Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Logo of foto
Sustainability Metrics
TT Duurzaamheidsindicatoren Noord-Nederland

Trendindicatoren

De module voor duurzaamheidsindicatoren is een prototype, en nog niet alles werkt zoals bedoeld. Zie de projectpagina voor meer informatie.
Totaal indicatoren in gebruik bij ND-tafels
Deze indicator laat zien hoeveel indicatoren er bij tafels in totaal in gebruik zijn. Dit aantal is van belang omdat deze collectie door groei een betere inspiratiebron en onderzoekspopulatie kan zijn.
Indicatorklasse
C2
: bedoeld voor samenwerking tussen tafels, documentatie tussen 30% en 70% compleet, uitleg
Testindicator van Peter
Indicatorklasse
D2
: bedoeld voor intern gebruik van een tafel, documentatie tussen 30% en 70% compleet, uitleg
Testindicator van Henk
Indicatorklasse
D2
: bedoeld voor intern gebruik van een tafel, documentatie tussen 30% en 70% compleet, uitleg
Testindicator van Han Paul
Indicatorklasse
D3
: bedoeld voor intern gebruik van een tafel, documentatie minder dan 30% compleet, uitleg
Industrieel watergebruik in gemeente Haren - Niels (hl/jaar)
!!! DIT IS EEN TESTINDICATOR !!! Het watergebruik binnen de gemeente Haren voor industriële toepassingen. Water is een gedeelde resource binnen de gemeente, waarvan burgers, industrie en akkerbouw gezamenlijk gebruik maken. Met de indicator wordt evenredigheid van gebruik nagestreefd. Centraal staat de vraag hoeveel water er voor industriële toepassing wordt gebruikt binnen de gemeente Haren en wat de 'fair share' is ten opzichte van andere gebruikers.
Indicatorklasse
A1
: bedoeld voor overheidsgebruik, documentatie meer dan 70% compleet, uitleg


Toelichting

Een trendindicator is een getal dat periodiek (meestal jaarlijks) wordt vastgesteld en dat iets zegt over de ernst van een kwestie of over het effect van projecten daarop. Een trendindicator heeft een titel, een beschrijving en een grafiek. De titel benoemt de grootheid en het werkgebied, bijvoorbeeld 'Winkels in Wolvega met LED-verlichting' of 'Bitumenrecycling in Hoogeveen', en tussen haken de eenheid, bijvoorbeeld '(procent)' of '(ton)'. In de beschrijving wordt de indicator nader verklaard en kan iets gezegd worden over hoe het getal wordt vastgesteld en wie dat doet.