| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen


Bedrijf? Instelling? Specialist? Consument?
Kies een tafel. Of start er een.

Duurzaamheid en democratie

De wereld moet duurzamer en de tijd dringt. Er is initiatief nodig van onderop èn vanuit de overheid. Niet los maar elkaar versterkend, zodat goede ideeën uit de basis tot wasdom komen en duurzame visies van beleidsmakers draagvlak vinden.
Deze verbinding tussen groot en klein is het werkgebied van de vereniging Noorden Duurzaam.

We zijn een netwerk van grote en kleine tafels voor alle mogelijke onderwerpen van duurzaamheid. Aan de ene kant zijn deze tafels democratische verzamelpunten van duurzame initiatiefnemers. Alles en iedereen aan kan aan een tafel meedoen: consumenten, ondernemers, adviseurs, zorg- en kennisinstellingen. Zo ontstaat een tafelnetwerk dat parallel aan de bestaande volksvertegenwoordiging (Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraden) een nieuwe afspiegeling vormt van de samenleving. Dat tafelnetwerk is dan voor de bestuurscolleges (regering, GS, B&W) een natuurlijke gesprekspartner.

Wat betekent dat voor u?

Duurzame ontwikkeling vraagt dat we als samenleving keuzes maken, op alle niveaus van individueel tot mondiaal. Dat doet dus ook een beroep op u en op de netwerken en organisaties waarin u een verantwoordelijkheid hebt. In elke rol - consument, student, vakspecialist, manager, ondernemer, bestuurder - kunt u actief bijdragen aan een wereld die geen wissel trekt op de toekomst. Samen optrekken met anderen in dezelfde rol is essentieel. Dat is waar tafels voor bedoeld zijn: krachtenbundeling op maatschappelijke rollen, want dat brengt grote en kleine kennisgemeenschappen en sectoren/branches in beweging. En dat is waar tafelnetwerken goed voor zijn: krachten van tafels bundelen voor maatschappijbrede transitieprojecten. Dit maakt uw inzet effectiever, en uw inzet helpt om deze beweging te versterken.

Hoe werkt dat praktisch? En wat levert dat op?

Tafels doen drie dingen. Elke tafel houdt 1) een toplijst bij van duurzaamheidskwesties binnen hun werkgebied en onderwerp. Dus: wat kan hier duurzamer. De toplijst wordt binnen de tafel democratisch samengesteld: er kan over de volgorde gestemd worden. Tafels houden ook 2) een toplijst bij van projecten om die kwesties aan te pakken. Dat kunnen acties zijn van leden van de tafel, maar ook gezamenlijke projecten met andere tafels of programma’s van overheden of NGO’s. Tenslotte houden ze 3) indicatoren bij zodat ze cijfers en grafieken hebben bij de kwesties en de projecten. Want wie zijn verhaal kan onderbouwen krijgt meer gedaan.

Voorzien van kwesties, projecten en indicatoren kunnen tafels leden werven en in gesprek gaan met andere tafels en met hun gemeente of provincie. Dan komen grotere projecten in beeld, waarin breder wordt samengewerkt voor samenlevingsbrede omslagen. Bijvoorbeeld onderzoeksprogramma’s, bewustwordingscampagnes, subsidieregelingen, ketenconvenanten, regelaanpassingen, onderwijsvernieuwing of andere belastingheffing.

Zo organiseert een tafel voor Fair Trade specialisten campagnes in de horeca, werkt een tafel van schoolbesturen aan energieneutrale schoolgebouwen, regelt een ketentafel voor beton het hergebruik van grondstoffen, adviseert een tafel van HR-specialisten overheden over duurzame inzetbaarheid, steunt een tafel van mobiliteitsspecialisten een wijkvervoersbedrijf, etc. De combinatiemogelijkheden zijn onbegrensd en de democratische grondslag en ambitie van het tafelnetwerk maakt samenwerking tussen groot en klein eenvoudig en effectief.

Binnen een gebied zijn alle tafels uniek. Over vermelding van nieuwe en bestaande tafels (zoals kenniskringen, beroepsverenigingen en brancheorganisaties) wordt in de gebiedstafel besloten. Is er nog geen gebiedstafel dan maakt het bestuur van Noorden Duurzaam de afweging. Uniciteit houdt het tafelnetwerk overzichtelijk en werkbaar, voor de leden van de tafels, bestuurders van tafels en overheden. Uniciteit benadrukt ook de vertegenwoordigende functie en het democratisch karakter van de tafels. Tafels zijn daarom ook open netwerken, met eenvoudige lidmaatschapscriteria, geen of lage contributie en zonder grenzen aan het ledental.

Doe mee!

Kijk eens rond in de tafelatlas van Noorden Duurzaam. Daar zie je welke tafels actief zijn voor de regio, de provincies, gemeenten, wijken en buurten. Er zijn vier soorten tafels. Om te beginnen thematafels voor specialisten en sectortafels voor ondernemers/bestuurders. Dit is de basis. Vervolgens zijn er ketentafels waarin thematafels en sectortafels samenkomen. Tenslotte is er per gebied één gebiedstafel waar alle tafels van een gebied samenkomen. In de atlas hebben de gebiedstafels een lijn naar de overheid, vanwege hun vertegenwoordigende functie.

Aan welk onderwerp van duurzame ontwikkeling wil je bijdragen? Wil je vanuit je specialisme iets doen kies dan een thematafel, of neem initiatief voor een nieuwe thematafel in je buurt, wijk, gemeente, provincie of regio. Ben je ondernemer of bestuurder kies dan een sectortafel, of begin er een. Ben je bestuurder van een bestaand kennisnetwerk of een brancheorganisatie, dan kun je je netwerk aanmelden voor vermelding in de tafelatlas.

Vorm een initiatiefgroep en kom kennismaken

Met regelmaat organiseert Noorden Duurzaam werkbijeenkomsten voor nieuwe tafels.

In een middag of avond nemen we het concept van tafelnetwerken door en maken kerngroepen een begin met hun tafel. Programma:
- Kort kennismaken
- Algemene introductie
- Tafelmanifest opstellen op basis van een stramien
- Eerste brainstorm over kwesties en projecten
- Eerste indicator kiezen en uitwerken aan de hand van een checklist
- Agenda eerste tafelbijeenkomst opstellen aan de hand van een voorbeeld
- Resultaten onderling uitwisselen

Kom met twee, drie of vier mensen om de werkwijze voor je eigen onderwerp uit te proberen. Beslis daarna of en hoe je verder gaat. Locatie en data kiezen we in overleg. Contact: info@noordenduurzaam.nl.

 
Socials