| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Stichting voor duurzame visserij. Visvolgsysteem voor aangesloten vissers.

Werkgebied

Noord-Nederland

Beschrijving

Goede vissers willen slimmer vissen en alleen grote volwassen vissen vangen met zo weinig mogelijk schade aan bodem, zeemilieu, vogels en zeezoogdieren. Deze vissers willen werken aan een gezonde visserij in een gezonde zee. En een goed gezinsinkomen verdienen met mooie vis, zonder nadelige effecten voor de natuur.

Alle vis van Goede Vissers wordt voorzien van het scheepsnummer van de visser, bijvoorbeeld WR18. Door het invoeren van dit scheepsnummer op goedevissers.nl is de visser te vinden.

Doel

Realisatie van korte transparante handelsketens voor vis van deelnemende 'goede' vissers, waarbij de consument geïnformeerd wordt over de herkomst van de vis en er een meerwaarde wordt gecreëerd voor de vissers als stimulans voor verdere verduurzaming.

Kerngroep
Admin
Vorm

Stichting

Status

Actief

Website

http://www.goedevissers.nl

Lidmaatschap criteria

http://www.goedevissers.nl/over_goede_vissers/wat_is_een_goede_visser.html

Bestanden

     
    Socials