Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Logo of foto
KT Verf gemeente Groningen

Trendindicatoren

De module voor duurzaamheidsindicatoren is een prototype, en nog niet alles werkt zoals bedoeld. Zie de projectpagina voor meer informatie.
Volume verfindustrie
Het gaat al geruime tijd niet echt goed met de verfsector. Sinds 2001 is de omzet, gerekend in geproduceerde hoeveelheden, licht gedaald en in Euro’s ongeveer gelijk gebleven. Hiermee blijft de sector dus duidelijk achter ten opzichte van de rest van de economie. In 2011 is in Nederland ca. 200.000 ton aan verfproducten verkocht voor een bedrag van iets minder dan 700 miljoen Euro. Ongeveer de helft van de producten wordt gebruikt in de bouwsector, circa een kwart in de detailhandel en de rest in scheepsbouw, industrie, enz. [bron: VVVF jaarverslag 2011]. Verf en verftoebehoren zijn in Nederland één van de belangrijkste productgroepen in bouwmarkten. Het gaat hier om 13% van de totale omzet, aanzienlijk meer dan in omringende landen [MIXarchief, jaargang 2009 Editie 9].
Indicatorklasse
D3
: bedoeld voor intern gebruik van een tafel, documentatie minder dan 30% compleet, uitleg


Toelichting

Een trendindicator is een getal dat periodiek (meestal jaarlijks) wordt vastgesteld en dat iets zegt over de ernst van een kwestie of over het effect van projecten daarop. Een trendindicator heeft een titel, een beschrijving en een grafiek. De titel benoemt de grootheid en het werkgebied, bijvoorbeeld 'Winkels in Wolvega met LED-verlichting' of 'Bitumenrecycling in Hoogeveen', en tussen haken de eenheid, bijvoorbeeld '(procent)' of '(ton)'. In de beschrijving wordt de indicator nader verklaard en kan iets gezegd worden over hoe het getal wordt vastgesteld en wie dat doet.