| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Ketentafel Verf gemeente Groningen
Kwesties van de gebiedstafel
Initiële
sortering
bij oprichting
van de tafel
1
Verfafval wordt niet hergebruikt
Ongebruikte verfresten blijven bij veel mensen lang staan op zolder of in de schuur. Als verfafval pas laat ingezameld wordt, is het vaak al ingedroogd of bedorven en dus niet meer bruikbaar. Verder is er de wens om nog ongebruikte verf en bruikbare verfresten een nuttigere toepassing te geven dan momenteel gebeurt.
2
Logistiek rond schilderwerkzaamheden kan beter
transport is een dominante factor wat betreft de milieu-impact van verf. Eisen vanuit de opdrachtgever om transport te verminderen werkt meestal prijsverhogend.
3
Duurzaam inkopen van verf kan beter
Inkopers van grote organisaties en bedrijven kunnen hogere ambities stellen aan duurzaamheid van het schilderwerk en vastgoedonderhoud.

Wat zijn kwesties?

Een kwestie in deze lijst is een duurzaamheidsvraagstuk binnen het onderwerp en het werkgebied van deze tafel. Kwesties vragen om respons.
  • Een kwestie kan een probleem zijn, maar ook een gemiste kans. Bijvoorbeeld een emissie, een verspilling, een sociaal onrecht, een cohesiegebrek, een onrendabiliteit, een risico. Of bijvoorbeeld een achterstand of gemiste kans in bewustwording, wetgeving, contacten, draagvlak, communicatie, financiering.
  • Een kwestie heeft een titel, een beschrijving en één of meer indicatoren. Een beschrijving kan in twee zinnen. De eerste zin zegt dan bijvoorbeeld iets over aard en oorzaak, de tweede iets over gevolg en proportie. Voorbeeld: “"Inzameling van luiers stagneert door onrendabele recycling. Daardoor is huisvuilverwerking aanzienlijk duurder en gaan herwinbare grondstoffen verloren."
  • Zijn er cijfers voorhanden? Dan kunnen er een of meerdere trendgrafieken bij een kwestie staan. Zie de tab Indicatoren voor een overzicht van alle indicatoren van deze tafel.
  • De kwesties worden handmatig of met het stemsysteem op prioriteitsvolgorde gezet, de meest dringende bovenaan. Kwesties kunnen geclusterd worden.
  • Het antwoord op een kwestie wordt hier niet benoemd, dat krijgt aandacht bij projecten, zie de tab Projecten. Een project kan een antwoord zijn op meerdere kwesties.