Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Logo of foto
TT Duurzame Mobiliteit Noord-Nederland
Kengegevens
TafelsoortThematafel
OnderwerpDuurzame Mobiliteit
WerkgebiedNoord-Nederland
StatusIn oprichting. Er is een kwartiermaker of een kerngroep aan het werk om een nieuwe tafel op te starten.
Manifest
Missie“Bevorderen van kennisontwikkeling, -deling en -toepassing rond duurzame mobiliteit in Noord-Nederland. Dit krijgt uitwerking in samenwerkingsprojecten (met andere tafels) binnen Noorden Duurzaam, bijvoorbeeld voor duurzame mobiliteit in specifieke sectoren, ketens of gebieden. ”
Lidmaatschap
CriteriaLeden zijn specialist op gebied van duurzame mobiliteit, of hebben hier vanuit hun organisatie een sterke affiniteit mee, en zijn lid van Noorden Duurzaam. Bijvoorbeeld: (gespecialiseerde) bedrijven, adviesbureaus, kennisinstellingen, specialisten van (semi-)overheden, vakdocenten, wetenschappers, auteurs.
VoordelenKennisuitwisseling, netwerk, gezamenlijk agenderen van duurzame mobiliteit in de regio, profilering van de leden van de tafel bij kennisvragers, inbreng in regionale projecten voor duurzame mobiliteit, realiseren eigen MVO-doelen, publiciteit.
KostenDeelname is voor deze tafel in oprichting vooralsnog kostenloos. De tafel kan t.z.t. beslissen een contributie in te stellen voor projecten en voor de tafel zelf.
InformatieVia de kwartiermaker (Marten Imelman, m.imelman@duurzom.nl), de tafelbegeleider of de secretaris.
AanmeldenVia de tab "Lidmaatschap" bovenaan deze pagina.