Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Logo of foto
TT Duurzame Inzetbaarheid Noord-Nederland

Trendindicatoren

De module voor duurzaamheidsindicatoren is een prototype, en nog niet alles werkt zoals bedoeld. Zie de projectpagina voor meer informatie.
Arbeidsparticipatie in de provincie Groningen
Sinds de jaren negentig neemt de arbeidsparticipatie in Groningen over het algemeen toe, met name door een stijging van de arbeidsparticipatie onder ouderen en vrouwen. In 2000 participeerde nog 52 % van de vrouwen, in 2012 was dit gestegen tot 61 % en in 2020 stijgt dit naar verwachting naar 66 %. Overigens daalde de arbeidsparticipatie licht in 2009 en 2010, met name als gevolg van het zogenaamde ontmoedigingseffect. Bron: http://www.zorgpleinnoord.nl/media/documents/Regioportret-Groningen-2013.pdf
Indicatorklasse
D2
: bedoeld voor intern gebruik van een tafel, documentatie tussen 30% en 70% compleet, uitleg
Ontwikkeling arbeidsparticipatie Groningen
"Sinds de jaren negentig neemt de arbeidsparticipatie in Groningen over het algemeen toe, met name door een stijging van de arbeidsparticipatie onder ouderen en vrouwen. In 2000 participeerde nog 52% van de vrouwen , in 2012 was dit gestegen tot 61% en in 2020 stijgt dit naar verwachting naar 66%. Overigens daalde de arbeidsparticipatie licht in 2009 en 2010, met name als gevolg van het zogenaamde ontmoedigingseffect. Door de economische crisis zagen mensen minder kansen op het vinden van een geschikte baan, waardoor zij zich (tijdelijk) niet meer aanboden op de arbeidsmarkt." Bron: http://www.zorgpleinnoord.nl/media/documents/Regioportret-Groningen-2013.pdf
Indicatorklasse
D2
: bedoeld voor intern gebruik van een tafel, documentatie tussen 30% en 70% compleet, uitleg


Toelichting

Een trendindicator is een getal dat periodiek (meestal jaarlijks) wordt vastgesteld en dat iets zegt over de ernst van een kwestie of over het effect van projecten daarop. Een trendindicator heeft een titel, een beschrijving en een grafiek. De titel benoemt de grootheid en het werkgebied, bijvoorbeeld 'Winkels in Wolvega met LED-verlichting' of 'Bitumenrecycling in Hoogeveen', en tussen haken de eenheid, bijvoorbeeld '(procent)' of '(ton)'. In de beschrijving wordt de indicator nader verklaard en kan iets gezegd worden over hoe het getal wordt vastgesteld en wie dat doet.