| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Sectortafel Bouwmateriaaldatabases
Kengegevens
TafelsoortSectortafel
OnderwerpBouwmateriaaldatabases
WerkgebiedNederland
StatusIn oprichting. Er is een kwartiermaker of een kerngroep aan het werk om een nieuwe tafel op te starten.
BeheerZelfmelding
Manifest
Missie
De ST Bouwmateriaaldatabases NL draagt bij aan de circulaire economie door bevorderen van breed gebruik van materiaaldatabases in opdracht- en materiaalketens in de bouw en door overheden en kennisinstellingen.
Onze missie is -of komt neer op- versnellen van duurzame ontwikkeling.
Binnen ons geografische gebied willen we de democratische vertegenwoordiger zijn voor ons onderwerp.
We hebben geen winstoogmerk.
We bestaan voor onbepaalde tijd.
Werkstijl en ambitie
We richten ons op onderlinge uitwisseling en samenwerking.
We richten ons op een brede achterban en op andere tafels.
Interne democratie
Wij zijn een vereniging of een informeel netwerk zonder rechtspersoonlijkheid.
We zijn open: we hanteren lidmaatschapscriteria die uitsluitend bedoeld zijn als afbakening van ons geografische gebied en ons thema, onze sector of onze keten. Ieder die aan deze criteria voldoet en onze doelen en werkwijze onderschrijft, kan lid worden. We kennen geen numerus fixus.
We zijn onafhankelijk: we zijn geen uitvoerend orgaan van een hogere organisatie, of we zijn zelfstandig in het maken van keuzes ten aanzien van kwesties, campagnes en cijfers.
We zijn democratisch: we hebben een plenaire vergadering als hoogste orgaan, we hebben een gekozen woordvoerder, en alle leden kunnen meebeslissen over kwesties, campagnes en cijfers.
Kerntaken
We willen duurzaamheidskwesties signaleren en openbaar agenderen.
We willen campagnes die deze kwesties aanpakken initiƫren en/of steunen.
We willen cijfers van deze kwesties en campagnes bijhouden.
Welkom
40% van het afval in Nederland is bouwafval en slechts 3% daarvan wordt hoogwaardig hergebruikt. Om hier verandering in te brengen zijn materiaaldatabases onmisbare hulpmiddelen. Want daarmee kan inzichtelijk worden welke materialen vrijkomen bij sloop en is hergebruik beter te organiseren. Nederland telt op dit moment ca. 40 materiaaldatabases. Deze tafel is het verzamelpunt van de initiatiefnemers daarvan.
Topprioriteiten
Kwesties1 Overheidsbeleid voor inzet van bouwmateriaaldatabases komt maar langzaam op gang
Campagnes1 Ontwikkelen van een model voor proefprojecten met bouwmateriaaldatabases
2 Veldtest Tafelatlas
Cijfers1 Aandeel gebouwde omgeving met geĆÆnventariseerde materialen
2 Gerealiseerd hergebruik per jaar
Lidmaatschap
CriteriaLeden van deze tafel zijn eigenaren of beheerders van een materiaaldatabase voor bouwmaterialen.
VoordelenOnderling contact, kennisdeling, belangbehartiging, samenwerking voor innovatie en standaardisatie, samenwerkingsprojecten met andere tafels waar de leden aan kunnen deelnemen, zichtbaarheid via de ledenlijst. Kennisdeling is exclusief omzetcijfers en andere concurrentiegevoelige informatie. Waar nodig wordt in opdracht van de tafel door een onafhankelijk instituut onder geheimhouding statistiek verzameld en worden alleen de geaggregeerde branchegegevens gepubliceerd. Zie ook Indicatoren.
KostenDeelname is vooralsnog kosteloos. De leden kunnen gezamenlijk beslissen om contributie in te stellen tbv gezamenlijke projecten en organisatiekosten.
AanmeldenVia de Lidmaatschap-app bovenaan deze pagina.