| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Thematafel Woningverduurzaming Noord-Nederland
Kwesties van de gebiedstafel
Initiële
sortering
bij oprichting
van de tafel
1
Eigenwoningbezitters investeren te weinig in energiebesparing
Opgesteld PV-vermogen in Nederland
Het is fascinerend om te zien dat vele eigenwoningbezitters geen acties nemen om te investeren in energiebesparing dan wel het benutten van duurzame energiebronnen, terwijl vrijwel al deze investeringen zeer rendabel zijn en bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Hoe komt dat? Er lopen allerlei programma's om mensen over de streep te halen en wel die investering te doen. Welk programma is effectief en welk programma niet? Moeten we het in nog meer subsidiegeld zoeken of in nog beter advies, of ligt de drempel op een heel ander niveau?
2
EPA's hebben nog te weinig effect op macro-niveau
EPA heeft enkele vraagstukken. Zo is EPA niet bij alle huiseigenaren bekend, aarzelt men soms om een EPA te laten opstellen, of worden de adviezen niet in praktijk gebracht. Hierbij speelt mee dat particulieren doorgaans niet over de vereiste specialistische kennis beschikken en dat hun leveranciers (aannemers, installateurs) elkaar weleens tegenspreken ('ik zou niet doen wat mijn concurrent u aanbeveelt'). Het macro-effect van EPA valt daardoor nog tegen.
3
Eigenaren van goedkopere woningen kunnen zich niet veroorloven te investeren in energiebesparing
Bijvoorbeeld jaren 70 wijken met veel 65+ers. Genoemd door Wouter van Bolhuis (gemeente Groningen) in een inleiding over duurzaamheid, PvdA-bijeenkomst in Ten Boer, 5 april 2018.
4
De kosten van energiebesparing verschillen per woningtype
Er zijn verschillende energiesystemen nodig. De maatschappeijke verdeling van de kosten van energiebesparing zijn daardoor ongelijk verdeeld. Genoemd door Wouter van Bolhuis (gemeente Groningen) in een inleiding over duurzaamheid, PvdA-bijeenkomst in Ten Boer, 5 april 2018.

Wat zijn kwesties?

Een kwestie in deze lijst is een duurzaamheidsvraagstuk binnen het onderwerp en het werkgebied van deze tafel. Kwesties vragen om respons.
  • Een kwestie kan een probleem zijn, maar ook een gemiste kans. Bijvoorbeeld een emissie, een verspilling, een sociaal onrecht, een cohesiegebrek, een onrendabiliteit, een risico. Of bijvoorbeeld een achterstand of gemiste kans in bewustwording, wetgeving, contacten, draagvlak, communicatie, financiering.
  • Een kwestie heeft een titel, een beschrijving en één of meer indicatoren. Een beschrijving kan in twee zinnen. De eerste zin zegt dan bijvoorbeeld iets over aard en oorzaak, de tweede iets over gevolg en proportie. Voorbeeld: “"Inzameling van luiers stagneert door onrendabele recycling. Daardoor is huisvuilverwerking aanzienlijk duurder en gaan herwinbare grondstoffen verloren."
  • Zijn er cijfers voorhanden? Dan kunnen er een of meerdere trendgrafieken bij een kwestie staan. Zie de tab Indicatoren voor een overzicht van alle indicatoren van deze tafel.
  • De kwesties worden handmatig of met het stemsysteem op prioriteitsvolgorde gezet, de meest dringende bovenaan. Kwesties kunnen geclusterd worden.
  • Het antwoord op een kwestie wordt hier niet benoemd, dat krijgt aandacht bij projecten, zie de tab Projecten. Een project kan een antwoord zijn op meerdere kwesties.