| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Kenniscentra voor duurzame innovatie of duurzaamheid.

Organisatiesorteerpictogram Plaats Producten/Diensten Logo
Carbohydrate Competence Center Groningen Onderzoek op basis van praktijkvragen van industriële partners
Centre of Expertise Water Technology (CEW) Leeuwarden Toegepast onderzoek op gebied van waterbesparing en waterhergebruik, water en energie, nutriënten en landbouw, watersysteem, industriewater, sensortechnologie. Productontwikkeling. Onderzoeksfaciliteiten.
EnTranCe 9747 AA Groningen EnTranCe has the facilities, technologies and the best possible network to develop plans into the energy products and services the energy market demands.
Groningen Centre of Energy Law and Sustainability Groningen Onderzoek op gebied van onder andere wet- en regelgeving die samenhangt met de productie, het transport en de levering van energie, de bevordering van duurzame energiebronnen, het veiligstellen van de voorzieningszekerheid en de bescherming van zowel het klimaat als de consument. Publicaties. Onderwijsprogramma en cursussen.
HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie
Hanzehogeschool Instituut voor Bedrijfskunde (IBK) Groningen Onderwijs en onderzoek
Hanzehogeschool Kenniscentrum Energie (KCE) Groningen Lectoraten, onderzoek, onderwijs
Hanzehogeschool Kenniscentrum Noorderruimte Groningen Toegepast onderzoek voor bedrijven, overheden en extern werkveld. Kenniscirculatie tussen (inter)nationaal onderzoek en regionale praktijken. Scholing. Innovatie van bachelor- en masteropleidingen. Energy-Sustainable Communities. Restoration Energized.
Hotspot Duurzame Energie (HSDE) Leeuwarden Netwerkconferenties, lunchlezingen, projecten, publicaties, onderwijs & cursussen
Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) Connecting SME’s, industry partners, research institutes, academia, NGO’s and governmental bodies in mission driven programs for sustainable process innovation.
IVN Regio Noord Groningen Duurzaamheidsprojecten voor middelbare scholen
Kenniscentrum Duurzaam Renoveren Delft Website, brochures, databank, naslagwerken
KWR Leeuwarden Ontwikkelen en ontsluiten van relevante kennis over de watercyclus: van watersystemen tot watertechnologie en (gezonde) waterkwaliteit
Materia Amsterdam Kennis over nieuwe, innovatieve, duurzame materialen en hun toepassing
RenQi Groningen Experimenteel onderzoek op gebied van nieuwe of vernieuwde energie-infrastructuren
Rijksuniversiteit Groningen (RuG) Groningen Onderzoek en academische studies
ROC Friese Poort Centrum Duurzaam Leeuwarden opleidingen, bijscholing, praktijk- en innovatiewerkplaats voor studenten en vakmensen uit de technische sector, informatiecentrum, projectpartner
Senbis Polymer Innovations BV 7821 AT Emmen Research en produktontwikkeling op gebied van biobased en/of biodegradeerbare polymeren.
Stichting Groen Gas Nederland Utrecht Stimuleren van nieuwe projecten en aandragen van oplossingen.
Stichting Groen Gas Nederland Leeuwarden Stimuleren van nieuwe projecten en aandragen van oplossingen.
Stichting Voedselbos Glimmen Duurzame voedselproductie, natuur en biodiversiteit, kennis en inspiratie.
TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN) Groningen Bemiddeling bij kennistransfer tussen het MKB en kennisinstellingen (vraagdefinitie, opdrachtformulering voor technologische en economische haalbaarheidsstudies, advies bij vertaling naar project- en ondernemersplannen). Monitoren van marktontwikkelingen, behoeftesignalering, initiëren samenwerking, meezoeken naar financieringsmogelijkheden.
TNO Groningen Studies op gebied van: Gezond Leven; Industriële Innovatie (o.a. sustainable checmistry); Integrale Veiligheid; Energie; Mobiliteit; Gebouwde Omgeving (o.a. duurzaam bouwen); Informatiemaatschappij. Ontwikkelingssamenwerkingsprojecten.
Socials