.
Participatie in Noorden DuurzaamWij willen naar vermogen participeren in het besturen van de vereniging Noorden Duurzaam.
Topprioriteiten
Kwesties1 Duurzaamheid van betontoepassingen heeft een te geringe rol in aanbestedingstrajecten
2 Echte CO2 winst zit in cementvervanging
3 Beton wordt nog te weinig hoogwaardig gerecycled
Campagnes1 Convenant Betongranulaat voor Granulaatbeton
2 Terugwinbaar maken van beton
3 Protocol vaststellen kwaliteit sloopbeton
Cijfers1 Grindinvoer in de gemeente groningen (index t.o.v. 2012)
Lidmaatschap
CriteriaHet lidmaatschap staat open voor bedrijven en instellingen die: - rechtstreeks betrokken zijn in de lokale betonketen, in aanbod, vraag, recycling, overheid, kennis of transitie; - gevestigd of actief zijn in de provincie Groningen; - duurzaamheidsbeleid hebben en publiceren; - willen participeren in samenwerking via de Ketentafel Beton;

Voordelen

Leden van het KT Beton Groningen:

  • worden op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen;
  • worden geconsulteerd over actiepakketten voor ketenverduurzaming;
  • worden uitgenodigd voor kennis- en netwerkbijeenkomsten;
  • worden actief benaderd door andere deelnemers voor samenwerking;
  • zijn zichtbaar in de onderstaande deelnemerslijst en in de publiciteit rond actiepakketten;
KostenPM: cf. afspraken dec. 2017.
ANBIDe vereniging Noorden Duurzaam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij zijn als tafel een zelfstandig onderdeel van de vereniging en wij voldoen ook zelf aan de ANBI-voorwaarden. Contributie, giften, ureninzet en onbetaalde onkosten van onze leden zijn daarom onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
InformatieJack van der Palen (jack.van.der.palen@noordenduurzaam.nl), Jan de Boer (jan.de.boer@noordenduurzaam.nl)
AanmeldenVia de tab Lidmaatschap bovenaan deze pagina.
Contact
Websitehttp://www.noordenduurzaam.nl/betonketenoverleg-gemeente-groningen
Downloads
130627_convenant_betongranulaat_voor_granulaatbeton.doc