| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Thematafel Regenwater Noord-Nederland

Projecten

Ontwikkelen van een Onderzoeksagenda Regenwater
Het centrale idee van deze agenda is dat kennisvragen worden geformuleerd die gericht zijn op manieren waarop in Noord-Nederland duurzaam kan worden omgegaan met regenwater / zoetwater. Om onderzoeksvragen over regenwater/zoetwater te kunnen beantwoorden is behoefte aan heldere basisgegevens. Dit betreft op de eerste plaats gegevens over neerslaghoeveelheden per regio, samenstelling van regenwater, (drink)waterverbruik per regio, mogelijkheden voor hergebruik van regenwater, good practises etc. Maar ook over riolen en de kosten van waterzuivering Daarnaast is het van belang om de mogelijkheden van innovatieve interventies te onderzoeken en de mogelijkheden van de bestaande bedrijven en kennisinstituten om hieraan een bijdrage te leveren.
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.