| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Thematafel Duurzame Inzetbaarheid Noord-Nederland

Trends

Arbeidsparticipatie in de provincie Groningen
Sinds de jaren negentig neemt de arbeidsparticipatie in Groningen over het algemeen toe, met name door een stijging van de arbeidsparticipatie onder ouderen en vrouwen. In 2000 participeerde nog 52 % van de vrouwen, in 2012 was dit gestegen tot 61 % en in 2020 stijgt dit naar verwachting naar 66 %. Overigens daalde de arbeidsparticipatie licht in 2009 en 2010, met name als gevolg van het zogenaamde ontmoedigingseffect. Bron: http://www.zorgpleinnoord.nl/media/documents/Regioportret-Groningen-2013.pdf
Ontwikkeling arbeidsparticipatie Groningen
"Sinds de jaren negentig neemt de arbeidsparticipatie in Groningen over het algemeen toe, met name door een stijging van de arbeidsparticipatie onder ouderen en vrouwen. In 2000 participeerde nog 52% van de vrouwen , in 2012 was dit gestegen tot 61% en in 2020 stijgt dit naar verwachting naar 66%. Overigens daalde de arbeidsparticipatie licht in 2009 en 2010, met name als gevolg van het zogenaamde ontmoedigingseffect. Door de economische crisis zagen mensen minder kansen op het vinden van een geschikte baan, waardoor zij zich (tijdelijk) niet meer aanboden op de arbeidsmarkt." Bron: http://www.zorgpleinnoord.nl/media/documents/Regioportret-Groningen-2013.pdf