| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Sustainability Metrics
Kwesties van de gebiedstafel
Initiële
sortering
bij oprichting
van de tafel
1
Bij meten en rapporteren van duurzaamheid van organisaties zijn contextfactoren onvoldoende in beeld
Duurzaamheidsprestaties van organisaties kunnen niet op zich beschouwd worden maar alleen in relatie tot de grotere context. Over dit inzicht bestaat een brede consensus, en het is ook terug te vinden in bijvoorbeeld het framework voor 'Indicators of Sustainable Development' van de Verenigde Naties. Toch zijn contextfactoren in veel instrumenten voor meten en rapporteren van duurzaamheid van organisaties, zoals GRI (http://www.globalreporting.org), IISD (http://www.iisd.org), SASB (http://www.sasb.org), niet of onvoldoende aanwezig. Een gevolg hiervan is dat interne inspanning niet in verhouding staat tot de externe urgentie. Men is bijvoorbeeld te snel tevreden, of zinvolle projecten krijgen niet de aandacht die ze verdienen.
2
Testkwestie
Testindicator van Peter
Please ignore

Wat zijn kwesties?

Een kwestie in deze lijst is een duurzaamheidsvraagstuk binnen het onderwerp en het werkgebied van deze tafel. Kwesties vragen om respons.
  • Een kwestie kan een probleem zijn, maar ook een gemiste kans. Bijvoorbeeld een emissie, een verspilling, een sociaal onrecht, een cohesiegebrek, een onrendabiliteit, een risico. Of bijvoorbeeld een achterstand of gemiste kans in bewustwording, wetgeving, contacten, draagvlak, communicatie, financiering.
  • Een kwestie heeft een titel, een beschrijving en één of meer indicatoren. Een beschrijving kan in twee zinnen. De eerste zin zegt dan bijvoorbeeld iets over aard en oorzaak, de tweede iets over gevolg en proportie. Voorbeeld: “"Inzameling van luiers stagneert door onrendabele recycling. Daardoor is huisvuilverwerking aanzienlijk duurder en gaan herwinbare grondstoffen verloren."
  • Zijn er cijfers voorhanden? Dan kunnen er een of meerdere trendgrafieken bij een kwestie staan. Zie de tab Indicatoren voor een overzicht van alle indicatoren van deze tafel.
  • De kwesties worden handmatig of met het stemsysteem op prioriteitsvolgorde gezet, de meest dringende bovenaan. Kwesties kunnen geclusterd worden.
  • Het antwoord op een kwestie wordt hier niet benoemd, dat krijgt aandacht bij projecten, zie de tab Projecten. Een project kan een antwoord zijn op meerdere kwesties.