| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
ISO 14000 is de aanduiding voor een serie ISO-normen die bedrijven handvatten biedt voor de beheersing en verbetering (het 'management') van milieu-aspecten van de bedrijfsvoering.

Deze normen zijn het resultaat van een wereldwijd consensusproces dat plaatsvindt in de internationale technische commissie ISO/TC 207 "Environmental management" van de International Organization for Standardization (ISO). ISO 14000 zelf bestaat niet als norm; de serie begint met ISO 14001. Dat is tegelijk de belangrijkste en meest toegepaste norm. Hij bevat de eisen voor een milieumanagementsysteem, op basis waarvan een certificaat kan worden verleend. Met behulp van zo'n milieumanagementsysteem kan een bedrijf op een planmatige en systematische manier milieu-aspecten die zijn verbonden met haar activiteiten, producten en diensten in kaart brengen en beheersen. Het uiteindelijke doel daarbij is een voortdurende verbetering van de milieuprestaties, ofwel vermindering van de belasting van het milieu. De overige ca. 25 normen in de ISO 14000-serie bevatten richtlijnen voor het invullen van onderdelen van het milieumanagementsysteem of het vormgeven aan activiteiten die voortkomen uit de toepassing van dat systeem. Bijvoorbeeld de norm ISO 19011 die richtlijnen bevat voor het uitvoeren van audits op het milieumanagementsysteem. Of ISO 14031 die aanwijzingen bevat voor het meten van milieuprestaties.

(Bron: http://www2.nen.nl)

 
Gerelateerde pagina's op noordenduurzaam.nl
Organisatieprofiel: Drentea
Organisatieprofiel: Renewi
Organisatieprofiel: Van Liere Media
Organisatieprofiel: Wm Veenstra
Organisatieprofiel: Oosterhof Holman
Organisatieprofiel: Mebin
 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst