| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Ketentafel Beton Fryslân
Kwesties van de gebiedstafel
Initiële
sortering
bij oprichting
van de tafel
0
Duurzaamheid van betontoepassingen heeft een te geringe rol in aanbestedingstrajecten
De scherpste prijs pakt het werk.
0
Echte Co2 winst zit in cementvervanging
Er is geen vraag naar alternatief materiaal zoals cement op basis van silicaten.
0
Er zit veel rotzooi in betonpuin (anhydriet/gyvlon/EPS)
Schoon storten is belangrijk maar duurder
0
Betonkwaliteit is bij sloop slecht herkenbaar
0
Regelgeving tijdelijke opslag belemmert hergebruik op locatie
0
Gebruik van betongranulaat als wegfundatie is weliswaar hergebruik maar heeft geen invloed op vraag naar primaire grondstoffe
0
Projecten voor meer granulaattoepassing lopen stuk op aanwezige vraag in de wegenbouw en de geringe vraag in de bouw.
Voor gebruik van meer granulaat zijn investeringen nodig bij mortelcentrales en recyclingmaatschappijen
0
Economische en technische levensduur zijn sterk verschillend
Er wordt gebouwd voor 50-100 jaar ipv voor de gebruiksduur van 20 jaar
0
Opdrachtgevers gaan makkelijk naar een andere regio als ze daar goedkoper beton kunnen krijgen
0
Veel incidentele vragers (ziekenhuizen, scholen) zijn niet goed toegerust op hun taak als opdrachtgever
Architect ontwerpt perfect gebouw voor NU!
0
Betonelementen zijn niet herbruikbaar
0
Eigendomssconstructies zoals turntoo zijn nog onbekend
0
Energiezuinig bouwen kan beter
0
Beton wordt nog weinig gebruikt voor wegverharding
0
Overbodige logistieke kosten

Wat zijn kwesties?

Een kwestie in deze lijst is een duurzaamheidsvraagstuk binnen het onderwerp en het werkgebied van deze tafel. Kwesties vragen om respons.
  • Een kwestie kan een probleem zijn, maar ook een gemiste kans. Bijvoorbeeld een emissie, een verspilling, een sociaal onrecht, een cohesiegebrek, een onrendabiliteit, een risico. Of bijvoorbeeld een achterstand of gemiste kans in bewustwording, wetgeving, contacten, draagvlak, communicatie, financiering.
  • Een kwestie heeft een titel, een beschrijving en één of meer indicatoren. Een beschrijving kan in twee zinnen. De eerste zin zegt dan bijvoorbeeld iets over aard en oorzaak, de tweede iets over gevolg en proportie. Voorbeeld: “"Inzameling van luiers stagneert door onrendabele recycling. Daardoor is huisvuilverwerking aanzienlijk duurder en gaan herwinbare grondstoffen verloren."
  • Zijn er cijfers voorhanden? Dan kunnen er een of meerdere trendgrafieken bij een kwestie staan. Zie de tab Indicatoren voor een overzicht van alle indicatoren van deze tafel.
  • De kwesties worden handmatig of met het stemsysteem op prioriteitsvolgorde gezet, de meest dringende bovenaan. Kwesties kunnen geclusterd worden.
  • Het antwoord op een kwestie wordt hier niet benoemd, dat krijgt aandacht bij projecten, zie de tab Projecten. Een project kan een antwoord zijn op meerdere kwesties.