| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Netwerk voor duurzame mobiliteit

Werkgebied

Noord-Nederland

Beschrijving

Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Het verbinden van leden en delen van kennis, kunde en initiatieven staan hierbij centraal. Het doel is om in een preconcurrentiƫle samenwerking markten voor bedrijven te ontwikkelen en beleid voor overheden op effectieve wijze tot uitvoer te brengen. Connekt heeft voortdurend aandacht voor actuele mobiliteitsgerelateerde thema's en richt zich vooral op ITS, logistiek en openbaar vervoer. Als netwerkorganisatie organiseert Connekt talloze activiteiten om kennisuitwisseling en samenwerking tussen leden te faciliteren.

Connekt is een publiek-privaat samenwerkingsverband bestaande uit 125 overheden, bedrijven en kennisinstellingen, elk met hun eigen beweegredenen om deel te nemen aan Connekt. Daarbij onderhoudt Connekt contacten met internationale organisaties.

(Bron: www.connekt.nl)

Vorm

Consortium

Bestanden

     
    Socials