| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Sustainability Metrics

Trends

Totaal indicatoren in gebruik bij ND-tafels
Deze indicator laat zien hoeveel indicatoren er bij tafels in totaal in gebruik zijn. Dit aantal is van belang omdat deze collectie door groei een betere inspiratiebron en onderzoekspopulatie kan zijn.
Testindicator van Peter
Testindicator van Henk
Testindicator van Han Paul
Industrieel watergebruik in gemeente Haren - Niels (hl/jaar)
!!! DIT IS EEN TESTINDICATOR !!! Het watergebruik binnen de gemeente Haren voor industriƫle toepassingen. Water is een gedeelde resource binnen de gemeente, waarvan burgers, industrie en akkerbouw gezamenlijk gebruik maken. Met de indicator wordt evenredigheid van gebruik nagestreefd. Centraal staat de vraag hoeveel water er voor industriƫle toepassing wordt gebruikt binnen de gemeente Haren en wat de 'fair share' is ten opzichte van andere gebruikers.