| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

intro

Op vrijdag 9 december installeert Stenden Hogeschool dr. Rudy Folkersma en dr. Jan Jager als lectoren Duurzame Kunststoffen bij de School of Media Entertainment Management & Technology. Met dit lectoraat, gelieerd aan Stenden Polymore Research & Education (Stenden PRE), maakt Stenden de weg vrij voor open innovatie en onderzoek op het gebied van duurzame kunststoffen. De thema’s upcycling, biopolymeren en smart materials staan hier centraal. Tijdens de inauguratie zal de heer ir. Rein Willems, Lid Topteam Sector Chemie, als gastspreker een toelichting geven op de ontwikkeling in de chemiesector en de ambities van het kabinet.

body

Meer innovatiekracht via “open Innovatie”

Om de kennisketen te versterken richt het Lectoraat Duurzame Kunststoffen zich op de samenwerking en kennisoverdracht tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen met het doel om de bedrijvigheid te vergroten. De beschikbare laboratorium- en testfaciliteiten bieden hierin de gelegenheid om eigen toegepast onderzoek uit te voeren. De te verkrijgen onderzoeksresultaten worden toegankelijk en openbaar beschikbaar gesteld waarmee aan het principe van een open innovatiestructuur wordt voldaan.

Verankering kennis op het gebied van duurzame kunststoffen

Het Lectoraat Duurzame Kunststoffen werkt inmiddels aan het opzetten van een geaccrediteerde masteropleiding Duurzame Kunststoftechnologie. Hiervoor streeft het lectoraat naar een universitair partnership voor toegepast onderzoek op het gebied van duurzame kunststoffen. Naast de masteropleiding wordt er een verbredende en een verdiepende minor op het gebied van de duurzame kunststoffen voor de Werktuigbouwkunde en Life Science studenten ontwikkelt.

Upcycling, biopolymeren en smart materials

Het toegepast onderzoeksprogramma richt zich op een drietal speerpunten: upcycling van kunststoffen, biopolymeren en smart materials. Deze drie speerpunten sluiten naadloos aan bij de in juni 2011 gepresenteerde aanbevelingen uit de Actieagenda Topsector Chemie: “New Earth, New Chemistry”. Inmiddels zijn er door onderzoekers en studenten diverse onderzoeksprojecten in gang gezet, waaronder:

· de ontwikkeling van nieuwe producten op basis van biopolymeren (waaronder polymelkzuur en thermoplastisch zetmeel),

· de ontwikkeling van nieuwe kunststof producten voor 3D printers,

· composietproducten op basis van natuurlijke vezels,

· studies naar energiereductie in kunststofproductieprocessen.

(Bron: persbericht Stenden)

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst