| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Kernleden

Netwerkprofiel

Welkom

De kernleden van Noorden Duurzaam denken en beslissen mee over de koers, ze steunen de vereniging financieel met contributie, en vormen samen de vaste kern van de vereniging.

Er zijn twee hoofdonderwerpen van gesprek. Het eerste is tafeldemocratie, dus de vraag hoe het politieke en bestuurlijke landschap eruit ziet als kennis- en sectornetwerken daarin nieuwe rollen hebben. Dit is nog nieuw terrein. Het is grenzen verkennen, trekken aan een grote hefboom. De kernleden vormen hierbij een belangrijke denktank.

Het tweede onderwerp is het dienstenpakket waar de tafels gebruik van maken. Dit is vooral praktisch en gaat over bijvoorbeeld atlasredactie, kwartiermaken, tafelbegeleiden, opleiden, webtools, communicatie, evenementen en financiële administratie. Wat is nodig? Hoe kunnen we dat bieden? Wie kan daarbij helpen? Ook hierbij zijn de kernleden een belangrijk klankbord en initiatiefpunt.

Lidmaatschap
CriteriaIedereen die woonachtig, gevestigd of actief is in Noord-Nederland en die wil bijdragen aan duurzame ontwikkeling kan zich aanmelden als kernlid van Noorden Duurzaam. Dit geldt voor personen, bedrijven, instellingen, netwerken en overheden.
Voordelen
  • Gevraagd worden naar je mening en ideeën
  • Maximaal stemrecht in de ALV (uitleg)
  • Netwerken met andere kernleden
  • Zichtbaar zijn als kernlid in de ledenlijst
  • De vereniging financieel kunnen steunen
  • Vrijwilliger of bestuurder kunnen zijn
KostenKernleden betalen contributie naar draagkracht. Bij Aanmelden leest u hoe dat werkt. De contributie komt volledig ten goede van de vereniging, de kernledentafel heeft geen eigen budget zoals andere tafels. Betaalde contributie is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar (zie ANBI). Kernleden worden verder uitgenodigd voor de ALV's. Als u daaraan deelneemt dan investeert u tijd in zowel de vereniging als uw eigen netwerk.
Informatieinfo@noordenduurzaam.nl
AanmeldenMaak een inlogaccount aan, log in en klik dan hier.