| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

CO2-Prestatieladder is ontwikkeld door ProRail en in 2011 ondergebracht in de Stichting Klimaat-vriendelijk Aanbesteden & Ondernemen.

De ladder betreft met name energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Bij de ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten:
- maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie;
- minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

De ladder is zó ontwikkeld dat het kernconcept generiek toepasbaar is - ook binnen andere sectoren - en de uitwerking/toepassing per sector kan worden toegespitst. Daartoe zullen in overleg met de verschillende sectoren branchegerichte toelichtingen per sector worden ontwikkeld.

(Bron: http://www.skao.nl)

 
Gerelateerde pagina's op noordenduurzaam.nl
Organisatieprofiel: ARCADIS
Organisatieprofiel: Venko
Organisatieprofiel: Klaver bik(e)motion
Organisatieprofiel: Oosterhof Holman
Organisatieprofiel: Mebin
Organisatieprofiel: Boverhoff Sloopwerken
 
Socials