Welkom

We zijn een netwerk van pioniers op het grensvlak van duurzaamheid en democratie. We zijn:

- Transitiepioniers: overheidsbestuurders, beleidsambtenaren, adviseurs, ondernemers, docenten, onderzoekers en studenten die meer en betere samenwerking voor duurzame ontwikkeling willen helpen organiseren. Groot- of kleinschalig. Voor deze professionele gemeenschap zijn we een kennisnetwerk, denktank, transitiewerkplaats, databron en sociaal netwerk. Onderzoek en conceptontwikkeling staat bij ons hoog op de agenda, evenals praktijkexperimenten van leden en ondersteuning daarvan.

- Representatieve netwerken (tafels) die politieke invloed en samenwerking zoeken voor hun bijdrage aan transitie. Bijvoorbeeld voor kennis (zoals beroepsverenigingen en wetenschapspanels), sectoren (zoals brancheorganisaties en bewonersverenigingen), productketens (zoals initiatiefgroepen en ketentafels) en bestuurlijke gebieden (zoals dorps- en wijkraden, transitiekamers van gemeenten en provincies). De Tafelatlas brengt je netwerk in beeld om taakverdeling en samenwerking voor gebiedsbrede duurzaamheidscampagnes te vereenvoudigen. Dorps- en wijkraden, gemeenten en provincies die lid zijn van Noorden Duurzaam krijgen de uitgeef- en redactierechten van hun eigen kaart in de Tafelatlas.

- Mensen en organisaties die Noorden Duurzaam willen steunen omdat we frontliniewerk doen voor duurzame ontwikkeling. Het levert je op: betrokkenheid bij nieuwe concepten, contacten, zichtbaarheid en praktische kennis.

Als lid kun je online uitwisselen in het SDG-Café, in webinars en via onze LinkedIngroep, en na de corona ook weer fysiek in ALV's, tafels en werkgroepen. Nieuwe leden worden van tijd tot tijd in een workshop bijgepraat over de vereniging. Bijvoorbeeld een nieuw model voor dorps- en wijkdemocratie dat meer budget voor duurzame projecten oplevert, een werkwijze voor ketentafels die de circulaire economie versnellen, een werkvormenkaart die transitiedienstverlening in beeld brengt, of de Tafelatlas die transitie van onderop koppelt aan campagnes van bovenaf.

Kom erbij! Duurzame ontwikkeling gaat sneller als we mekaar opzoeken en samenwerken.

Lidmaatschap
CriteriaAlle overheden, bedrijven, instellingen, netwerken en particulieren die grootschalig of kleinschalig bijdragen aan duurzame ontwikkeling en die woonachtig of gevestigd zijn in of betrokken zijn bij Noord-Nederland kunnen lid worden van de vereniging Noorden Duurzaam.
Voordelen
  • Netwerken, kennisdelen, klankborden
  • In co-creatie concepten en experimenten ontwikkelen
  • Kennis en coaching krijgen bij transitieprojecten
  • Eigen transitieprojecten publiceren in de Tafelatlas
  • Werkvormen vinden in de Tafelatlas (i.o.)
  • Eigen werkvormen publiceren in de Tafelatlas
  • Dienstenpakket voor duurzaamheidsnetwerken benutten
  • Eigen duurzaamheidsnetwerk centraler stellen in de politiek
  • Samenwerking en begeleiding bij bestuurlijke vernieuwing
KostenLeden betalen contributie naar draagkracht. Op Stemrecht en Contributie kun je de contributie voor je eigen organisatie uitrekenen. Betaalde contributie is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar, zie ANBI.
Informatieinfo@noordenduurzaam.nl
AanmeldenMaak een inlogaccount aan (rechtsboven), log in en klik dan hier.