Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Logo of foto
TT Woningverduurzaming Noord-Nederland

Trendindicatoren

De module voor duurzaamheidsindicatoren is een prototype, en nog niet alles werkt zoals bedoeld. Zie de projectpagina voor meer informatie.
Opwekkosten PV
Opwekkosten in ct/kWh. Vanaf 2012 is stroom uit PV goedkoper dan stroom van het net. Hierbij is uitgegaan van een levensduur van 25 jaar en verschillende financieringsmogelijkheden. Bron: ECN Energietrends 2013.
Indicatorklasse
D2
: bedoeld voor intern gebruik van een tafel, documentatie tussen 30% en 70% compleet, uitleg
Opgesteld PV-vermogen in Nederland
Vermogen in MWp. Bron: CBS (geciteerd in ECN Energietrends 2013)
Indicatorklasse
D2
: bedoeld voor intern gebruik van een tafel, documentatie tussen 30% en 70% compleet, uitleg


Toelichting

Een trendindicator is een getal dat periodiek (meestal jaarlijks) wordt vastgesteld en dat iets zegt over de ernst van een kwestie of over het effect van projecten daarop. Een trendindicator heeft een titel, een beschrijving en een grafiek. De titel benoemt de grootheid en het werkgebied, bijvoorbeeld 'Winkels in Wolvega met LED-verlichting' of 'Bitumenrecycling in Hoogeveen', en tussen haken de eenheid, bijvoorbeeld '(procent)' of '(ton)'. In de beschrijving wordt de indicator nader verklaard en kan iets gezegd worden over hoe het getal wordt vastgesteld en wie dat doet.