Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Logo of foto
ST Bouwmateriaaldatabases
Kengegevens
TafelsoortSectortafel
OnderwerpBouwmateriaaldatabases
WerkgebiedNederland
StatusIn oprichting. Er is een kwartiermaker of een kerngroep aan het werk om een nieuwe tafel op te starten.
Manifest
Missie“De ST Bouwmateriaaldatabases NL draagt bij aan de circulaire economie door bevorderen van breed gebruik van materiaaldatabases in opdracht- en materiaalketens in de bouw en door overheden en kennisinstellingen. ”
Onze missie is -of komt neer op- versnellen van duurzame ontwikkeling.
Binnen ons geografische gebied willen we de democratische vertegenwoordiger zijn voor ons onderwerp.
We hebben geen winstoogmerk.
We bestaan voor onbepaalde tijd.
Werkstijl en ambitie
We richten ons op onderlinge uitwisseling en samenwerking. We zijn informeel en werken van onderop.
We richten ons op een brede achterban en op andere tafels. We zijn coöperatief en horizontaal verbindend.
Interne democratie
We zijn een vereniging of we zijn een informeel netwerk zonder rechtspersoonlijkheid.
We zijn open: we hanteren lidmaatschapscriteria die uitsluitend bedoeld zijn als afbakening van ons geografische gebied en ons thema, onze sector of onze keten. Ieder die aan deze criteria voldoet en onze doelen en werkwijze onderschrijft, kan worden toegelaten als lid. We kennen geen numerus fixus.
We zijn onafhankelijk: we zijn geen uitvoerend orgaan van een hogere organisatie, of we zijn zelfstandig in het maken van keuzes ten aanzien van kwesties, projecten en indicatoren.
We zijn democratisch: we hebben een algemene ledenvergadering of een plenaire vergadering als hoogste orgaan, we hebben een gekozen bestuur of een gekozen woordvoerder, en alle leden kunnen meebeslissen over kwesties, projecten en indicatoren.
Kerntaken
We willen duurzaamheidskwesties signaleren en openbaar agenderen.
We willen projecten die deze kwesties aanpakken initiëren en/of steunen.
We willen indicatoren van deze kwesties en projecten bijhouden.
Welkom
40% van het afval in Nederland is bouwafval en slechts 3% daarvan wordt hoogwaardig hergebruikt. Om hier verandering in te brengen zijn materiaaldatabases onmisbare hulpmiddelen. Want daarmee kan inzichtelijk worden welke materialen vrijkomen bij sloop en is hergebruik beter te organiseren. Nederland telt op dit moment ca. 40 materiaaldatabases. Deze tafel is het verzamelpunt van de initiatiefnemers daarvan.
Lidmaatschap
CriteriaLeden van deze tafel zijn eigenaren of beheerders van een materiaaldatabase voor bouwmaterialen.
VoordelenOnderling contact, kennisdeling, belangbehartiging, samenwerking voor innovatie en standaardisatie, samenwerkingsprojecten met andere tafels waar de leden aan kunnen deelnemen, zichtbaarheid via de ledenlijst.
KostenDeelname is vooralsnog kosteloos. De leden kunnen gezamenlijk beslissen om contributie in te stellen tbv gezamenlijke projecten en organisatiekosten.
InformatieErol Öztan, http://www.studioerol.nl/contact/
AanmeldenVia de Lidmaatschap-app bovenaan deze pagina.