| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Betonketen Drenthe
Kwesties van de gebiedstafel
Initiële
sortering
bij oprichting
van de tafel
0
Sloopbeton is verontreinigd
Sloopbeton is vaak verontreinigd met bekisting/isolatiematerialen (EPS), anhydriet uit gietvloeren, schuimen en restanten van ingegoten leidingen. Dit is bij sloop niet goed te scheiden. Granulaat met EPS-resten (en omgekeerd) is niet bruikbaar voor recycling. Al bij minimale fractie anhydriet is sloopbeton ongeschikt voor hergebruik.
0
Er wordt onvoldoende selectief gesloopt
Selectief slopen is scheiden aan de bron. Het verhoogt de kwaliteit van grondstofstromen en verlaagt de kosten van upcycling. Selectief slopen betekent echter ook hogere kosten voor sloopaannemers, waar vaak te weinig meeropbrengst tegenover staat.
0
Kansen voor gebruik van betongranulaat als grindvervanger worden onvoldoende benut
Betongranulaat wordt in mortelcentrales gebruikt als grindvervanger, maar minder dan mag en ook minder dan kan. De trend is positief maar er is nog veel ruimte voor verduurzaming.
0
Kostbare kwaliteitsbepaling van sloopbeton remt hergebruik.
Betonsamenstelling is bij sloop niet eenvoudig te achterhalen. Onderzoek (bijvoorbeeld zoutwaarde) is kostbaar. Het hergebruikpercentage blijft daardoor achter.
0
Transport van beton(afval) kan efficiënter
bij sloop wordt lokaal hergebruik bemoeilijkt doordat geen vergunningen worden verstrekt anders dan op al vergunde locaties
0
Bij materiaalkeuze wordt te weinig rekening gehouden met recycling.
Terugwinning van grondstoffen kan bevorderd worden door keuze van materialen, verbindingstechnieken en constructievormen, maar dat gebeurt nog te weinig. Er is te weinig 'design for disassembly' of 'design for recycling'.
0
Bewustwording over mogelijkheden gebruik betongranulaat
Bij veel doelgroepen in de betonketen is er onbekendheid met het toepassen van betongranulaat. Daarom blijft de toepassing achter bij de mogelijkheden
0
Betongranulaat wordt nog niet optimaal toegepast in prefabbeton
Door toenemend gebruik van prefab beton en de gecontroleerde omstandigheden van productie zijn er veel mogelijkheden om betongranulaat toe te passen. Er zitten echter ook technische uitdagingen aan gebruik van granulaat.

Wat zijn kwesties?

Een kwestie in deze lijst is een duurzaamheidsvraagstuk binnen het onderwerp en het werkgebied van deze tafel. Kwesties vragen om respons.
  • Een kwestie kan een probleem zijn, maar ook een gemiste kans. Bijvoorbeeld een emissie, een verspilling, een sociaal onrecht, een cohesiegebrek, een onrendabiliteit, een risico. Of bijvoorbeeld een achterstand of gemiste kans in bewustwording, wetgeving, contacten, draagvlak, communicatie, financiering.
  • Een kwestie heeft een titel, een beschrijving en één of meer indicatoren. Een beschrijving kan in twee zinnen. De eerste zin zegt dan bijvoorbeeld iets over aard en oorzaak, de tweede iets over gevolg en proportie. Voorbeeld: “"Inzameling van luiers stagneert door onrendabele recycling. Daardoor is huisvuilverwerking aanzienlijk duurder en gaan herwinbare grondstoffen verloren."
  • Zijn er cijfers voorhanden? Dan kunnen er een of meerdere trendgrafieken bij een kwestie staan. Zie de tab Indicatoren voor een overzicht van alle indicatoren van deze tafel.
  • De kwesties worden handmatig of met het stemsysteem op prioriteitsvolgorde gezet, de meest dringende bovenaan. Kwesties kunnen geclusterd worden.
  • Het antwoord op een kwestie wordt hier niet benoemd, dat krijgt aandacht bij projecten, zie de tab Projecten. Een project kan een antwoord zijn op meerdere kwesties.