| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Thematafel Woningverduurzaming Noord-Nederland

Projecten

EPA Vooruit (werktitel)
Het project beoogt a) een significante en structurele verhoging van het percentage van de woningvoorraad in de regio waarvoor een EPA is gemaakt, en b) een demonstratie van de werkwijze van de nieuwe vereniging Noorden Duurzaam i.o. waarin het draait om transitietafels en opschaling.
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.