| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Sectortafel MVO-adviseurs NN

Projecten

Specialisten Duurzaam MKB Ondernemen in kaart brengen
Deelname aan netwerken voor duurzaam ondernemen
Een actueel overzicht publiceren van mogelijkheden voor duurzame ondernemers om door deelname aan gefaciliteerde netwerken hun duurzame ambities sneller te realiseren.
Projectjaar: 2015. Status: Voorstel. Aantal betrokken tafels: 1.
Inloopbijeenkomsten duurzaam MKB ondernemen
Maandelijks spreekuur van de Thematafel Duurzaam MKB Ondernemen voor MKB ondernemers die inspiratie zoeken, of een netwerk waarin ze met andere duurzame ondernemers kunnen samenwerken.
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Onderzoek naar duurzame nieuwe business modellen in Noord-Nederland
Inventarisatie via ondernemersnetwerken van nieuwe verdienmodellen voor duurzame ontwikkeling, duurzame innovatie, circulaire economie, biobased economy, cradle to cralde, product lease, etc. Doel: noordelijke best practices in beeld.
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Noordelijke Eerstelijns Ondersteuning van Duurzame Innovatie
Regiobrede verkenning bij bedrijven, overheden, instellingen en netwerken naar de wenselijkheid van een nieuwe vorm van eerstelijns ondersteuning voor duurzame innovatie.
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.