Logo of foto
Thematafel Duurzame Mobiliteit Noord-Nederland
Kengegevens
TafelsoortKennisnetwerk
OnderwerpDuurzame Mobiliteit
WerkgebiedNoord-Nederland
StatusIn oprichting. Er is een kwartiermaker of een kerngroep aan het werk om een nieuwe tafel op te starten.
BeheerZelfmelding
Manifest
Missie
Bevorderen van kennisontwikkeling, -deling en -toepassing rond duurzame mobiliteit in Noord-Nederland. Dit krijgt uitwerking in samenwerkingsprojecten (met andere tafels) binnen Noorden Duurzaam, bijvoorbeeld voor duurzame mobiliteit in specifieke sectoren, ketens of gebieden.
Topprioriteiten
Kwesties1 Doel duurzame mobiliteit is onduidelijk
2 Onvast overheidsbeleid voor duurzame mobiliteit
3 Inzicht in de maatschappelijke kostprijs van groene en grijze energie is gewenst.
Campagnes1 Manifest duurzame mobiliteit Noord-Nederland
2 Vinkmobiel t/m 2020
3 Autolab/LCA Leerplaatsen
Lidmaatschap
CriteriaLeden zijn specialist op gebied van duurzame mobiliteit, of hebben hier vanuit hun organisatie een sterke affiniteit mee, en zijn lid van Noorden Duurzaam. Bijvoorbeeld: (gespecialiseerde) bedrijven, adviesbureaus, kennisinstellingen, specialisten van (semi-)overheden, vakdocenten, wetenschappers, auteurs.
VoordelenKennisuitwisseling, netwerk, gezamenlijk agenderen van duurzame mobiliteit in de regio, profilering van de leden van de tafel bij kennisvragers, inbreng in regionale projecten voor duurzame mobiliteit, realiseren eigen MVO-doelen, publiciteit.
KostenDeelname is voor deze tafel in oprichting vooralsnog kostenloos. De tafel kan t.z.t. beslissen een contributie in te stellen voor projecten en voor de tafel zelf.
InformatieVia de kwartiermaker (Marten Imelman, m.imelman@duurzom.nl), de tafelbegeleider of de secretaris.
AanmeldenVia de tab "Lidmaatschap" bovenaan deze pagina.