| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Ketentafel Beton Fryslân

Projecten

Uitbreiden hoogwaardig hergebruik van sloopbeton in Noord Nederland
Gezamenlijke actie in de regionale betonketen voor vergroten van granulaatgebruik bij mortelcentrales en het verspreiden van kennis naar architecten, ingenieurs en opdrachtgevers over de mogelijkheden van optimale toepassing van betongranulaat.
Projectjaar: 2014. Status: Voorstel. Aantal betrokken tafels: 1.
Afstemming/kennisoverdracht in relatie opdrachtgever/opdrachtnemer om te komen tot duurzame betontoepassingen.
Doel: meer kennis overdragen naar opdrachtgevers van complexe projecten. Mogelijke acties: in gesprek gaan over standaard voorschrijven van hogere percentages granulaatgebruik en onderstaande punten 2), 5) en 7). Mogelijk geïnteresseerden: Provincie Fryslan
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Cementgebonden gietvloeren
Doel: stimuleren van gebruik cementgebonden gietvloeren. Mogelijke acties: inventariseren voorbeelden, actiepakket opstellen dat inzicht geeft in de rolverdeling en werken met multidisciplinair projectteam te bevorderen.
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Transport betonpuin
Doel: verminderen van milieu en economische kosten van transport en handling van betonpuin. Mogelijke acties: onderzoek naar mogelijkheden uitbreiden decentrale depots, verbinden sloopbestekken en bouwbestekken, combinaties van werken bekijken.
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Fietspad Sneek Jutrijp
Tussen Sneek en Jutrijp is een betonnen fietspad aangelegd met maximale gebruik van betongranulaat.
Looptijd: 2014 t/m 2015. Status: Afgerond. Aantal betrokken tafels: 1.
Herbestemming beton Spaansen terrein
Door een verbinding te maken tussen het sloopbeton van het Spaansen terrein in Harlingen en betontoepassingen in de buurt van het terrein (waaronder de aanleg van de N31) wordt de cirkel voor beton zo lokaal mogelijk gesloten. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar welke slooptechniek nodig is om het granulaat geschikt te maken voor nieuwe toepassing.
Projectjaar: 2016. Status: Afgerond. Aantal betrokken tafels: 1.
KT Beton Fryslan - Onderzoek Spaansen terrein
Startjaar: 2016. Status: . Aantal betrokken tafels: 1.