| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Beknopt overzicht voor vergelijken van missions statements. Opgenomen: mission statements van leden en volgers van Noorden Duurzaam en mission statements uit redactionele pagina's. Selecties maken kan met de filters in de rechter kolom.

Organisatie en producten/diensten Plaats Missie
NHL X-Honours programma

Ontwikkelkansen: contacten met innovatieve en ondernemende mensen binnen en buiten de NHL;...
Leeuwarden NHL Excellentieprogramma is er voor gemotiveerde studenten die een innovatieve en waardevolle bijdrage willen leveren aan de maatschappij en die graag wat extra tijd besteden aan hun ontwikkeling naast de eigen opleiding.
Mewin | Mens Werk en Inkomen

Ondersteuning en advies op gebied van verzuim en WGA; verbeteren en inrichten van verzuimprocessen...
Leek Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame inzetbaarheid.
Schuil Isolatiezorg

Woningisolatie met EPS-parels
Drachten Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Twee "R" Recycling groep B.V.

Puinrecycling, betonrecycling, siersplitten, schanskorven, steenkorven.
Veendam Betonpuin, metselpuin en asfaltpuin beschouwen als waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Dat is de filosofie van onze bedrijven. Samen met een ijzersterk geloof in hergebruik is dat een goede basis voor succcesvol recyclen.
Twee "R" Recycling groep B.V.

Puinrecycling, betonrecycling, siersplitten, schanskorven, steenkorven.
Groningen Betonpuin, metselpuin en asfaltpuin beschouwen als waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Dat is de filosofie van onze bedrijven. Samen met een ijzersterk geloof in hergebruik is dat een goede basis voor succcesvol recyclen.
Twee "R" Recycling groep B.V.

Puinrecycling, betonrecycling, siersplitten, schanskorven, steenkorven.
Emmen Betonpuin, metselpuin en asfaltpuin beschouwen als waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Dat is de filosofie van onze bedrijven. Samen met een ijzersterk geloof in hergebruik is dat een goede basis voor succcesvol recyclen.
Abelson

kunststof kozijnen, aluminium kozijnen, houten kozijnen, gevel isolatie, dak isolatie, dakramen,...
Warffum Duurzaamheid is géén commerciële begrip voor ons maar zit in alle genen van ons bedrijf verweven, duurzaamheid is voor ons meer dan een groene uitstraling. Het betekent voor ons dat iets van hoge kwaliteit is, lang meegaat, herbruikbaar is, haar omgeving niet schaadt maar juist eerder versterkt. Wij uiten onze visie op duurzaamheid in de producten die we verkopen, hoe we onze restproducten terugbrengen tot materialen die weer in de kringloop van het productieproces kunnen worden opgenomen en zorgen er hierbij ook voor dat de kosten voor onze klanten omlaag gaan doordat we weer nieuwe waarde creëren. Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling
InspirID

We organiseren van(duurzame)evenementen en activiteiten; open inschrijvingen en...
Groningen "Organiseren, Inspireren en Genieten, voor elkaar en door elkaar, nu en in de toekomst." Duurzaam organiseren o.a. door gebruik te maken van energiezuinige en milieuvriendelijke toepassingen in de bedrijfsvoering. Anderen Inspireren bewust met ons milieu om te gaan, maar ook met zichzelf en met anderen. Respect is daarbij onontbeerlijk. Van elke maatschappelijk verantwoorde actie een uitdaging maken; op die manier te genieten en te laten genieten, ook door de generaties na ons.
Local Works

Lokale duurzaamheid, dorpen, wijken, veerkracht, kracht van de lokale gemeenschap, The Natural Step...
Joure Mijn missie is om dorpen, wijken, gemeenten, bedrijven en andere organisaties op weg te helpen bij hun reis naar volledige, integrale, 100% duurzaamheid, gebruik makend van de kracht van de lokale mensen, middelen en omstandigheden. De basis van mijn werkwijze wordt gevormd door de duurzaamheidsmethodiek van The Natural Step. Deze methodiek is in alle groepen en organisaties toepasbaar. Het leert ze een gedeelde taal en toetsingskader voor duurzaamheid. Daarmee weet een doelgroep meteen wat ze zelf kan doen om een duurzame samenleving dichterbij te brengen.
stichting iNSnet

iNSnet helpt om de duurzame transitie te versnellen. Ze doet dat door middel van transitieprojecten...
Haren "Wij willen mensen overtuigen en helpen om blijvende waarde toe te voegen met de dingen die ze doen. Voor zichzelf, voor hun omgeving en voor de samenleving. Dat creëert wederkerigheid: als je waarde bijdraagt, krijg je waardering terug. Zo leg je een sterke basis voor geluk, welzijn en stabiliteit en help je om de wereld eerlijker, veiliger en dus duurzamer te maken. Om dat goed te kunnen doen hebben mensen betrouwbare informatie nodig over wat duurzaamheid helpt en wat haar tegenhoudt. Die informatie bieden we aan op Duurzaamnieuws.nl, waarbij we duidelijk zijn in wat we wel en niet duurzaam vinden, en waarom. Dat doen we niet om te winnen; dat doen we om te blijven."
BlueStarter B.V.

Het bemiddelen tussen vraag naar en aanbod van duurzaamheidsprojecten, ondermeer met behulp van...
Groningen We streven ernaar elk jaar 100 duurzame projectinitiatieven te ondersteunen en stellen 25 project creators in staat hun doelen te realiseren.
Club2025 (Opgeheven 15 oktober 2015)

Netwerkoverleg voor Friese ondernemers die duurzaamheid binnen hun onderneming, diensten en...
Leeuwarden Club2025 heeft als missie om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 in 2025 sterk te verminderen. Club 2025 wil dit als volgt bereiken: • bijdrage leveren aan een duurzaam gebruik van materialen en energie en energiebesparing in Friesland; • Bewustmaken van en voorlichting geven aan Friese consumenten, bedrijven en instellingen via publicaties en publieksevenementen op het vlak van duurzaamheid en energiebesparing; • bevorderen van en participeren netwerken m.b.t. duurzaamheid en energiebesparing; • organiseren en uitvoeren van pilots en projecten die de doelstelling van de Club ondersteunen; • gevraagd en ongevraagd adviseren van de overheid (gemeenten en provincie); • onderzoek naar en acquisitie van financieringsmogelijkheden (subsidies, fondsen, etc.) voor projecten en activiteiten en het stimuleren van het gebruik er van; • opzetten en uitvoeren van lobby activiteiten die het doel van de Club dichterbij brengen
NoordBaak

Projectmanagement en advies duurzame projecten, wereldburgerschap onderwijs, MVO, circulaire...
Groningen NoordBaak helpt bedrijven, overheden en scholen bij het verduurzamen van hun organisatie, beleid, onderwijs. Wij willen bijdragen aan vorming van verantwoordelijke burgers en meebouwen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.
Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra

Materiaalkunde, materiaalkundig advies, advies betonmengsels, koelingsberekeningen, schade...
Apeldoorn We streven er constant naar om de klant voorop te zetten in ons werk. Engineering is mensenwerk. Onze missie is daarom grotendeels gebaseerd op wie we zijn als individuen en hoe we werken als professionals. We selecteren, trainen en leiden onszelf op om vriendelijk en servicegericht te zijn, met een praktische werkinstelling, door proactief gedrag te vertonen en creatieve oplossingen te zoeken. Als bedrijf onderkennen we onze verantwoordelijkheid om onze capaciteiten in te zetten voor een betere, schonere en duurzame wereld. Eerlijk en integer. Zie ook http://www.bartels-global.com/nl/over-ons/duurzaam-ondernemen
Ecocert

Energiescans, energielabels, energie maatwerkadviezen, EPA-W, EPA-U, thermografie, endoscopie,...
Veendam Het verduurzamen van gebouwen door het vertalen van ambities naar concrete acties. Kortom: doeltreffend duurzaam energie besparen.
IVN Regio Noord

Duurzaamheidsprojecten voor middelbare scholen
Groningen ‘Een belangrijke NMEfocus ligt op het bereiken van de jeugd. Veel jongeren raken steeds meer vervreemd van de natuur. Zo is ook hun besef over de natuurlijke voedselketen geminimaliseerd, laat staan dat zij nog weet hebben van het wereldwijde belang van biodiversiteit en duurzaamheid voor het veiligstellen van onze habitat: de aarde. Samen met anderen bijdragen aan het herstellen van de verbinding tussen jeugd en natuur behoort dan ook tot de belangrijke aandachtspunten van IVN.’ (Bron: jaarverslag 2009)
Lotte van der Vlugt Groningen Ik vind duurzaamheid erg belangrijk en wil hier graag mijn steentje aan bijdragen.
Energy Expo

Advisering betreffende de invulling en versnelling van de duurzame mobiliteit
Groningen Over Energy Expo | Duurzame Mobiliteit Stichting Energy Expo is een onafhankelijk platform waar bedrijven, overheden en kennis- onderwijsinstellingen samen komen. Wat deze partijen gemeenschappelijk hebben, is de ambitie om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen en de kansen die ze zien voor duurzame mobiliteit. Bij duurzame mobiliteit gaat het niet alleen over voertuigen maar ook over slimme en passende oplossingen voor mens, milieu en leefomgeving. Samen met haar partners haalt Energy Expo kennis over duurzame mobiliteit in huis en stelt deze beschikbaar. Energy Expo maakt duurzame mobiliteit tastbaar door de verschillende facetten ervan te tonen en te laten ervaren. Energy Expo versnelt de transitie naar duurzame mobiliteit en streeft naar een schoner, innovatiever en kennisintensiever (Noord) Nederland.
Noordlease

Autolease: zakelijk leasen, particulier leasen, autohuur, occasions.
Groningen Duurzaamheid. Hoewel het thema voor sommigen nu pas actueel lijkt, is Noordlease al sinds haar oprichting bewust bezig met de wereld om ons heen. Niet alleen uit het belangrijke oogpunt van respect voor die wereld, maar ook omdat we het vanzelfsprekend vinden om zo weinig mogelijk energie, materialen en grondstoffen te verspillen. Want ook dat draagt bij aan onze doelstelling om uitstekende service tegen scherpe tarieven te bieden. En omdat, zo is onze ervaring al jaren, duurzaamheid uitstekend werkt in de praktijk.
Eric Maagdenberg
Haren Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Land van Kokanje
Restaurant en champagnebar
Groningen Rode draad voor ons is het zo milieu, mens en diervriendelijk bereiden en aanbieden van onze producten. Zo hebben wij bijvoorbeeld enkel scharrelvlees, serveren wij vis volgens de Viswijzer en is al onze thee en koffie voorzien van het Max Havelaar logo. Ook is inmiddels een groot deel van onze wijnen van biologische oorsprong. (Bron: www.landvankokanje.nl)
De Groene Kapper

Duurzame tips en trucs voor de uiterlijke verzorgingsbranche: informatie over producten, energie(...
Groningen Hallo, mijn naam is Pieter Patje vader (2) en grootvader (4) via mijn website geef ik duurzame tips en trucs voor de uiterlijke verzorgingsbranche. Daarnaast blog ik om mijn bezorgdheid te uiten voor de toekomstige generaties.
Van der Vorm Advies
Bestuursadvies en strategieontwikkeling, Leiding geven aan verandering, Interimmanagement, algemeen...
Groningen Er kan zoveel meer! En dat is geen luxe, maar een noodzaak voor de toekomst!
e-portfoliomanagement

Advisering en ondersteuning van organisaties en zzp loopbaancoaches; ontwerpen van...
Beilen Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Jitske Tuimaka Akkrum Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Vereniging SLIM wonen met Energie

Samenwerkingsverbanden van MKB-ondernemers die producten of diensten leveren voor energiezuinig...
Leeuwarden SLIM wonen met energie wil bijdragen aan het energiezuinig maken van 100.000 woningen in Noord-Nederland, door het organiseren van samenwerking tussen MKB bedrijven die hiertoe diensten en producten leveren.
Atelier ZEEblauw, creatief concept & projectbureau
creatieve denkprocessen, brainstormen,innovatieve ideeën,co-creatie, kunstenaar,coach,trainer,...
Makkum Mijn missie is creatieve processen te initiëren en in zetten als bindmiddel voor transitie- en veranderingsprocessen, om duurzame concepten en(creatieve) projecten; workshops en trainingen te ontwikkelen, gericht op maatschappelijke innovatie. Ondersteuning en advies te bieden op het gebied van MBO en MVO vraagstukken, voor non-profit & profitsector m.b.v. creatieve coaching/training aan particulier tot bedrijf.
Coachbureau Thomas

Begeleiding bij individuele groei op het gebied van leiderschap en persoonlijke effectiviteit, en...
Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Jolanda Coenen

Begeleiden van mensen in organisaties bij het realiseren van duurzame veranderingen
Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Kock Volhoudbaar Advies Bontebok Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Share2innovate
advies en ondersteuning
Drachten Een versnelling aan te brengen in het energie-neutraal bouwen en renoveren van de gebouwde omgeving.
Duurzaamwonen.nl

betaalbare energieproducerende woningen voor woonconsumenten, webshop duurzame materialen, helpdesk...
Beetsterzwaag Gezamenlijk streven Wij er naar de duurzame vraag van de klant ook daadwerkelijk duurzaam te realiseren.http://www.duurzaamwonen.nl/visie/
Energy Challenges

Energiebesparingscompetities voor scholen
Groningen Het belangrijkste doel van de Energy Challenges is het ontketenen van enthousiasme en het vergroten van kennis over energie. Daarnaast speelt gedrag een belangrijke rol bij het besparen van energie en duurzaamheid. 10% energiebesparing is gemakkelijk haalbaar op alleen gedrag en zonder enige technische ingreep. Energy Challenges daagt jongeren uit om met hun campagne die 10% of hoger te besparen, door de school en omgeving warm te maken voor duurzaamheid.
Syplon b.v. Bouwmanagement en Huisvestingsadvies

Adviesbureau, energieinkoop, energiefactuurcontrole, energieadvies, nieuwbouwadvies,...
Groningen Beheersbare, betrouwbare, betaalbare, duurzame huisvesting. Advies en begeleiding bij herbestemming bestaande gebouwen, hergebruik materialen, Life Cycle Cost (energie, onderhoud en beheer). Advies en begeleiding bij energie-opwekking. Duurzaamheidsambitie omzetten naar projectplan en uitvoeringsplan met betrekking tot energieverbruik en gebouwen.
Hansa Green Tour

Aanjagen van duurzame technologie: conceptontwikkeling, projectmanagement, organisatie van events...
Drachten Het aanjager van duurzame ontwikkelingen en technologie. Marktontwikkeling en coördinatie van innovatieve producten en diensten die bijdragen aan een meer duurzame toekomst. Internationale trends en contacten verbinden met Nederlandse initiatieven. Van conceptontwikkeling tot projectmanagement en het organiseren van evenementen.
De Contactfabriek Bedum [nog invullen]
Vinkhuys Groningen nog invullen
CirculairActief
Wilt u met uw onderneming eerlijke, ecologische en winstgevende bedrijvigheid in uw regio...
Midwolde Samen met de partners van het Koplopernetwerk in Friesland versterken we de kracht van het bedrijfsleven in Noord Nederland. In 2025 willen wij een dekkend netwerk van 300 duurzame MKB Koploperbedrijven in de provincie Groningen realiseren. Deze Koplopers zijn sterk in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap. Koplopers zijn gericht op menselijke waarden, in evenwicht met de Natuur en staan midden in de samenleving. Alle Koplopers vormen samen het Koplopernetwerk waarin diverse partners in onderwijs, gemeenten en provincie snel schakelen op het gebied van duurzaamheid.
CirculairActief
Wilt u met uw onderneming eerlijke, ecologische en winstgevende bedrijvigheid in uw regio...
Samen met de partners van het Koplopernetwerk in Friesland versterken we de kracht van het bedrijfsleven in Noord Nederland. In 2025 willen wij een dekkend netwerk van 300 duurzame MKB Koploperbedrijven in de provincie Groningen realiseren. Deze Koplopers zijn sterk in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap. Koplopers zijn gericht op menselijke waarden, in evenwicht met de Natuur en staan midden in de samenleving. Alle Koplopers vormen samen het Koplopernetwerk waarin diverse partners in onderwijs, gemeenten en provincie snel schakelen op het gebied van duurzaamheid.
Fleur UMCG / Period Style BV

Bloemen, bloemdecoratieprojecten, kunstprojecten
Groningen nog unvullen :D
Novema Drachten -
Groen Gedrag
Groningen nog invullen
Lestestuiver Duurzaam Advies

Duurzaam advies
Groningen nog invullen
VEGA Harkstede -
Reclameland Westerbroek -
I.E.S. bv
Asset en Maintenance Management, Business Process Re-engineering, Life Cycle Costs Optimization
Haren Haren helpen verduurzamen en energie neutraal zijn in 2035
Infralinq
Leek nog invullen
Leverancier werkmateriaal [naam nog invoeren] Groningen -
Transition Town Haren Haren Lokaal duurzaamheid
Grunstra Architecten

Architectuur, ontwerpen, uitwerken, calculeren, bestekschrijven, project begeleiden, beheren
Leeuwarden Grunstra Architecten Groep BNA in Bolsward heeft het begrip duurzaam hoog in het vaandel staan. Een begrip dat volgens directeur Bouwtechniek Gerrit van der Steege verder gaat dat het aanbrengen van extra isolatie en het beteugelen van stookkosten. "Duurzaamheid gaat over alles wat schaars is."
Grunstra Architecten

Architectuur, ontwerpen, uitwerken, calculeren, bestekschrijven, project begeleiden, beheren
Heerenveen Grunstra Architecten Groep BNA in Bolsward heeft het begrip duurzaam hoog in het vaandel staan. Een begrip dat volgens directeur Bouwtechniek Gerrit van der Steege verder gaat dat het aanbrengen van extra isolatie en het beteugelen van stookkosten. "Duurzaamheid gaat over alles wat schaars is."
Grunstra Architecten

Architectuur, ontwerpen, uitwerken, calculeren, bestekschrijven, project begeleiden, beheren
Bolsward Grunstra Architecten Groep BNA in Bolsward heeft het begrip duurzaam hoog in het vaandel staan. Een begrip dat volgens directeur Bouwtechniek Gerrit van der Steege verder gaat dat het aanbrengen van extra isolatie en het beteugelen van stookkosten. "Duurzaamheid gaat over alles wat schaars is."
SustainableBuildings

Consumption Monitoring, Environment Monitoring, Manual Control, Automated Control
Groningen "Buildings can be smarter, energy saved, and people much happier at their work!" (Bron: website augustus 2016)
Regals

Regals ondersteunt organisaties, teams en individuen om richting en verandering in hun werk te...
Groningen Mijn motto is: ‘De kunst van het Bewegen’. De kunst van het bewegen betekent dat je in verbinding blijft met je omgeving, weet wat je drijft en waar je naar toe wilt. Daarbinnen onderscheid ik 2 soorten mensen: nomaden en mensen die hun territorium verdedigen. Het zijn de nomaden in een organisatie die voor beweging zorgen, die zich niet laten beperken door grenzen. Onze wereld heeft nomaden nodig. Want alleen als je je grenzen verlegt kun je je talenten ontwikkelen. Dan is innovatie en verandering mogelijk. Zelfkennis, omgevingsbewustzijn en weten wat je wilt bereiken, vormen ook de basis voor alle vormen van samenwerken.
Energielabel Friesland

energielabel, energieadvies, maatwerkadvies, energiebesparing, blowerdoor, thermografie, EPA-W, EPA...
Groningen Energielabel Friesland voorziet een woning, school, kantoor, bedrijfspand of overheidsgebouw snel van een verplicht energielabel of een advies over energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie.
Energielabel Drenthe

energielabel, energieadvies, thermografie, blowerdoor, blowerdoortest, luchtdichtheidstest,...
Groningen Energielabel Drenthe voorziet een woning, instelling of bedrijf van een verplicht energielabel of een energieadvies. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in bouwkundige thermografie, lekdetectie en luchtdichtheidsmetingen met gebruik van Blowerdoor.
Dairy Campus

onderzoek, kennis, onderwijs, bedrijfsleven, innovatie, melkveehouderij, zuivel, zuivelketen,...
Leeuwarden De Nederlandse zuivelketen staat voor een grote uitdaging: werken aan een duurzame ontwikkeling en gelijktijdig haar positie in een globaliserende wereld versterken en uitbreiden. Om deze uitdaging aan te gaan is samenwerking tussen alle spelers in de melk- en zuivelketen cruciaal. Dairy Campus wil innovaties realiseren die nodig zijn voor een duurzame economische versterking van de zuivelsector. Daarvoor verbindt Dairy Campus partijen die actief zijn in de zuivelketen met elkaar. Melkveehouders, ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten vinden op Dairy Campus de inspiratie en de faciliteiten om te bouwen aan een sterke, rendabele en duurzame zuivelsector.
PolyCiviel Civiele Techniek

PolyCiviel richt zich op conceptontwikkeling, project- en procesmanagement droge- en natte infra en...
Leek Als civieltechnisch adviseur in infrastructurele projecten beïnvloed ik de ruimte om ons heen. Dat stimuleert mij bewust na te denken over de invulling, de aanpassingen, gebruik van grondstoffen èn de middelen waarmee we werken. Werken aan de betere wereld van morgen met als doel de leefbaarheid voor onze kindskinderen te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Dat is mijn verantwoordelijkheid naar de volgende generatie.
KNN
Groningen KNN maakt de Biobased Economy en duurzaamheid concreet door deze zowel economisch als ecologisch inzichtelijk maken. Wij ontwikkelen diverse projecten rondom dit thema waarmee het noorden zich profileert als belangrijke speler in de Biobased Economy.
Youth Food Movement Groningen
Groningen Volgt
Drentea

Kantoormeubelen
Emmen "De missie van Drentea is het ontwikkelen, produceren en leveren van producten en diensten die een positieve invloed hebben op de werkomgeving van mensen. (...) Een belangrijk element binnen onze filosofie is het begrip duurzaam. Afhankelijk van de beschikbaarheid van grondstoffen, mensen, rechten en verworvenheden geven we het begrip duurzaam onze eigen waarde."
MKB-Noord

Lobby en dienstverlening.
Groningen MKB-Nederland wil dat ondernemers duurzaam ondernemen kunnen inzetten op een manier waarop dat in hun bedrijf het beste past.
LikeBikes!

Elektrische fietsen Mobiliteits management Promotie _ reclamefietsen transport stedelijke...
Scharmer Door technologische ontwikkelingen op het gebied van elektrische aandrijving te koppelen aan top-kwaliteit fietsen in alle soorten en maten komt LikeBikes! met hét alternatief voor een dure auto en het trage openbaarvervoer. Door ons te richten op consumenten en bedrijven hoopt LikeBikes! een voortrekker te zijn binnen het energietransitieproces. De elektrisch ondersteunde fietsen van LikeBikes! vallen namelijk binnen het Nationale Fietsplan waardoor wij voor bedrijven en werknemers een aantrekkelijker alternatief vormen.
ECOstyle

Milieuvriendelijke meststoffen, bodemverbeteraars, gewasbeschermings- en bestrijdingsmiddelen;
Appelscha ECOstyle is gespecialiseerd in de ontwikkeling en het vermarkten van ecologisch verantwoorde producten en concepten voor bodem, plant en dier voor particuliere en beroepsmatige toepassing. Hierbij staat zorg voor het milieu, innovatie, duurzaamheid en kennisoverdracht centraal.
Ekwadraat

Ekwadraat initieert, ontwikkelt en begeleidt projecten op het gebied van duurzame energie en...
Leeuwarden Het realiseren van innovaties die bijdragen aan een duurzame toekomst. Ekwadraat is werkzaam op de gebieden MKB en Industrie, Landbouw, Woningbouw en Utiliteit, Overheid en Tuinbouw (geothermie).
Stichting Groen Gas Nederland

Stimuleren van nieuwe projecten en aandragen van oplossingen.
Utrecht Stimuleren van nieuwe projecten en aandragen van oplossingen.
Stichting Groen Gas Nederland

Stimuleren van nieuwe projecten en aandragen van oplossingen.
Leeuwarden Stimuleren van nieuwe projecten en aandragen van oplossingen.
Venko

Metaalconservering (schilderwerken, offshore, straalcabines); Utiliteit (glas- en Schilderwerken);...
Hoogeveen Venko Schilderbedrijven geeft de zorg voor milieu hoge prioriteit en geeft vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid door het begrip "duurzaam ondernemen" concreet na te streven. Wij zijn ons er van bewust dat een ieder is gebaat bij een goed milieu. (http://www.venko.nl/body.asp?parenttaal=nl&id=286&moduleitemid=949)
Venko

Metaalconservering (schilderwerken, offshore, straalcabines); Utiliteit (glas- en Schilderwerken);...
Arnhem Venko Schilderbedrijven geeft de zorg voor milieu hoge prioriteit en geeft vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid door het begrip "duurzaam ondernemen" concreet na te streven. Wij zijn ons er van bewust dat een ieder is gebaat bij een goed milieu. (http://www.venko.nl/body.asp?parenttaal=nl&id=286&moduleitemid=949)
Orange Gas

Leveren en installeren van groengasvulpunten, OrangeGas tankpas
Heerenveen "OrangeGas biedt een totaal concept voor het realiseren van Groengas vulpunten, hiermee dragen we bij aan het verduurzamen van de mobiliteitsbranche door de sterk verminderde CO2 en NOx concentraties die rijden op Groengas opleveren." (Bron: https://www.facebook.com/OrangeGas/info)
Orange Gas

Leveren en installeren van groengasvulpunten, OrangeGas tankpas
Amsterdan "OrangeGas biedt een totaal concept voor het realiseren van Groengas vulpunten, hiermee dragen we bij aan het verduurzamen van de mobiliteitsbranche door de sterk verminderde CO2 en NOx concentraties die rijden op Groengas opleveren." (Bron: https://www.facebook.com/OrangeGas/info)
Rein advies - denk werelds, handel Gronings

duurzaamheid, (sociale) innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Wedde Zorgen dat alle ondernemers in de provincie Groningen zich bewust worden van de thema's binnen het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen en bijdragen aan groei in plaats van krimp in Oost Groningen.
Biobased Packaging Innovations - Green Serendipity

Biobased verpakkingen, bioplastic verpakkingen, retailverpakkingen, duurzame verpakkingen,...
Amsterdam Missie: Duurzame innovaties versnellen in de huidige vastzittende verpakkingsmarkt. Doel: Een schonere wereld door schonere verpakkingen!
duurzaamplus.nl deelmarktplaats

deelmarktplaats
Tilburg Met het nieuwe businessmodel duurzaamplus.nl deelmarktplaats - waar het draait om delen, verbinden, lokaal en menselijke maat - verspilling van geld, human capital en grondstoffen tegen te gaan en extra omzet te realiseren.
duurzaamplus.nl deelmarktplaats

deelmarktplaats
Amsterdam Met het nieuwe businessmodel duurzaamplus.nl deelmarktplaats - waar het draait om delen, verbinden, lokaal en menselijke maat - verspilling van geld, human capital en grondstoffen tegen te gaan en extra omzet te realiseren.
Energiemanager Online

Software voor energiemanagement, slimme meter, feedback, energiebesparing, zonne-panelen,...
Heerenveen Wij helpen consumenten, bedrijven en instelling bij het besparen van energie. Want: "De meest duurzame energie is de energie die niet wordt gebruikt".
Cultural Cookery - stichting Happy Gift

Diner, netwerken, kennisuitwisseling, verdieping, duurzaamheid, VIP-spreker, vrijwilligers,...
Amsterdam Samenwerking is onmisbaar om een rechtvaardiger wereld te creëren. Stichting Happy Gift organiseert daarom acties waar iedereen een bijdrage aan kan leveren; het is belangrijk dat bedrijven, bestuurders, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers elkaar weten te vinden. Cultural Cookery is een actie waarbij vrijwilligers een luxe lokaal diner bereiden, gasten aan tafel met elkaar in gesprek gaan over duurzaamheid en geïnspireerd worden door een spreker uit de duurzame sector. Per Cultural Cookery wordt een goed doel gekoppeld waar de opbrengst van die avond naar toe gaat.
Gelderblom Ontwikkeling en Duurzaamheid
-
Heeg -
Wadd'ntas

Tassen, computer- en iPadhoezen, maatwerkprodukten
Wildervank Tassen (en aanverwante produkten) maken van uitgekampeerde katoenen tenten. Eventueel uit te besteden werk zoveel mogelijk onderbrengen in de provincie Groningen. Laten zien dat het mogelijk is duurzame en mooie produkten te maken met gebruikt materiaal.
Enexis BV

elektriciteit, gas, netwerkbeheer, netwerk.
Leeuwarden Enexis wil een leidende rol spelen in het faciliteren van energiestransitie en het verschaffen van inzicht in energiegebruik daarnaast draagt Enexis bij aan de ontwikkeling van een duurzaam energienetwerk. Een netwerk dat klaar is voor de energietransitie en de opwekking en distributie van duurzame energie faciliteert. Daarnaast wil Enexis klanten stimuleren tot gedragsverandering wat uiteindelijk energiebesparing moet opleveren.
Global Fruit BV

Fruitingredienten voor de voedingsmiddelenindustrie
Garyp Het produceren en vermarkten van fruitingrediënten waar zowel de mens en aarde hier en in het producerend land op lange termijn tevreden zijn. People planet profit
Adviesbureau Beeldstroo

Organisatie van evenementen en conferenties, projectontwikkeling gericht op maatschappelijke...
Leeuwarden Samenbrengen van partijen om van daaruit de krachten te bundelen en op gebied van duurzaamheid meer te bereiken.
Materia

Kennis over nieuwe, innovatieve, duurzame materialen en hun toepassing
Amsterdam Materia stimulates and inspires architects, designers and producers to apply innovative materials to their designs.
Summersalt

MVO, advies, projecten, maatschappelijk, duurzaam, professional, organisatie, communicatie,...
Groningen Summersalt’s missie is duurzame ontwikkeling realiseren door bedrijven en organisaties te inspireren en adviseren.
ARCADIS

infrastructuur, milieu, gebouwen, water, projectmanagement,adviezen, ingenieursdiensten
Assen Al decennia lang is duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel in onze projecten en adviezen. De komende jaren krijgt dat zelfs nog nadrukkelijker vorm, nu wij wereldwijd het maatschappelijk verantwoord ondernemen tot integraal onderdeel hebben gemaakt van onze werkmethode: Sustainability by Design®. Samen met onze opdrachtgevers bepalen wij voor ieder project de ambitie en reikwijdte van de toepassing van duurzame technieken en maatregelen. Dit doen wij aan de hand van aspecten als energie en CO2, materiaaltoepassingen, gezondheid en welzijn, mobiliteit, life cycle costs en ambitieniveaus. ARCADIS neemt als bedrijf ook zelf zijn verantwoordelijkheid: wij investeren nadrukkelijk in een duurzame bedrijfsvoering.
Hanzehogeschool Kenniscentrum Energie (KCE)

Lectoraten, onderzoek, onderwijs
Groningen Het Kenniscentrum Energie(KCE) wil vanuit haar identiteit de (Noord-)Nederlandse kennissamenleving stimuleren in het domein energietransitie vanuit een mondiaal en/of een Europees perspectief.
Spaansen

Bouwsystemen, casco montage en vloeivloeren, grondstoffen en logistieke dienstverlening voor onder...
Winkel "De Spaansen Groep heeft concreet en aantoonbaar aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Duurzaam denken en handelen heeft nu en in de toekomst onze oprechte aandacht en inzet. (...) MVO gaat over het realiseren van sociaal-maatschappelijk rendement, milieurendement en financieel rendement. Spaansen maakt bewuste keuzes en houdt rekening met deze drie aspecten." (Beleidsverklaring MVO september 2012)
Spaansen

Bouwsystemen, casco montage en vloeivloeren, grondstoffen en logistieke dienstverlening voor onder...
Harlingen "De Spaansen Groep heeft concreet en aantoonbaar aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Duurzaam denken en handelen heeft nu en in de toekomst onze oprechte aandacht en inzet. (...) MVO gaat over het realiseren van sociaal-maatschappelijk rendement, milieurendement en financieel rendement. Spaansen maakt bewuste keuzes en houdt rekening met deze drie aspecten." (Beleidsverklaring MVO september 2012)
Henrike J. Huetink

Register Case- en caremanager, Dariuz Loonwaarde expert, Adviseur/Coach/Trainer...
8621 CB Duurzame inzetbaarheid
A.C. Hartman

Biologische groenten tbv supermarktketens
Sexbierum "Speerpunt bij ons ondernemen is de productie, maar ook energiezuiniger werken is een belangrijk onderwerp. Energie is - naast het personeel - namelijk het grootste kostenplaatje. De kwaliteit staat bij ons voorop, want dat is een klanteis. Wij willen zo zuinig, goed en netjes mogelijk produceren." (Bron: http://www.agrifoodcongres.nl/265/kennissessies)
NHL X-Honours minor Going Green
projecten met studenten NHL
Leeuwarden Studenten leren wat duurzaamheid betekent in hun werkveld, "think global, act local". Wat kunnen zij bijdragen aan een duurzame ontwikkeling in de regio.
Friesland Campina

Zuivelproducten
Bedum In de wereld dreigt een fundamenteel tekort aan voeding met nutritionele waarde. Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen en is de basis van een breed scala zuivelproducten. Als een van de leidende wereldspelers in zuivel streeft FrieslandCampina ernaar haar betrokkenheid te tonen bij de verantwoorde productie van zuivel en leiderschap te tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door actieve inzet op de volgende vier prioriteitsgebieden: voedingswaarde & gezondheid; efficiënte en duurzame productieketens; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika; duurzame melkveehouderij. (http://www.frieslandcampina.com/nederlands/sustainability/csr-policy.aspx november 2013)
Friesland Campina

Zuivelproducten
Beilen In de wereld dreigt een fundamenteel tekort aan voeding met nutritionele waarde. Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen en is de basis van een breed scala zuivelproducten. Als een van de leidende wereldspelers in zuivel streeft FrieslandCampina ernaar haar betrokkenheid te tonen bij de verantwoorde productie van zuivel en leiderschap te tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door actieve inzet op de volgende vier prioriteitsgebieden: voedingswaarde & gezondheid; efficiënte en duurzame productieketens; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika; duurzame melkveehouderij. (http://www.frieslandcampina.com/nederlands/sustainability/csr-policy.aspx november 2013)
Friesland Campina

Zuivelproducten
Drachten In de wereld dreigt een fundamenteel tekort aan voeding met nutritionele waarde. Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen en is de basis van een breed scala zuivelproducten. Als een van de leidende wereldspelers in zuivel streeft FrieslandCampina ernaar haar betrokkenheid te tonen bij de verantwoorde productie van zuivel en leiderschap te tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door actieve inzet op de volgende vier prioriteitsgebieden: voedingswaarde & gezondheid; efficiënte en duurzame productieketens; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika; duurzame melkveehouderij. (http://www.frieslandcampina.com/nederlands/sustainability/csr-policy.aspx november 2013)
Friesland Campina

Zuivelproducten
Dronrijp In de wereld dreigt een fundamenteel tekort aan voeding met nutritionele waarde. Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen en is de basis van een breed scala zuivelproducten. Als een van de leidende wereldspelers in zuivel streeft FrieslandCampina ernaar haar betrokkenheid te tonen bij de verantwoorde productie van zuivel en leiderschap te tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door actieve inzet op de volgende vier prioriteitsgebieden: voedingswaarde & gezondheid; efficiënte en duurzame productieketens; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika; duurzame melkveehouderij. (http://www.frieslandcampina.com/nederlands/sustainability/csr-policy.aspx november 2013)
Friesland Campina

Zuivelproducten
Gerkesklooster In de wereld dreigt een fundamenteel tekort aan voeding met nutritionele waarde. Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen en is de basis van een breed scala zuivelproducten. Als een van de leidende wereldspelers in zuivel streeft FrieslandCampina ernaar haar betrokkenheid te tonen bij de verantwoorde productie van zuivel en leiderschap te tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door actieve inzet op de volgende vier prioriteitsgebieden: voedingswaarde & gezondheid; efficiënte en duurzame productieketens; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika; duurzame melkveehouderij. (http://www.frieslandcampina.com/nederlands/sustainability/csr-policy.aspx november 2013)
Friesland Campina

Zuivelproducten
Leeuwarden In de wereld dreigt een fundamenteel tekort aan voeding met nutritionele waarde. Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen en is de basis van een breed scala zuivelproducten. Als een van de leidende wereldspelers in zuivel streeft FrieslandCampina ernaar haar betrokkenheid te tonen bij de verantwoorde productie van zuivel en leiderschap te tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door actieve inzet op de volgende vier prioriteitsgebieden: voedingswaarde & gezondheid; efficiënte en duurzame productieketens; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika; duurzame melkveehouderij. (http://www.frieslandcampina.com/nederlands/sustainability/csr-policy.aspx november 2013)
Friesland Campina

Zuivelproducten
Marum In de wereld dreigt een fundamenteel tekort aan voeding met nutritionele waarde. Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen en is de basis van een breed scala zuivelproducten. Als een van de leidende wereldspelers in zuivel streeft FrieslandCampina ernaar haar betrokkenheid te tonen bij de verantwoorde productie van zuivel en leiderschap te tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door actieve inzet op de volgende vier prioriteitsgebieden: voedingswaarde & gezondheid; efficiënte en duurzame productieketens; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika; duurzame melkveehouderij. (http://www.frieslandcampina.com/nederlands/sustainability/csr-policy.aspx november 2013)
Friesland Campina

Zuivelproducten
Meppel In de wereld dreigt een fundamenteel tekort aan voeding met nutritionele waarde. Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen en is de basis van een breed scala zuivelproducten. Als een van de leidende wereldspelers in zuivel streeft FrieslandCampina ernaar haar betrokkenheid te tonen bij de verantwoorde productie van zuivel en leiderschap te tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door actieve inzet op de volgende vier prioriteitsgebieden: voedingswaarde & gezondheid; efficiënte en duurzame productieketens; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika; duurzame melkveehouderij. (http://www.frieslandcampina.com/nederlands/sustainability/csr-policy.aspx november 2013)
Friesland Campina

Zuivelproducten
Wolvega In de wereld dreigt een fundamenteel tekort aan voeding met nutritionele waarde. Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen en is de basis van een breed scala zuivelproducten. Als een van de leidende wereldspelers in zuivel streeft FrieslandCampina ernaar haar betrokkenheid te tonen bij de verantwoorde productie van zuivel en leiderschap te tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door actieve inzet op de volgende vier prioriteitsgebieden: voedingswaarde & gezondheid; efficiënte en duurzame productieketens; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika; duurzame melkveehouderij. (http://www.frieslandcampina.com/nederlands/sustainability/csr-policy.aspx november 2013)

 
Socials