| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Belangenvereniging van WKK-bedrijven.

Werkgebied

Noord-Nederland

Beschrijving

"Cogen Nederland heeft als missie het in stand houden en uitbreiden van de toepassing van
Warmte/Kracht Koppeling – WKK – in Nederland. Cogen Nederland beschikt over grote
WKK gerelateerde expertise en kennis en is hierdoor in staat de belangen van haar leden en
allen die bij WKK betrokken zijn te behartigen. Cogen Nederland treedt hierbij op als
autoriteit naar overheden en marktpartijen, eventueel in samenwerking met andere belangen
groeperingen, via gerichte advisering en voorlichting."

Doel

Bevorderen van WKK.

Vorm

Vereniging

Status

Actief

Website

http://www.cogen.nl

Lidmaatschap criteria

Leden vallen uiteen in twee groepen. Er zijn leden die zelf – direct of indirect – een WKK installatie bedrijven. Daarnaast zijn er leden die WKK installaties bouwen, onderhouden, financieren, bestuderen, erover adviseren, etc.

Lidmaatschap voordelen

Als vereniging bundelt Cogen Nederland belangen van grootschalige tot micro-WKK installaties en van zowel met gas alsook andere brandstoffen gestookte installaties.

Lidmaatschap kosten

http://www.cogen.nl/fileadmin/cogen_nl_userfiles/Cogen_Nederland_profiel...

Lidmaatschap contact

http://www.cogen.nl

Lidmaatschap aanmelden

http://www.cogen.nl/fileadmin/cogen_nl_userfiles/Cogen_Nederland_profiel...

Bestanden

   
  Vereniging Noorden Duurzaam
  Nieuws en discussie
  Evenementen
  Over Noorden Duurzaam
  Ledenlijst