| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Werkgroep Vrijwilligers

Netwerkprofiel

Lidmaatschap
CriteriaLeden van deze tafel zijn professionals, particulieren, studenten en scholieren die willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling en op vrijwillige basis werkzaamheden willen verrichten voor de vereniging Noorden Duurzaam. Het overzicht van vrijwilligers staat hier.
Voordelen- Ervaring opdoen - Iets betekenen voor duurzame ontwikkeling - Nieuwe contacten opdoen - Eigen kennis en kunde inzetten in de praktijk - Leuk en contactrijk werk in een interessante organisatie
KostenParticulieren die lid zijn van Noorden Duurzaam betalen een jaarcontributie. Wie lid is van deze tafel krijgt deze contributie terug. Vrijwilligers zijn lid van Noorden Duurzaam, en profiteren dus van de voordelen die dat biedt, maar betalen geen contributie.
InformatiePetra Klooster (petra.klooster@noordenduurzaam.nl)
AanmeldenLees de folder (downloaden op Over Noorden Duurzaam) en de vrijwilligershandleiding (downloaden hieronder). Stuur een e-mail naar petra.klooster@noordenduurzaam.nl met daarin je naam, adres, telefoonnummer, de vrijwilligersvacature waar je belangstelling voor hebt, of een suggestie voor vrijwilligerswerk dat je zou willen doen bij Noorden Duurzaam. Vertel ook iets over je professionele kennis en ervaring, vermeld je LinkedIn-pagina of voeg je CV bij. Je gegevens worden vetrouwelijke behandeld. Je krijgt een reactie via de mail, en afhankelijk van behoefte een uitnodiging voor een gesprek.
Downloads
concept_vrijwilligershandleiding_noorden_duurzaam.doc
concept_vrijwilligersovereenkomst_noorden_duurzaam.doc
170314_declaratie_formulier_vereniging_noorden_duurzaam.docx