| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Het Fries Industrieel Foodketenoverleg en het Lokaal Foodketenoverleg in meerdere Friese gemeenten vormen een samenwerkingverband voor verduurzamen van de voedingketen in de provincie.

Werkgebied

Noord-Nederland

Beschrijving

Het Fries Industrieel Foodketen Overleg (FIFO) is opgericht door bedrijven, overheid en kennisinstellingen, zie www.fryslan.nl/aap. FIFO heeft het karakter van een vereniging. Het overleg heeft zes geledingen: Aanbod, Vraag, Recycling, Kennis, Overheid en Transitie. In een jaarlijkse plenaire bijeenkomst wordt een kernteam gekozen met leden uit de zes geledingen. Het kernteam vergadert tweemaandelijks.

Doel

Bijdragen aan een duurzame foodketen door ontwikkelen van actiepakketten voor ketenverduurzaming, consulteren van alle deelnemers hierover, organiseren van startmomenten en publiciteit daarvoor, en laten uitvoeren van effectmetingen.

Kerngroep
Halbe Vogel
Vorm

Ketenoverleg

Status

Niet actief

Website

http://www.fryslan.nl/aap

Lidmaatschap criteria

Alle bedrijven en instellingen die vanuit van de genoemde geledingen direct betrokken zijn bij de voedingketen in Fryslan, en willen bijdragen aan een duurzame economie, kunnen zich aansluiten.

Lidmaatschap voordelen
 • Informatie en inspiratie voor productontwikkeling
 • Profilering op duurzaamheid
 • Ketencontacten
 • Zichtbaar in publiciteit en op meerdere websites over duurzaamheid
 • Realisatie eigen MVO-doelen
 • Kernteamleden: kennisvoorsprong, invloed op werkrichting, koploperprofiel
Lidmaatschap kosten

Wat investeert u als deelnemer?

 • Eigen duurzaamheidsdoelen publiceren op een CODIN-profielpagina.
 • Meedenken over gezamenlijke acties voor ketenverduurzaming.
 • Intekenen op passende actiepakketten, startevenementen bezoeken, acties uitvoeren.
 • Meer doen? Meld u aan voor het kernteam.
 • Deelname aan het Fries Industrieel Foodketen Overleg is kostenloos.
Lidmaatschap aanmelden

Wilt u zich aanmelden maak dan eerst een profielpagina aan bij het Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland (CODIN), via de link hieronder. In uw profielpagina geeft u aan bij welk ketenoverleg u wilt aansluiten.

Bestanden

   
  Socials