| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Thematafel Duurzame Inzetbaarheid Noord-Nederland

Projecten

Job Design
Met meerdere deelnemers van de TT Duurzame Inzetbaarheid bij een aantal grote ondernemingen projecten uitvoeren volgens de methode Job Design (http://dhcwerkt.nl/job-design/). Kennis en ervaringen delen en hierover gezamenlijk publiceren.
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Toekomstbedrijven
Met meerdere deelnemers van de TT Duurzame Inzetbaarheid bij een aantal organisaties projecten uitvoeren volgens de methode Toekomstbedrijven van Brooklyn. Kennis en ervaringen delen en hierover gezamenlijk publiceren.
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Nieuwe beroepen
Organisaties en medewerkers bewust maken van nieuwe beroepen en hoe daarop te anticiperen.
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Blikveld medewerkers
Medewerkers veel bewuster te maken van brede werk- ontwikkelingen, over het eigen werk heen laten kijken.
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Case Duurzame Inzetbaarheid
Als thematafel een duidelijke case neerzetten. Een voorbeeld van een organisatie die als referentie kan dienen voor andere organisaties met een paar duidelijke handvatten hoe zij tot dit succes zijn gekomen.
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Competenties en DI van werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie
Als thematafel de competenties en DI van werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie prominent onder de aandacht brengen van werkgevers en werknemers.
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Implementeren Roadmap Arbeidsmarkt Noord-Nederland
Ontwikkeling arbeidsparticipatie Groningen
Arbeidsparticipatie in de provincie Groningen
Met SER Noord-Nederland en andere betrokkenen in de 3 noordelijke arbeidsmarktregio’s kijken hoe aan de hand van de routekaart (http://www.sernoordnederland.nl/uploads/fckconnector/ca6b0732-2fc0-4405-bfaf-485598256eaa/2808388012) de vele initiatieven en plannen beter op elkaar kunnen aansluiten.
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Voorbeelden van flexibele social return on investment verzamelen en publiceren
Met de invulling van overheidregels mbt social return wordt nog vaak inflexibel omgegaan. Dit project wil laten zien dat het ook anders kan.
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Vinkmobiel
Vinkmobiel beoogt de realisatie van een nieuw vervoersconcept in de wijk Vinkhuizen in Groningen. Doelgroep: ouderen.
Startjaar: 2017. Status: Uitvoering. Aantal betrokken tafels: 8.