| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Beknopt overzicht voor vergelijken van missions statements. Opgenomen: mission statements van leden en volgers van Noorden Duurzaam en mission statements uit redactionele pagina's. Selecties maken kan met de filters in de rechter kolom.

Organisatie en producten/diensten Plaats Missie
Jolanda Coenen

Begeleiden van mensen in organisaties bij het realiseren van duurzame veranderingen
Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Kock Volhoudbaar Advies Bontebok Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Share2innovate
advies en ondersteuning
Drachten Een versnelling aan te brengen in het energie-neutraal bouwen en renoveren van de gebouwde omgeving.
Duurzaamwonen.nl

betaalbare energieproducerende woningen voor woonconsumenten, webshop duurzame materialen, helpdesk...
Beetsterzwaag Gezamenlijk streven Wij er naar de duurzame vraag van de klant ook daadwerkelijk duurzaam te realiseren.http://www.duurzaamwonen.nl/visie/
Energy Challenges

Energiebesparingscompetities voor scholen
Groningen Het belangrijkste doel van de Energy Challenges is het ontketenen van enthousiasme en het vergroten van kennis over energie. Daarnaast speelt gedrag een belangrijke rol bij het besparen van energie en duurzaamheid. 10% energiebesparing is gemakkelijk haalbaar op alleen gedrag en zonder enige technische ingreep. Energy Challenges daagt jongeren uit om met hun campagne die 10% of hoger te besparen, door de school en omgeving warm te maken voor duurzaamheid.
Syplon b.v. Bouwmanagement en Huisvestingsadvies

Adviesbureau, energieinkoop, energiefactuurcontrole, energieadvies, nieuwbouwadvies,...
Groningen Beheersbare, betrouwbare, betaalbare, duurzame huisvesting. Advies en begeleiding bij herbestemming bestaande gebouwen, hergebruik materialen, Life Cycle Cost (energie, onderhoud en beheer). Advies en begeleiding bij energie-opwekking. Duurzaamheidsambitie omzetten naar projectplan en uitvoeringsplan met betrekking tot energieverbruik en gebouwen.
Hansa Green Tour

Aanjagen van duurzame technologie: conceptontwikkeling, projectmanagement, organisatie van events...
Drachten Het aanjager van duurzame ontwikkelingen en technologie. Marktontwikkeling en coördinatie van innovatieve producten en diensten die bijdragen aan een meer duurzame toekomst. Internationale trends en contacten verbinden met Nederlandse initiatieven. Van conceptontwikkeling tot projectmanagement en het organiseren van evenementen.
Poortershoes
Zaalverhuur
Groningen nog invullen
De Contactfabriek Bedum [nog invullen]
Vinkhuys Groningen nog invullen
Structura-Academie

colleges voor ondernemende mensen
Benneveld ondersteunen van duurzame ondernemers
CirculairActief
Wilt u met uw onderneming eerlijke, ecologische en winstgevende bedrijvigheid in uw regio...
Midwolde Samen met de partners van het Koplopernetwerk in Friesland versterken we de kracht van het bedrijfsleven in Noord Nederland. In 2025 willen wij een dekkend netwerk van 300 duurzame MKB Koploperbedrijven in de provincie Groningen realiseren. Deze Koplopers zijn sterk in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap. Koplopers zijn gericht op menselijke waarden, in evenwicht met de Natuur en staan midden in de samenleving. Alle Koplopers vormen samen het Koplopernetwerk waarin diverse partners in onderwijs, gemeenten en provincie snel schakelen op het gebied van duurzaamheid.
CirculairActief
Wilt u met uw onderneming eerlijke, ecologische en winstgevende bedrijvigheid in uw regio...
Samen met de partners van het Koplopernetwerk in Friesland versterken we de kracht van het bedrijfsleven in Noord Nederland. In 2025 willen wij een dekkend netwerk van 300 duurzame MKB Koploperbedrijven in de provincie Groningen realiseren. Deze Koplopers zijn sterk in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap. Koplopers zijn gericht op menselijke waarden, in evenwicht met de Natuur en staan midden in de samenleving. Alle Koplopers vormen samen het Koplopernetwerk waarin diverse partners in onderwijs, gemeenten en provincie snel schakelen op het gebied van duurzaamheid.
Fleur UMCG / Period Style BV

Bloemen, bloemdecoratieprojecten, kunstprojecten
Groningen nog unvullen :D
Novema Drachten -
Groen Gedrag
Groningen nog invullen
Lestestuiver Duurzaam Advies

Duurzaam advies
Groningen nog invullen
VEGA Harkstede -
Reclameland Westerbroek -
I.E.S. bv
Asset en Maintenance Management, Business Process Re-engineering, Life Cycle Costs Optimization
Haren Haren helpen verduurzamen en energie neutraal zijn in 2035
Infralinq
Leek nog invullen
Leverancier werkmateriaal [naam nog invoeren] Groningen -
Transition Town Haren Haren Lokaal duurzaamheid
Grunstra Architecten

Architectuur, ontwerpen, uitwerken, calculeren, bestekschrijven, project begeleiden, beheren
Leeuwarden Grunstra Architecten Groep BNA in Bolsward heeft het begrip duurzaam hoog in het vaandel staan. Een begrip dat volgens directeur Bouwtechniek Gerrit van der Steege verder gaat dat het aanbrengen van extra isolatie en het beteugelen van stookkosten. "Duurzaamheid gaat over alles wat schaars is."
Grunstra Architecten

Architectuur, ontwerpen, uitwerken, calculeren, bestekschrijven, project begeleiden, beheren
Heerenveen Grunstra Architecten Groep BNA in Bolsward heeft het begrip duurzaam hoog in het vaandel staan. Een begrip dat volgens directeur Bouwtechniek Gerrit van der Steege verder gaat dat het aanbrengen van extra isolatie en het beteugelen van stookkosten. "Duurzaamheid gaat over alles wat schaars is."
Grunstra Architecten

Architectuur, ontwerpen, uitwerken, calculeren, bestekschrijven, project begeleiden, beheren
Bolsward Grunstra Architecten Groep BNA in Bolsward heeft het begrip duurzaam hoog in het vaandel staan. Een begrip dat volgens directeur Bouwtechniek Gerrit van der Steege verder gaat dat het aanbrengen van extra isolatie en het beteugelen van stookkosten. "Duurzaamheid gaat over alles wat schaars is."
Regiegroep Granulaatbeton

Adviesdiensten
Arnhem Doel is het stimuleren van het toepassen van gerecycled beton in beton en kennis te verzamelen, te structureren en beschikbaar te stellen aan derden.
SustainableBuildings

Consumption Monitoring, Environment Monitoring, Manual Control, Automated Control
Groningen "Buildings can be smarter, energy saved, and people much happier at their work!" (Bron: website augustus 2016)
Regals

Regals ondersteunt organisaties, teams en individuen om richting en verandering in hun werk te...
Groningen Mijn motto is: ‘De kunst van het Bewegen’. De kunst van het bewegen betekent dat je in verbinding blijft met je omgeving, weet wat je drijft en waar je naar toe wilt. Daarbinnen onderscheid ik 2 soorten mensen: nomaden en mensen die hun territorium verdedigen. Het zijn de nomaden in een organisatie die voor beweging zorgen, die zich niet laten beperken door grenzen. Onze wereld heeft nomaden nodig. Want alleen als je je grenzen verlegt kun je je talenten ontwikkelen. Dan is innovatie en verandering mogelijk. Zelfkennis, omgevingsbewustzijn en weten wat je wilt bereiken, vormen ook de basis voor alle vormen van samenwerken.
Energielabel Friesland

energielabel, energieadvies, maatwerkadvies, energiebesparing, blowerdoor, thermografie, EPA-W, EPA...
Groningen Energielabel Friesland voorziet een woning, school, kantoor, bedrijfspand of overheidsgebouw snel van een verplicht energielabel of een advies over energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie.
Energielabel Drenthe

energielabel, energieadvies, thermografie, blowerdoor, blowerdoortest, luchtdichtheidstest,...
Groningen Energielabel Drenthe voorziet een woning, instelling of bedrijf van een verplicht energielabel of een energieadvies. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in bouwkundige thermografie, lekdetectie en luchtdichtheidsmetingen met gebruik van Blowerdoor.
Betonmortelbedrijven Cementbouw

Betonmortel voor particulieren en aannemers. Met 17 betoncentrales is Cementbouw één van de...
7825 VW Emmen Duurzaam bouwen is een must. Hulpbronnen worden immers steeds schaarser en ook de emissies en de milieubelasting veroorzaakt door de bouw van gebouwen en de aanleg van infra moeten omlaag. Met het oog op de beperkte voorraad aan fossiele brandstoffen, de opwarming van de aarde en de afvalproblematiek wordt het steeds belangrijker te bouwen aan duurzaam vastgoed en infra.
Dairy Campus

onderzoek, kennis, onderwijs, bedrijfsleven, innovatie, melkveehouderij, zuivel, zuivelketen,...
Leeuwarden De Nederlandse zuivelketen staat voor een grote uitdaging: werken aan een duurzame ontwikkeling en gelijktijdig haar positie in een globaliserende wereld versterken en uitbreiden. Om deze uitdaging aan te gaan is samenwerking tussen alle spelers in de melk- en zuivelketen cruciaal. Dairy Campus wil innovaties realiseren die nodig zijn voor een duurzame economische versterking van de zuivelsector. Daarvoor verbindt Dairy Campus partijen die actief zijn in de zuivelketen met elkaar. Melkveehouders, ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten vinden op Dairy Campus de inspiratie en de faciliteiten om te bouwen aan een sterke, rendabele en duurzame zuivelsector.
PolyCiviel Civiele Techniek

PolyCiviel richt zich op conceptontwikkeling, project- en procesmanagement droge- en natte infra en...
Leek Als civieltechnisch adviseur in infrastructurele projecten beïnvloed ik de ruimte om ons heen. Dat stimuleert mij bewust na te denken over de invulling, de aanpassingen, gebruik van grondstoffen èn de middelen waarmee we werken. Werken aan de betere wereld van morgen met als doel de leefbaarheid voor onze kindskinderen te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Dat is mijn verantwoordelijkheid naar de volgende generatie.
KNN
Groningen KNN maakt de Biobased Economy en duurzaamheid concreet door deze zowel economisch als ecologisch inzichtelijk maken. Wij ontwikkelen diverse projecten rondom dit thema waarmee het noorden zich profileert als belangrijke speler in de Biobased Economy.
Youth Food Movement Groningen
Groningen Volgt
Drentea

Kantoormeubelen
Emmen "De missie van Drentea is het ontwikkelen, produceren en leveren van producten en diensten die een positieve invloed hebben op de werkomgeving van mensen. (...) Een belangrijk element binnen onze filosofie is het begrip duurzaam. Afhankelijk van de beschikbaarheid van grondstoffen, mensen, rechten en verworvenheden geven we het begrip duurzaam onze eigen waarde."
MKB-Noord

Lobby en dienstverlening.
Groningen MKB-Nederland wil dat ondernemers duurzaam ondernemen kunnen inzetten op een manier waarop dat in hun bedrijf het beste past.
LikeBikes!

Elektrische fietsen Mobiliteits management Promotie _ reclamefietsen transport stedelijke...
Scharmer Door technologische ontwikkelingen op het gebied van elektrische aandrijving te koppelen aan top-kwaliteit fietsen in alle soorten en maten komt LikeBikes! met hét alternatief voor een dure auto en het trage openbaarvervoer. Door ons te richten op consumenten en bedrijven hoopt LikeBikes! een voortrekker te zijn binnen het energietransitieproces. De elektrisch ondersteunde fietsen van LikeBikes! vallen namelijk binnen het Nationale Fietsplan waardoor wij voor bedrijven en werknemers een aantrekkelijker alternatief vormen.
ECOstyle

Milieuvriendelijke meststoffen, bodemverbeteraars, gewasbeschermings- en bestrijdingsmiddelen;
Appelscha ECOstyle is gespecialiseerd in de ontwikkeling en het vermarkten van ecologisch verantwoorde producten en concepten voor bodem, plant en dier voor particuliere en beroepsmatige toepassing. Hierbij staat zorg voor het milieu, innovatie, duurzaamheid en kennisoverdracht centraal.
Ekwadraat

Ekwadraat initieert, ontwikkelt en begeleidt projecten op het gebied van duurzame energie en...
Leeuwarden Het realiseren van innovaties die bijdragen aan een duurzame toekomst. Ekwadraat is werkzaam op de gebieden MKB en Industrie, Landbouw, Woningbouw en Utiliteit, Overheid en Tuinbouw (geothermie).
Stichting Groen Gas Nederland

Stimuleren van nieuwe projecten en aandragen van oplossingen.
Utrecht Stimuleren van nieuwe projecten en aandragen van oplossingen.
Stichting Groen Gas Nederland

Stimuleren van nieuwe projecten en aandragen van oplossingen.
Leeuwarden Stimuleren van nieuwe projecten en aandragen van oplossingen.
Venko

Metaalconservering (schilderwerken, offshore, straalcabines); Utiliteit (glas- en Schilderwerken);...
Hoogeveen Venko Schilderbedrijven geeft de zorg voor milieu hoge prioriteit en geeft vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid door het begrip "duurzaam ondernemen" concreet na te streven. Wij zijn ons er van bewust dat een ieder is gebaat bij een goed milieu. (http://www.venko.nl/body.asp?parenttaal=nl&id=286&moduleitemid=949)
Venko

Metaalconservering (schilderwerken, offshore, straalcabines); Utiliteit (glas- en Schilderwerken);...
Arnhem Venko Schilderbedrijven geeft de zorg voor milieu hoge prioriteit en geeft vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid door het begrip "duurzaam ondernemen" concreet na te streven. Wij zijn ons er van bewust dat een ieder is gebaat bij een goed milieu. (http://www.venko.nl/body.asp?parenttaal=nl&id=286&moduleitemid=949)
Natuur- en Duurzaamheideducatie (NDE) gemeente Groningen

Natuuronderwijs, les- en uitleenmateriaal, kinderwerktuinen, bezoekerscentrum, projecten,...
Groningen "De zorg voor natuur dichter bij kinderen brengen. Dat is het doel van de afdeling Natuur en Duurzaamheideducatie (NDE) van de gemeente Groningen. Begrip en respect voor de natuur begint immers bij contact mét de natuur. Dat is essentieel voor een bijdrage aan een duurzame samenleving."
Orange Gas

Leveren en installeren van groengasvulpunten, OrangeGas tankpas
Heerenveen "OrangeGas biedt een totaal concept voor het realiseren van Groengas vulpunten, hiermee dragen we bij aan het verduurzamen van de mobiliteitsbranche door de sterk verminderde CO2 en NOx concentraties die rijden op Groengas opleveren." (Bron: https://www.facebook.com/OrangeGas/info)
Orange Gas

Leveren en installeren van groengasvulpunten, OrangeGas tankpas
Amsterdan "OrangeGas biedt een totaal concept voor het realiseren van Groengas vulpunten, hiermee dragen we bij aan het verduurzamen van de mobiliteitsbranche door de sterk verminderde CO2 en NOx concentraties die rijden op Groengas opleveren." (Bron: https://www.facebook.com/OrangeGas/info)
Groot Haar + Orth

GHO is een fullservice communicatiebureau waar adviseurs,vormgevers,conceptdenkers en copywriters...
Leeuwarden We staan midden in de samenleving. En die begint bij onszelf. Dit betekent oog hebben voor de wereld om ons heen. We zetten ons als bedrijf in voor een duurzame wereld en we brengen dit ook in onze bedrijfsvoering tot uiting. Als partner van MVO Nederland, dé kennis- en netwerkorganisatie op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, onderschrijven we het manifest om bij onze bedrijfsvoering te zorgen voor een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.
Educohof

Informatie over biodiversiteit, afval, water, lucht, bouwen en energie
Emmen Duurzaamheid bevorderen door voor de particulier, het bedrijfsleven en het onderwijs de plek te zijn die informatie verzamelt, up to date houdt en vindbaar maakt, vraag en aanbod op het gebied van duurzaamheid bij elkaar brengt en activiteiten initieert en organiseert.
Rein advies - denk werelds, handel Gronings

duurzaamheid, (sociale) innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Wedde Zorgen dat alle ondernemers in de provincie Groningen zich bewust worden van de thema's binnen het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen en bijdragen aan groei in plaats van krimp in Oost Groningen.
Biobased Packaging Innovations - Green Serendipity

Biobased verpakkingen, bioplastic verpakkingen, retailverpakkingen, duurzame verpakkingen,...
Amsterdam Missie: Duurzame innovaties versnellen in de huidige vastzittende verpakkingsmarkt. Doel: Een schonere wereld door schonere verpakkingen!
duurzaamplus.nl deelmarktplaats

deelmarktplaats
Tilburg Met het nieuwe businessmodel duurzaamplus.nl deelmarktplaats - waar het draait om delen, verbinden, lokaal en menselijke maat - verspilling van geld, human capital en grondstoffen tegen te gaan en extra omzet te realiseren.
duurzaamplus.nl deelmarktplaats

deelmarktplaats
Amsterdam Met het nieuwe businessmodel duurzaamplus.nl deelmarktplaats - waar het draait om delen, verbinden, lokaal en menselijke maat - verspilling van geld, human capital en grondstoffen tegen te gaan en extra omzet te realiseren.
Energiemanager Online

Software voor energiemanagement, slimme meter, feedback, energiebesparing, zonne-panelen,...
Heerenveen Wij helpen consumenten, bedrijven en instelling bij het besparen van energie. Want: "De meest duurzame energie is de energie die niet wordt gebruikt".
Cultural Cookery - stichting Happy Gift

Diner, netwerken, kennisuitwisseling, verdieping, duurzaamheid, VIP-spreker, vrijwilligers,...
Amsterdam Samenwerking is onmisbaar om een rechtvaardiger wereld te creëren. Stichting Happy Gift organiseert daarom acties waar iedereen een bijdrage aan kan leveren; het is belangrijk dat bedrijven, bestuurders, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers elkaar weten te vinden. Cultural Cookery is een actie waarbij vrijwilligers een luxe lokaal diner bereiden, gasten aan tafel met elkaar in gesprek gaan over duurzaamheid en geïnspireerd worden door een spreker uit de duurzame sector. Per Cultural Cookery wordt een goed doel gekoppeld waar de opbrengst van die avond naar toe gaat.
Gelderblom Ontwikkeling en Duurzaamheid
-
Heeg -
Wadd'ntas

Tassen, computer- en iPadhoezen, maatwerkprodukten
Wildervank Tassen (en aanverwante produkten) maken van uitgekampeerde katoenen tenten. Eventueel uit te besteden werk zoveel mogelijk onderbrengen in de provincie Groningen. Laten zien dat het mogelijk is duurzame en mooie produkten te maken met gebruikt materiaal.
Enexis BV

elektriciteit, gas, netwerkbeheer, netwerk.
Leeuwarden Enexis wil een leidende rol spelen in het faciliteren van energiestransitie en het verschaffen van inzicht in energiegebruik daarnaast draagt Enexis bij aan de ontwikkeling van een duurzaam energienetwerk. Een netwerk dat klaar is voor de energietransitie en de opwekking en distributie van duurzame energie faciliteert. Daarnaast wil Enexis klanten stimuleren tot gedragsverandering wat uiteindelijk energiebesparing moet opleveren.
Global Fruit BV

Fruitingredienten voor de voedingsmiddelenindustrie
Garyp Het produceren en vermarkten van fruitingrediënten waar zowel de mens en aarde hier en in het producerend land op lange termijn tevreden zijn. People planet profit
Adviesbureau Beeldstroo

Organisatie van evenementen en conferenties, projectontwikkeling gericht op maatschappelijke...
Leeuwarden Samenbrengen van partijen om van daaruit de krachten te bundelen en op gebied van duurzaamheid meer te bereiken.
Materia

Kennis over nieuwe, innovatieve, duurzame materialen en hun toepassing
Amsterdam Materia stimulates and inspires architects, designers and producers to apply innovative materials to their designs.
Summersalt

MVO, advies, projecten, maatschappelijk, duurzaam, professional, organisatie, communicatie,...
Groningen Summersalt’s missie is duurzame ontwikkeling realiseren door bedrijven en organisaties te inspireren en adviseren.
Buro Appel

Advies op het gebied van akoestiek, brandveiligheid en milieu. Milieuvergunningen,...
Joure Buro Appel wil bijdragen aan een betere wereld door in de eigen bedrijfsvoering en in de advisering aan klanten (bedrijfsleven en overheid)het milieu centraal te stellen.
ARCADIS

infrastructuur, milieu, gebouwen, water, projectmanagement,adviezen, ingenieursdiensten
Assen Al decennia lang is duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel in onze projecten en adviezen. De komende jaren krijgt dat zelfs nog nadrukkelijker vorm, nu wij wereldwijd het maatschappelijk verantwoord ondernemen tot integraal onderdeel hebben gemaakt van onze werkmethode: Sustainability by Design®. Samen met onze opdrachtgevers bepalen wij voor ieder project de ambitie en reikwijdte van de toepassing van duurzame technieken en maatregelen. Dit doen wij aan de hand van aspecten als energie en CO2, materiaaltoepassingen, gezondheid en welzijn, mobiliteit, life cycle costs en ambitieniveaus. ARCADIS neemt als bedrijf ook zelf zijn verantwoordelijkheid: wij investeren nadrukkelijk in een duurzame bedrijfsvoering.
Hanzehogeschool Kenniscentrum Energie (KCE)

Lectoraten, onderzoek, onderwijs
Groningen Het Kenniscentrum Energie(KCE) wil vanuit haar identiteit de (Noord-)Nederlandse kennissamenleving stimuleren in het domein energietransitie vanuit een mondiaal en/of een Europees perspectief.
Spaansen

Bouwsystemen, casco montage en vloeivloeren, grondstoffen en logistieke dienstverlening voor onder...
Winkel "De Spaansen Groep heeft concreet en aantoonbaar aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Duurzaam denken en handelen heeft nu en in de toekomst onze oprechte aandacht en inzet. (...) MVO gaat over het realiseren van sociaal-maatschappelijk rendement, milieurendement en financieel rendement. Spaansen maakt bewuste keuzes en houdt rekening met deze drie aspecten." (Beleidsverklaring MVO september 2012)
Spaansen

Bouwsystemen, casco montage en vloeivloeren, grondstoffen en logistieke dienstverlening voor onder...
Harlingen "De Spaansen Groep heeft concreet en aantoonbaar aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Duurzaam denken en handelen heeft nu en in de toekomst onze oprechte aandacht en inzet. (...) MVO gaat over het realiseren van sociaal-maatschappelijk rendement, milieurendement en financieel rendement. Spaansen maakt bewuste keuzes en houdt rekening met deze drie aspecten." (Beleidsverklaring MVO september 2012)
Henrike J. Huetink

Register Case- en caremanager, Dariuz Loonwaarde expert, Adviseur/Coach/Trainer...
8621 CB Duurzame inzetbaarheid
A.C. Hartman

Biologische groenten tbv supermarktketens
Sexbierum "Speerpunt bij ons ondernemen is de productie, maar ook energiezuiniger werken is een belangrijk onderwerp. Energie is - naast het personeel - namelijk het grootste kostenplaatje. De kwaliteit staat bij ons voorop, want dat is een klanteis. Wij willen zo zuinig, goed en netjes mogelijk produceren." (Bron: http://www.agrifoodcongres.nl/265/kennissessies)
Roeg & Roem

Bijeenkomsten en digitale kanalen voor actuele thema’s in de dorps- en wijkvernieuwing zoals krimp...
Groningen "Wij zijn Roeg & Roem, een verfrissend noordelijk kennis- en activiteitenplatform voor dorps- en wijkvernieuwing. We creëren een inspirerende, kritische omgeving waar professionals en bewoners met elkaar van gedachten wisselen over het werken en wonen in leefbare wijken."
NHL X-Honours minor Going Green
projecten met studenten NHL
Leeuwarden Studenten leren wat duurzaamheid betekent in hun werkveld, "think global, act local". Wat kunnen zij bijdragen aan een duurzame ontwikkeling in de regio.
DGMR

Duurzaam ondernemen, duurzaam bouwen, akoestiek en brandveiligheidsadvies voor bouw, industrie,...
Drachten DGMR levert maatschappelijk relevante en hoogwaardige diensten en producten ter verbetering van de leef-, woon- en werkomgeving. Aspecten zijn gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In onze organisatie staan een sociale werksfeer en ontplooiing centraal. Deze missie willen wij bereiken vanuit onze cultuur, ook wel onze kernwaarden genoemd. DGMR staat voor: 1. toegankelijk: wij willen een toegankelijke, proactieve en open partner zijn; 2. integer: eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig handelen volgens de regels van het spel; 3. plezier & passie: wij zijn ondernemend, tonen initiatief en voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat; 4. vooruit & strevend: onze mensen willen het onmogelijke mogelijk maken; 5. persoonlijk: binnen ons bureau is ruimte en vrijheid voor initiatieven; de mensen zijn onze belangrijkste succesfactor; 6. deskundig: weten waar je het over hebt.
DGMR

Duurzaam ondernemen, duurzaam bouwen, akoestiek en brandveiligheidsadvies voor bouw, industrie,...
Arnhem DGMR levert maatschappelijk relevante en hoogwaardige diensten en producten ter verbetering van de leef-, woon- en werkomgeving. Aspecten zijn gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In onze organisatie staan een sociale werksfeer en ontplooiing centraal. Deze missie willen wij bereiken vanuit onze cultuur, ook wel onze kernwaarden genoemd. DGMR staat voor: 1. toegankelijk: wij willen een toegankelijke, proactieve en open partner zijn; 2. integer: eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig handelen volgens de regels van het spel; 3. plezier & passie: wij zijn ondernemend, tonen initiatief en voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat; 4. vooruit & strevend: onze mensen willen het onmogelijke mogelijk maken; 5. persoonlijk: binnen ons bureau is ruimte en vrijheid voor initiatieven; de mensen zijn onze belangrijkste succesfactor; 6. deskundig: weten waar je het over hebt.
DGMR

Duurzaam ondernemen, duurzaam bouwen, akoestiek en brandveiligheidsadvies voor bouw, industrie,...
Den Haag DGMR levert maatschappelijk relevante en hoogwaardige diensten en producten ter verbetering van de leef-, woon- en werkomgeving. Aspecten zijn gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In onze organisatie staan een sociale werksfeer en ontplooiing centraal. Deze missie willen wij bereiken vanuit onze cultuur, ook wel onze kernwaarden genoemd. DGMR staat voor: 1. toegankelijk: wij willen een toegankelijke, proactieve en open partner zijn; 2. integer: eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig handelen volgens de regels van het spel; 3. plezier & passie: wij zijn ondernemend, tonen initiatief en voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat; 4. vooruit & strevend: onze mensen willen het onmogelijke mogelijk maken; 5. persoonlijk: binnen ons bureau is ruimte en vrijheid voor initiatieven; de mensen zijn onze belangrijkste succesfactor; 6. deskundig: weten waar je het over hebt.
DGMR

Duurzaam ondernemen, duurzaam bouwen, akoestiek en brandveiligheidsadvies voor bouw, industrie,...
Sittard DGMR levert maatschappelijk relevante en hoogwaardige diensten en producten ter verbetering van de leef-, woon- en werkomgeving. Aspecten zijn gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In onze organisatie staan een sociale werksfeer en ontplooiing centraal. Deze missie willen wij bereiken vanuit onze cultuur, ook wel onze kernwaarden genoemd. DGMR staat voor: 1. toegankelijk: wij willen een toegankelijke, proactieve en open partner zijn; 2. integer: eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig handelen volgens de regels van het spel; 3. plezier & passie: wij zijn ondernemend, tonen initiatief en voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat; 4. vooruit & strevend: onze mensen willen het onmogelijke mogelijk maken; 5. persoonlijk: binnen ons bureau is ruimte en vrijheid voor initiatieven; de mensen zijn onze belangrijkste succesfactor; 6. deskundig: weten waar je het over hebt.
Friesland Campina

Zuivelproducten
Bedum In de wereld dreigt een fundamenteel tekort aan voeding met nutritionele waarde. Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen en is de basis van een breed scala zuivelproducten. Als een van de leidende wereldspelers in zuivel streeft FrieslandCampina ernaar haar betrokkenheid te tonen bij de verantwoorde productie van zuivel en leiderschap te tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door actieve inzet op de volgende vier prioriteitsgebieden: voedingswaarde & gezondheid; efficiënte en duurzame productieketens; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika; duurzame melkveehouderij. (http://www.frieslandcampina.com/nederlands/sustainability/csr-policy.aspx november 2013)
Friesland Campina

Zuivelproducten
Beilen In de wereld dreigt een fundamenteel tekort aan voeding met nutritionele waarde. Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen en is de basis van een breed scala zuivelproducten. Als een van de leidende wereldspelers in zuivel streeft FrieslandCampina ernaar haar betrokkenheid te tonen bij de verantwoorde productie van zuivel en leiderschap te tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door actieve inzet op de volgende vier prioriteitsgebieden: voedingswaarde & gezondheid; efficiënte en duurzame productieketens; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika; duurzame melkveehouderij. (http://www.frieslandcampina.com/nederlands/sustainability/csr-policy.aspx november 2013)
Friesland Campina

Zuivelproducten
Drachten In de wereld dreigt een fundamenteel tekort aan voeding met nutritionele waarde. Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen en is de basis van een breed scala zuivelproducten. Als een van de leidende wereldspelers in zuivel streeft FrieslandCampina ernaar haar betrokkenheid te tonen bij de verantwoorde productie van zuivel en leiderschap te tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door actieve inzet op de volgende vier prioriteitsgebieden: voedingswaarde & gezondheid; efficiënte en duurzame productieketens; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika; duurzame melkveehouderij. (http://www.frieslandcampina.com/nederlands/sustainability/csr-policy.aspx november 2013)
Friesland Campina

Zuivelproducten
Dronrijp In de wereld dreigt een fundamenteel tekort aan voeding met nutritionele waarde. Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen en is de basis van een breed scala zuivelproducten. Als een van de leidende wereldspelers in zuivel streeft FrieslandCampina ernaar haar betrokkenheid te tonen bij de verantwoorde productie van zuivel en leiderschap te tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door actieve inzet op de volgende vier prioriteitsgebieden: voedingswaarde & gezondheid; efficiënte en duurzame productieketens; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika; duurzame melkveehouderij. (http://www.frieslandcampina.com/nederlands/sustainability/csr-policy.aspx november 2013)
Friesland Campina

Zuivelproducten
Gerkesklooster In de wereld dreigt een fundamenteel tekort aan voeding met nutritionele waarde. Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen en is de basis van een breed scala zuivelproducten. Als een van de leidende wereldspelers in zuivel streeft FrieslandCampina ernaar haar betrokkenheid te tonen bij de verantwoorde productie van zuivel en leiderschap te tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door actieve inzet op de volgende vier prioriteitsgebieden: voedingswaarde & gezondheid; efficiënte en duurzame productieketens; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika; duurzame melkveehouderij. (http://www.frieslandcampina.com/nederlands/sustainability/csr-policy.aspx november 2013)
Friesland Campina

Zuivelproducten
Leeuwarden In de wereld dreigt een fundamenteel tekort aan voeding met nutritionele waarde. Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen en is de basis van een breed scala zuivelproducten. Als een van de leidende wereldspelers in zuivel streeft FrieslandCampina ernaar haar betrokkenheid te tonen bij de verantwoorde productie van zuivel en leiderschap te tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door actieve inzet op de volgende vier prioriteitsgebieden: voedingswaarde & gezondheid; efficiënte en duurzame productieketens; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika; duurzame melkveehouderij. (http://www.frieslandcampina.com/nederlands/sustainability/csr-policy.aspx november 2013)
Friesland Campina

Zuivelproducten
Marum In de wereld dreigt een fundamenteel tekort aan voeding met nutritionele waarde. Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen en is de basis van een breed scala zuivelproducten. Als een van de leidende wereldspelers in zuivel streeft FrieslandCampina ernaar haar betrokkenheid te tonen bij de verantwoorde productie van zuivel en leiderschap te tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door actieve inzet op de volgende vier prioriteitsgebieden: voedingswaarde & gezondheid; efficiënte en duurzame productieketens; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika; duurzame melkveehouderij. (http://www.frieslandcampina.com/nederlands/sustainability/csr-policy.aspx november 2013)
Friesland Campina

Zuivelproducten
Meppel In de wereld dreigt een fundamenteel tekort aan voeding met nutritionele waarde. Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen en is de basis van een breed scala zuivelproducten. Als een van de leidende wereldspelers in zuivel streeft FrieslandCampina ernaar haar betrokkenheid te tonen bij de verantwoorde productie van zuivel en leiderschap te tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door actieve inzet op de volgende vier prioriteitsgebieden: voedingswaarde & gezondheid; efficiënte en duurzame productieketens; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika; duurzame melkveehouderij. (http://www.frieslandcampina.com/nederlands/sustainability/csr-policy.aspx november 2013)
Friesland Campina

Zuivelproducten
Wolvega In de wereld dreigt een fundamenteel tekort aan voeding met nutritionele waarde. Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen en is de basis van een breed scala zuivelproducten. Als een van de leidende wereldspelers in zuivel streeft FrieslandCampina ernaar haar betrokkenheid te tonen bij de verantwoorde productie van zuivel en leiderschap te tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door actieve inzet op de volgende vier prioriteitsgebieden: voedingswaarde & gezondheid; efficiënte en duurzame productieketens; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika; duurzame melkveehouderij. (http://www.frieslandcampina.com/nederlands/sustainability/csr-policy.aspx november 2013)
Friesland Campina

Zuivelproducten
Workum In de wereld dreigt een fundamenteel tekort aan voeding met nutritionele waarde. Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen en is de basis van een breed scala zuivelproducten. Als een van de leidende wereldspelers in zuivel streeft FrieslandCampina ernaar haar betrokkenheid te tonen bij de verantwoorde productie van zuivel en leiderschap te tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door actieve inzet op de volgende vier prioriteitsgebieden: voedingswaarde & gezondheid; efficiënte en duurzame productieketens; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika; duurzame melkveehouderij. (http://www.frieslandcampina.com/nederlands/sustainability/csr-policy.aspx november 2013)
Friesland Campina

Zuivelproducten
Foxhol In de wereld dreigt een fundamenteel tekort aan voeding met nutritionele waarde. Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen en is de basis van een breed scala zuivelproducten. Als een van de leidende wereldspelers in zuivel streeft FrieslandCampina ernaar haar betrokkenheid te tonen bij de verantwoorde productie van zuivel en leiderschap te tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door actieve inzet op de volgende vier prioriteitsgebieden: voedingswaarde & gezondheid; efficiënte en duurzame productieketens; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika; duurzame melkveehouderij. (http://www.frieslandcampina.com/nederlands/sustainability/csr-policy.aspx november 2013)
Hotspot Duurzame Energie (HSDE)

Netwerkconferenties, lunchlezingen, projecten, publicaties, onderwijs & cursussen
Leeuwarden In Fryslân bedrijvigheid en innovatoren aantrekken rond het thema duurzame energie, kennis en banen genereren, 'kennis en kunde maakt kassa'.
Van Wijnen Groningen

Bouw
Groningen [nog niet opgevraagd, red.]
Pipe Proteq

Beschermkappen voor boorpijpen
http://pipeproteq.nl/sustainability/manufacturing/
Ekoplaza

Biologische supermarkt
Groningen Proef de pure smaak van voeding die op een natuurlijke manier is geproduceerd. Geniet van de wetenschap dat u uw lichaam voedt met de beste producten, zonder daarmee het milieu onnodig te belasten. Een eerlijke samenwerking en een duurzame ambitie lopen als een rode draad door het verhaal van EkoPlaza. (Bron: www.ekoplaza.nl)
Van Liere Media

Drukwerk, print en mail, DM akties, ware housing, logistiek web en IT beheer
Emmen Van Liere Media neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaam ondernemen, ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) genoemd. In onze bedrijfsvoering houden wij rekening met mens en omgeving. Zie verder http://www.vanlieremedia.nl/duurzaamondernemen.html
Wetsus

Research, Business Support, Platform, Talent, and Education.
Leeuwarden "The inspiring and multidisciplinary collaboration between companies and research institutes in Wetsus results in innovations that contribute significantly to the solution of the global water problems. Innovation, partnership, joy, cooperation and reliability are the values around which all Wetsus’ activities are organized and performed." (Bron: http://www.wetsus.nl/home/what-is-wetsus, http://www.wetsus.nl/about-wetsus/wetsus-values) De naam ‘Wetsus’ is ontstaan uit een samenvoeging van het Friese ‘wetter' en 'sustainability’.
IBA Parkstad

Procesbegeleiding van ingediende projecten voor de ontwikkeling van Parkstad Limburg. In 2020...
Heerlen Bijdragen aaan de verbetering van Parkstad Limburg. De basis leggen voor een nieuwe oriëntatie op de toekomst waarin maatschappelijke veranderingen worden aangejaagd. IBA geeft een Aufschwung.
Wm Veenstra

One-Stop-Shopping voor grafische communicatie, druk, print, sign, mail, grafische vormgeving, dtp,...
Groningen Wm Veenstra ontwikkelt zich snel. Al in 2009 behaalden we de 2e prijs voor duurzaamste ondernemer van de Gemeente Groningen. Elke dag opnieuw proberen we te bedenken hoe we effectiever, sneller en beter kunnen produceren.
Wm Veenstra

One-Stop-Shopping voor grafische communicatie, druk, print, sign, mail, grafische vormgeving, dtp,...
Heerenveen Wm Veenstra ontwikkelt zich snel. Al in 2009 behaalden we de 2e prijs voor duurzaamste ondernemer van de Gemeente Groningen. Elke dag opnieuw proberen we te bedenken hoe we effectiever, sneller en beter kunnen produceren.
Wm Veenstra

One-Stop-Shopping voor grafische communicatie, druk, print, sign, mail, grafische vormgeving, dtp,...
Zwolle Wm Veenstra ontwikkelt zich snel. Al in 2009 behaalden we de 2e prijs voor duurzaamste ondernemer van de Gemeente Groningen. Elke dag opnieuw proberen we te bedenken hoe we effectiever, sneller en beter kunnen produceren.
Klaver bik(e)motion

fietsparkeeroplossingen
Hoogeveen "Klaver straalt als organisatie een beeld uit dat altijd streeft naar kwaliteit, continuiteit, duurzaamheid en tevreden klanten. Vooral duurzaamheid is een van de belangrijkste zaken op het gebied van ondernemen. Duurzame producten gaan langer mee en zijn minder milieu belastend, dat is voor Klaver heel belangrijk."
Urban Gro Lab

innovatieversnelling, proeftuin, onderzoek, coalities, samenwerking
Groningen Het Urban Gro Lab werkt met wetenschappers en praktijkexperts in Proeftuin Groningen aan de leefbare stad van de toekomst. Door van de praktijk te leren wordt nieuwe kennis opgedaan over de dynamiek van de stad. Verduurzaming is één van de essentiële taken voor de toekomstbestendige stad, waar het Urban Gro Lab dan ook graag een rol in speelt. http://www.urbangrolab.nl/over
Brinker World Sustainability Centre (i. o.)

platform voor versnellen energietransitier en de relatie en de cross-over tussen de...
Afsluitdijk Brinker wil een markante broedkamer voor duurzame innovatie zijn die de kennis over energie, water, natuur en voedsel samenbrengt en daardoor vergroot. Want het is hoog tijd de duurzaamheid niet alleen te preken, maar ook te gaan beleven. Bovendien vraagt de energietransitie niet alleen om technische hoogstandjes: de mens heeft de grootste stem. Het maatschappelijk draagvlak maakt of kraakt immers elk goed idee. Brinker stimuleert jong en oud de mogelijkheden die innovaties ons bieden te benutten. Nu in een virtueel centrum, en later ook fysiek aan de Afsluitdijk.(Bron: http://brinker.eu/over-brinker/)

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst