| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Sectortafel MVO-adviseurs NN
Kengegevens
TafelsoortBedrijvenbranche
OnderwerpMVO-adviseurs NN
WerkgebiedNoord-Nederland
StatusActief. De tafel heeft een kerngroep, organiseert met enige regelmaat uitwisseling of bijeenkomsten voor de leden, en heeft actuele overzichten van kwesties, campagnes en cijfers.
BeheerZelfmelding
Manifest
Missie
Versnellen van de transitie naar een duurzame en sterke regionale economie door krachtenbundeling van MVO-adviseurs. De tafel brengt daartoe in kaart welke kwesties de versnelling in de weg staan, welke projecten daar regiobreed iets aan kunnen doen, en welke trends zichtbaar maken of dat helpt. De tafel initiƫert projecten, participeert in projecten en profileert MVO-specialisten.
Onze missie is -of komt neer op- versnellen van duurzame ontwikkeling.
Binnen ons geografische gebied willen we de democratische vertegenwoordiger zijn voor ons onderwerp.
We hebben geen winstoogmerk.
We bestaan voor onbepaalde tijd.
Interne democratie
Wij zijn een informeel netwerk zonder rechtspersoonlijkheid.
We zijn open: we hanteren lidmaatschapscriteria die uitsluitend bedoeld zijn als afbakening van ons geografische gebied en ons thema, onze sector of onze keten. Ieder die aan deze criteria voldoet en onze doelen en werkwijze onderschrijft, kan lid worden. We kennen geen numerus fixus.
We zijn onafhankelijk: we zijn geen uitvoerend orgaan van een hogere organisatie, of we zijn zelfstandig in het maken van keuzes ten aanzien van kwesties, campagnes en cijfers.
We zijn democratisch: we hebben een plenaire vergadering als hoogste orgaan, we hebben een gekozen woordvoerder, en alle leden kunnen meebeslissen over kwesties, campagnes en cijfers.
Kerntaken
We willen duurzaamheidskwesties signaleren en openbaar agenderen.
We willen campagnes die deze kwesties aanpakken initiƫren en/of steunen.
We willen cijfers van deze kwesties en campagnes bijhouden.
Topprioriteiten
Kwesties1 Eerstelijns veldwerk voor (duurzame) innovatie dreigt te verdwijnen
2 Duurzame ondernemers vinden elkaar nog te weinig
3 Hoe verder vanuit Koploperprojecten
Campagnes1 Specialisten Duurzaam MKB Ondernemen in kaart brengen
2 Inloopbijeenkomsten duurzaam MKB ondernemen
3 Onderzoek naar duurzame nieuwe business modellen in Noord-Nederland
Cijfers1 Omzetontwikkeling duurzame ondernemers
2 Opleidingsinvesteringen in Duurzaam MKB Ondernemen
3 Waardering sociale innovaties
Lidmaatschap
CriteriaLeden van deze tafel zijn adviseurs in MVO/duurzaam ondernemen. Ze zijn gevestigd of economisch actief in Noord-Nederland en lid van Noorden Duurzaam.
Voordelen- Met regionaal bereik kunnen bijdragen aan MVO. - Met vakgenoten werken aan innovatie van MVO. - Gezamenlijk invloed kunnen uitoefenen op ondernemers en overheden. - Als MVO-specialist beter gevonden worden.
KostenVolgen van de tafel is kostenloos, zie de tab "Volgen". Leden van deze tafel betalen basiscontributie voor Noorden Duurzaam en een opslag voor deze tafel. Zie de contributiecalculator rechts onder op deze pagina. De opslagfactor van deze tafel is nog niet vastgesteld en is vooralsnog nihil. Leden van Noorden Duurzaam die MVO-adviseur zijn kunnen zich dus voorlopig kostenloos aanmelden als lid van deze tafel. De opslagfactor wordt t.z.t. door de leden van de tafel zelf bepaald.
Informatieinfo@noordenduurzaam.nl
AanmeldenZie de tab "Lidmaatschap" bovenaan deze pagina.