| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Ketentafel Verf gemeente Groningen

Trends

Volume verfindustrie
Het gaat al geruime tijd niet echt goed met de verfsector. Sinds 2001 is de omzet, gerekend in geproduceerde hoeveelheden, licht gedaald en in Euro’s ongeveer gelijk gebleven. Hiermee blijft de sector dus duidelijk achter ten opzichte van de rest van de economie. In 2011 is in Nederland ca. 200.000 ton aan verfproducten verkocht voor een bedrag van iets minder dan 700 miljoen Euro. Ongeveer de helft van de producten wordt gebruikt in de bouwsector, circa een kwart in de detailhandel en de rest in scheepsbouw, industrie, enz. [bron: VVVF jaarverslag 2011]. Verf en verftoebehoren zijn in Nederland één van de belangrijkste productgroepen in bouwmarkten. Het gaat hier om 13% van de totale omzet, aanzienlijk meer dan in omringende landen [MIXarchief, jaargang 2009 Editie 9].