| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Sustainability Metrics

Projecten

Duurzaamheidsrapportage met meer context
Instrumenten voor meten en rapporteren van duurzaamheid van organisaties geven vaak te weinig aandacht aan contextfactoren. Zo worden bijvoorbeeld wel emissiereducties gekwantificeerd, maar niet het nut hiervan als deze reducties branchebreed gehaald zouden worden. Dit project vestigt bij organisaties en onderwijsinstellingen in de regio de aandacht op deze kwestie, identificeert verbeteringen, bevordert proefprojecten hiermee in uiteenlopende sectoren van de economie en samenleving en versterkt hiermee de community of practice rond meten en rapporteren van duurzaamheid.
Status: Voorstel. Aantal betrokken tafels: 1.
Ontwikkelen van contextgebaseerde trendindicatoren voor tafels
Totaal indicatoren in gebruik bij ND-tafels
Totaal indicatoren in gebruik bij ND-tafels
Dit project beoogt professionalisering van het werken met duurzaamheidsindicatoren in Noord-Nederland, bij tafels binnen Noorden Duurzaam en bij ook bij de leden en doelgroepen van deze tafels. Opdrachtgever is het Rijksprogramma DuurzaamDoor. Indicatoren bij tafels zijn bijvoorbeeld de CO2-emissie door woningverwarming in een provincie, het recyclingpercentage in een regionale productketen, investeringen in duurzame innovatie of de bestedingen aan duurzaamheidseducatie op scholen in een gemeente. Bij het invoeren en bijhouden van een indicator op noordenduurzaam.nl maken tafels gebruik van een checklist waarmee het ontwikkelen van een indicator eenvoudiger en vakmatiger wordt. De tafel kan daarmee zijn zichtbaarheid in de media en zijn invloed op transities vergroten. Dit project betreft de ontwikkeling van de onderliggende indicatormodule door de Thematafel Duurzaamheidsindicatoren en de vereniging Noorden Duurzaam, het opbouwen van een voorbeeldcollectie van indicatoren, het samenbrengen van een community of practice van indicatorspecialisten, advisering over duurzaamheidsindicatoren aan derden, en kennisdeling en publicaties over dit werk.
Looptijd: 2016 t/m 2017. Status: Afgerond. Aantal betrokken tafels: 1.
Vakpublicatie over duurzaamheidsindicatoren van transitietafels in bijv. Sigma
Deelproject van "Ontwikkelen van contextgebaseerde trendindicatoren voor tafels". Het artikel behandelt een nieuwe checklist en groeimodel voor duurzaamheidsindicatoren van transitietafels, beschrijft voorbeelden, nodigt indicatorspecialisten uit in een community of practice (de TT Duurzaamheidsindciatoren Noord-Nederland) die de checklist en het groeimodel verder ontwikkelt.
Looptijd: 2016 t/m 2019. Status: Uitvoering. Aantal betrokken tafels: 1.