Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Logo of foto
KT Beton Drenthe

Trendindicatoren

De module voor duurzaamheidsindicatoren is een prototype, en nog niet alles werkt zoals bedoeld. Zie de projectpagina voor meer informatie.
Betongranulaat als grindvervanger bij mortelcentrales in Emmen e.o. (procent)
Hier komt een schatting op basis van omzetcijfers mortelcentrales. Deze indicator is in ontwikkeling. De cijfers zijn vooralsnog fictief.
Indicatorklasse
D2
: bedoeld voor intern gebruik van een tafel, documentatie tussen 30% en 70% compleet, uitleg
Voorbeelden van projecten waarbij granulaatpercentage is geoptimaliseerd (aantal)
Dit is een telling van projecten op basis van meldingen in de kerngroep van de tafel. In ontwikkeling, de cijfers zijn vooralsnog fictief.
Indicatorklasse
D2
: bedoeld voor intern gebruik van een tafel, documentatie tussen 30% en 70% compleet, uitleg
Bekende recyclebare casco's (aantal)
Lijst bijhouden obv meldingen in de vergaderingen. In ontwikkeling, de cijfers zijn vooralsnog fictief.
Indicatorklasse
D2
: bedoeld voor intern gebruik van een tafel, documentatie tussen 30% en 70% compleet, uitleg


Toelichting

Een trendindicator is een getal dat periodiek (meestal jaarlijks) wordt vastgesteld en dat iets zegt over de ernst van een kwestie of over het effect van projecten daarop. Een trendindicator heeft een titel, een beschrijving en een grafiek. De titel benoemt de grootheid en het werkgebied, bijvoorbeeld 'Winkels in Wolvega met LED-verlichting' of 'Bitumenrecycling in Hoogeveen', en tussen haken de eenheid, bijvoorbeeld '(procent)' of '(ton)'. In de beschrijving wordt de indicator nader verklaard en kan iets gezegd worden over hoe het getal wordt vastgesteld en wie dat doet.