Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Logo of foto
ST Bouwmateriaaldatabases

Trendindicatoren

De module voor duurzaamheidsindicatoren is een prototype, en nog niet alles werkt zoals bedoeld. Zie de projectpagina voor meer informatie.
Aandeel gebouwde omgeving met geïnventariseerde materialen
Deze indicator laat zien dat de materialen die vastliggen in de gebouwde omgeving nog maar voor een klein deel geïnventariseerd zijn, maar ook dat dat aandeel groeit. De indicator laat verder zien welke economische waarde de geïnventariseerde materialen vertegenwoordigen en hoe dit totaalbedrag toeneemt. De indicator laat hiermee zien dat de circulaire economie groeit.
Indicatorklasse
D2
: bedoeld voor intern gebruik van een tafel, documentatie tussen 30% en 70% compleet, uitleg
Gerealiseerd hergebruik per jaar
Deze indicator laat de omvang zien van het materiaalhergebruik dat is veroorzaakt door gebruik van de materialendatabases.
Indicatorklasse
D2
: bedoeld voor intern gebruik van een tafel, documentatie tussen 30% en 70% compleet, uitleg


Toelichting

Een trendindicator is een getal dat periodiek (meestal jaarlijks) wordt vastgesteld en dat iets zegt over de ernst van een kwestie of over het effect van projecten daarop. Een trendindicator heeft een titel, een beschrijving en een grafiek. De titel benoemt de grootheid en het werkgebied, bijvoorbeeld 'Winkels in Wolvega met LED-verlichting' of 'Bitumenrecycling in Hoogeveen', en tussen haken de eenheid, bijvoorbeeld '(procent)' of '(ton)'. In de beschrijving wordt de indicator nader verklaard en kan iets gezegd worden over hoe het getal wordt vastgesteld en wie dat doet.