| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen


Professional? Vrijwilliger?
Bouw mee aan nieuwe infrastructuur.

Wat is Noorden Duurzaam?

De wereld moet duurzamer en de tijd dringt. Er is initiatief nodig van onderop èn vanuit de overheid. Niet los maar elkaar versterkend, zodat goede ideeën uit de basis tot wasdom en grootschaligheid komen en zodat duurzame visies van beleidsmakers tot draagvlak en uitvoering komen. Deze verbinding tussen groot en klein is het werkgebied van de vereniging Noorden Duurzaam.

We zijn een netwerk van grote en kleine tafels voor alle mogelijke onderwerpen van duurzaamheid. Deze tafels zijn democratische verzamelpunten van duurzame initiatiefnemers. Alles en iedereen aan kan aan een tafel meedoen: consumenten, ondernemers, adviseurs, zorg- en kennisinstellingen.

Zo ontstaat een tafelnetwerk dat parallel aan de bestaande volksvertegenwoordiging (Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraden) een nieuw afspiegeling vormt van de samenleving. Dat tafelnetwerk is dan voor de bestuurscolleges (regering, GS, B&W) een natuurlijke gesprekspartner.

Een tafelnetwerk is een infrastructuur die overheid en basis met elkaar verbindt en die het gemakkelijker maakt om markt- en maatschappijbrede transitieprojecten van de grond en gedragen te krijgen. Bijvoorbeeld onderzoeksprogramma’s, bewustwordingscampagnes, ketenconvenanten, onderwijsvernieuwing, wetswijzigingen, belastingherzieningen.

Doe mee!

Iedereen die als professional, bestuurder of vrijwilliger wil bijdragen aan dit nieuwe concept is welkom. Er zijn vele mogelijkheden:

Tafels

Word lid van een tafel. Er zijn thematafels voor specialismen en sectortafels voor maatschappelijke sectoren en branches van het bedrijfsleven. Bestaande netwerken voor kennisgemeenschappen en sectoren/branches kunnen als tafel vermeld worden en meedoen. Ben je lid van een thematafel of sectortafel dan kun je die wellicht vertegenwoordigen in een ketentafel, waar ketenconvenanten en ketenprojecten bedacht worden. Of vertegenwoordig je tafel in de gebiedstafel, die alle tafels vertegenwoordigt bij de gemeentelijke of provinciale overheid. Als lid van een tafel kun je verder kerngroeplid worden en helpen bij het besturen van de tafel en bij de contacten met andere tafels.

Kwartiermakers

Per provincie en per gemeente zoekt de vereniging Noorden Duurzaam een kwartiermaker. Als kwartiermaker ben je aanspreekpunt voor initiatiefnemers voor nieuwe tafels. Je introduceert ze in de werkwijze van tafelnetwerken en helpt ze om een tafel te zijn en leden te werven. Of je helpt ze om een tafelbegeleider te vinden die dat doet. Verder begeleid je het ontstaan van een gebiedstafel als verzamelpunt van tafels, vertegenwoordigende netwerken en gebiedscoöperaties in de gemeente of provincie. Je werkt als vrijwilliger, of zo mogelijk met steun of in opdracht van de overheid.

Tafelbegeleiders

Noorden Duurzaam zoekt ervaren politici, inspiratoren en procesbegeleiders die startende tafels willen coachen. In een workshop bij ons nemen we de werkwijze van tafels in detail door en krijg je materialen die bij je werk als tafelbegeleider van pas komen. Je kunt een eigen profiel invullen in de lijst van tafelbegeleiders. Over je inzet als tafelbegeleider kun je zelf afspraken maken met tafels. Die kunnen uiteenlopen van pro deo tot marktconforme vergoeding.

Tafelvoorzitters

De voorzitters van de tafels komen een aantal keren per jaar bijeen voor onderling contact en als beleidsorgaan van de vereniging. Hier worden voorstellen voor de ALV voorbereid en worden wensen ten aanzien van de ondersteuning van tafels verzameld.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging zet zich in voor de ontwikkeling en de continuïteit van de gezamenlijke diensten, en voor de contacten met overheden en andere (regionale) netwerken. Bij vacatures in het bestuur wordt een profiel gepubliceerd.

Werkgroepen en projectgroepen

De praktische werkzaamheden van het gezamenlijke dienstencentrum worden gedaan in werkgroepen, bijvoorbeeld projecten (intern of in landelijke of andere samenwerking), evenementen, communicatie, administratie en ICT. Informeer rechtstreeks bij de werkgroepen naar vacatures en stageplekken.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het interne toezichtsorgaan van de vereniging. De RvT wordt benoemd door de ALV en benoemt de bestuursleden. De RvT is klankbord van het bestuur en kijkt mee met beleid en financiën. Bij vacatures in de RvT wordt een profiel gepubliceerd.

Algemene Ledenvergadering

Als lid van een tafel ben je automatisch en zonder extra kosten lid van de vereniging Noorden Duurzaam. Je krijgt uitnodigingen voor de ALV’s en je kunt meestemmen over de voorstellen die daar passeren. Bijvoorbeeld over de gezamenlijke diensten waar de tafels gebruik van maken, in de vorm van webfuncties, financiële diensten en begeleiding.

 
Socials