| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Sectortafel MVO-adviseurs NN
Kwesties van de gebiedstafel
Initiële
sortering
bij oprichting
van de tafel
0
Eerstelijns veldwerk voor (duurzame) innovatie dreigt te verdwijnen
De KvK wil (duurzame) kiest een nieuwe aanpak voor innovatieondersteuning zonder het veldwerk dat voorheen door Syntens werd gedaan (16 uur per ondernemer per jaar). Hiermee verdwijnt een eerstelijnsfunctie die (in een nieuwe vorm) juist een belangrijke aanjager kan zijn voor duurzame innovatie.
0
Duurzame ondernemers vinden elkaar nog te weinig
Deelname aan netwerken voor duurzaam ondernemen
Om als duurzame ondernemer inspiratie uit te wisselen of samenwerking aan te gaan is het van belang elkaar te ontmoeten. Daar zijn inmiddels vele mogelijkheden voor in de regio, maar het ontbreekt nog aan een goed overzicht daarvan.
0
Hoe verder vanuit Koploperprojecten
Het koploperprogramma is succesvol, maar de subsidie hiervoor vanuit de provincie Fryslân loopt op enig moment af. Hoe kan met minder of andere overheidssteun het bereik worden vergroot?
0
Hoe staat het met de aansluiting tussen duurzaam ondernemen en de managementopleidingen in de regio?
Opleidingsinvesteringen in Duurzaam MKB Ondernemen
Er is veel en diverse kennis over duurzaam ondernemen, en er zijn veel en diverse ervaringen daarmee in het Noorden. Hoe ontmoeten en versterken duurzame kennisinstellingen en duurzame ondernemers elkaar? Is dat overal in de regio al ingevuld en effectief? Is er behoefte aan een regionale stimulans voor deze samenwerking?

Wat zijn kwesties?

Een kwestie in deze lijst is een duurzaamheidsvraagstuk binnen het onderwerp en het werkgebied van deze tafel. Kwesties vragen om respons.
  • Een kwestie kan een probleem zijn, maar ook een gemiste kans. Bijvoorbeeld een emissie, een verspilling, een sociaal onrecht, een cohesiegebrek, een onrendabiliteit, een risico. Of bijvoorbeeld een achterstand of gemiste kans in bewustwording, wetgeving, contacten, draagvlak, communicatie, financiering.
  • Een kwestie heeft een titel, een beschrijving en één of meer indicatoren. Een beschrijving kan in twee zinnen. De eerste zin zegt dan bijvoorbeeld iets over aard en oorzaak, de tweede iets over gevolg en proportie. Voorbeeld: “"Inzameling van luiers stagneert door onrendabele recycling. Daardoor is huisvuilverwerking aanzienlijk duurder en gaan herwinbare grondstoffen verloren."
  • Zijn er cijfers voorhanden? Dan kunnen er een of meerdere trendgrafieken bij een kwestie staan. Zie de tab Indicatoren voor een overzicht van alle indicatoren van deze tafel.
  • De kwesties worden handmatig of met het stemsysteem op prioriteitsvolgorde gezet, de meest dringende bovenaan. Kwesties kunnen geclusterd worden.
  • Het antwoord op een kwestie wordt hier niet benoemd, dat krijgt aandacht bij projecten, zie de tab Projecten. Een project kan een antwoord zijn op meerdere kwesties.